V Teplicích skončil 58. ročník Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena

Letošní 58. ročník Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena v severočeském lázeňském městě Teplice skončil. Tato hudební slavnost probíhala v rozmezí téměř měsíční časové plochy ve dnech 25. května až 22. června 2023. Město si takto opětovně připomíná lázeňské léčebné pobyty tohoto velikána hudebního klasicismu v letech 1811 a 1812. Pořadatelem festivalu je stejně jako v řadě minulých let Severočeská filharmonie Teplice.
Hudební festival Ludwiga van Beethovena (zdroj Hudební festival Ludwiga van Beethovena)
Hudební festival Ludwiga van Beethovena (zdroj Hudební festival Ludwiga van Beethovena)

Úvod

Hudební festival Ludwiga van Beethovena se svým rozsahem 21 koncertů stává největším hudebním festivalem v Ústeckém kraji a současně tímto počtem překonal vlastní pořadatelskou historii. Koncerty se konají ve stěžejních kulturních centrech tohoto regionu. Festival takto rovněž dokumentuje, jaké bohatství hudebních tradic a též krás architektonického odkazu může oblast Ústeckého kraje nabídnout svým obyvatelům, ale rovněž turistům z různých míst Čech i zahraničí. Vzhledem k vysoké umělecké úrovni, kterou se festival po řadu let spolehlivě prezentuje, je též zařazen mezi významné akce s označením „Rodinné stříbro Ústeckého kraje“.

Pozvání od festivalové dramaturgie přijali zahraniční i čeští umělci věhlasných jmen, mladí adepti hudebního umění, nelze opomenout studenty Konzervatoře v Teplicích či místní dětské pěvecké sbory. Programu dominovala podle předpokladu díla Ludwiga van Beethovena, ale též dalších věhlasných skladatelů z oblasti vážné hudby, a podle dnešních programových trendů byli zastoupení též tvůrci z řad hudby populární.

Zahajovací koncert

Hudební festival Ludwiga van Beethovena: Petr Vronský, Daniel Matoušek, Markéta Cukrová, Veronika Rovná, Jan Šťáva, Český filharmonický sbor a Severočeská filharmonie Teplice (zdroj Hudební festival Ludwiga van Beethovena)
Hudební festival Ludwiga van Beethovena: Petr Vronský, Daniel Matoušek, Markéta Cukrová, Veronika Rovná, Jan Šťáva, Český filharmonický sbor a Severočeská filharmonie Teplice (zdroj Hudební festival Ludwiga van Beethovena)

Velké symfonické koncerty byly tradičně situované do koncertního sálu Domu kultury v Teplicích. Na programu zahajovacího koncertu zde dne 25. května letošního roku symbolicky zazněla Beethovenova Missa solemnis D dur, op. 123, interpretačně velmi náročné, a proto i zřídka prováděné dílo. Beethoven plánoval tuto kolosální kompozici pro slavnostní instalaci arciknížete Rudolfa Habsburského na post olomouckého arcibiskupa. Avšak tvůrčí práce se nečekaně protáhly na období čtyř let (1818–1822), kdy byl arcikníže již kardinálem. Sám Beethoven pokládal tuto mši za „nejvydařenější produkt svého ducha“, Romain Rolland označil skladbu jako „jeden z nejvzácnějších klenotů ducha“. Otevřená zůstává otázka skutečné premiéry této mše, zda se uskutečnila ještě za skladatelova života, pouze koncertně a v neúplné podobě. Ke kompletnímu provedení pravděpodobně došlo 29. června 1830 v chrámu sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu. V Teplicích se při festivalové interpretaci v tradičním obsazení spojilo kvarteto sólistů, Český filharmonický sbor (sbormistr Petr Fiala) a Severočeská filharmonie Teplice. Sólové party přednesli Veronika Rovná (soprán), Markéta Cukrová (mezzosoprán), Daniel Matoušek (tenor) a Jan Šťáva (bas). Skladba je formálně rozdělená na šest částí podle textu liturgického ordinaria. Beethoven, zde především jako mistr instrumentálního stylu, vytváří velké zvukové plochy, využívá kontrapunkt a dynamické kontrasty. Toto vše bylo v teplické interpretaci mistrovsky efektně využito. Kvarteto sólistů Beethoven spojuje do malého vokálního souboru, zde vyrovnaně znějících hlasů, pochvalu si při výjimečnosti sólových vstupů zejména zaslouží provedení basového partu. Krásně vyznělo též houslové sólo v části Sanctus v podání koncertního mistra skupiny houslí. Šéfdirigent orchestru a dirigent večera Petr Vronský propojoval projev kvarteta sólistů, sboru a orchestru do mistrovsky znějících, pečlivě dynamicky propracovaných ploch, ve smyslu textového obsahu a síly Beethovenovy duchovní výpovědi.

Není dost dobře možné postihnout recenzně všechny koncerty festivalu, proto postupuji jistým způsobem selektivně. Další koncerty následně zazněly na zámku v Jimlíně, kde se představili Edita Adlerová (mezzosoprán) a Petr Vacek (akordeon, zpěv), v Zahradním domě v Teplicích koncertovaly korejské umělkyně Juree Kim (flétna) a Hansol Cho (klavír), Bachovy cembalové Goldbergovy variace, BWV 988, přednesl v kostele sv. Ignáce v Chomutově Jaroslav Tůma.

První koncert na Jezeří

Hudební festival Ludwiga van Beethovena:  Milan Al-Ashhab a Adam Skoumal (zdroj Hudební festival Ludwiga van Beethovena)
Hudební festival Ludwiga van Beethovena: Milan Al-Ashhab a Adam Skoumal (zdroj Hudební festival Ludwiga van Beethovena)

Jeden z dalších koncertů zazněl na zámku Jezeří v sobotu 3. června 2023. Jednalo se o první koncert, který byl v rámci Beethovenova festivalu pořádaný na Jezeří. Tato rozsahem velká zámecká budova je raritou v řadě aspektů. V minulosti byl zámek perlou rodinného majetku šlechtického rodu Lobkoviců, působila zde početná kapela, byly zde provedeny mnohé z Beethovenových skladeb a mířila sem řada předních evropských hostů, mimo jiné též Johann Wolfgang von Goethe. Dnes je zámek ve velmi špatném technickém stavu, ale postupně se daří jednotlivé prostory renovovat. Skvostně opravený je již též koncertní sál, kde se uskutečnil festivalový koncert. Na koncertě vystoupil houslista Milan Al-Ashhab za klavírní spolupráce Adama Skoumala. Milan Al-Ashhab začínal s hrou na housle v ZUŠ v Chomutově a Mostě, studoval na Konzervatoři v Teplicích a na AMU v Praze. Po úspěších v řadě interpretačních soutěží se v roce 2018 stal vítězem Mezinárodní soutěže F. Kreilera ve Vídni. Je zván k účinkování s předními symfonickými orchestry. Na Jezeří uctil památku Ludwiga van Beethovena nejprve Sonátou č. 9 A dur, op. 47, zvaná „Kreuzerova“. Po přestávce následovala Sonáta č. 27 G dur, K. 379 W. A. Mozarta a Brahmsova Sonáta pro housle a klavír č .3 d moll, op. 108. Celkový koncert nelze označit jinak, než jako mistrovský – výborná technika, skvělá práce s dynamikou, promyšlená výrazová složka. Adam Skoumal byl Milanu Al-Ashabovi ve všech uvedených parametrech rovnocenným partnerem. Zkrátka, opět zněla na Jezeří kompozičně skvělá a mistrovsky zahraná hudba.

Konzervatoř Teplice

Hudební festival Ludwiga van Beethovena: No Metronome Percussion (zdroj Hudební festival Ludwiga van Beethovena)
Hudební festival Ludwiga van Beethovena: No Metronome Percussion (zdroj Hudební festival Ludwiga van Beethovena)

A nyní dokonce třikrát Konzervatoř v Teplicích. V roce 2022 uspořádala teplická konzervatoř první ročník soutěžní přehlídky komorních souborů konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky. Druhý ročník laureátů této přehlídky v různých kategoriích byl zařazen do festivalového programu s názvem Camerata Teplice 2023. Efektní součástí letošní festivalové dramaturgie se rovněž stalo uvedení velkolepé kantáty Carmina burana Carla Orffa, a to opět ve spolupráci s Konzervatoří Teplice. Vedle sólistů, posluchačů pěveckého oddělení, smíšeného sboru konzervatoře, řady regionálních pěveckých sborů a teplických dětských sborů vystoupil Symfonický orchestr Konzervatoře v Teplicích pod taktovkou Jiřího Knotteho. Koncert zazněl v Domě kultury v Teplicích. Následoval festivalový program, kde se představil soubor No Metronome Percussion, jehož členy jsou studenti konzervatorního oddělení bicích nástrojů. Soubor vznikl v roce 2015 a na jeho vedení se podílejí pedagogové Tereza Nosková, Michal Kužela a Oto Jarka. Soubor nabídl barevně spontánní program ve skladbách postavených na kombinacích různých typů bicích nástrojů, z autorů jmenujme příkladně Nebojšu Jovana Živkoviče, Duka Ellingtona či Ivana Trevina. Účinkující studenti zaujali ve většině případů strhujícími interpretačními výkony podnícenými evidentním zaujetím pro rytmicko-melodickou problematiku vybraných skladeb.

Tiburtina Ensemble

Hudební festival Ludwiga van Beethovena: Tiburtina Ensemble (zdroj Hudební festival Ludwiga van Beethovena)
Hudební festival Ludwiga van Beethovena: Tiburtina Ensemble (zdroj Hudební festival Ludwiga van Beethovena)

Cisterciácký klášter v Oseku u Duchcova patří k nejkrásnějším stavbám vrcholného baroka v Čechách, návštěvníky přímo okouzluje nově restaurovaný interiér chrámové lodi. V rámci festivalu se zde konaly dva koncerty, obraťme se ke koncertu pražského vokálního ženského souboru Tiburtina Ensemble. Soubor se věnuje interpretaci gregoriánského chorálu a středověkého vícehlasu. Uměleckou vedoucí je sopranistka a současně hráčka na středověkou harfu Barbora Kabátková. Program byl sestaven z chorálních a raně polyfonních zpěvů věnovaných sv. Kateřině, sv. Barboře a sv. Markétě. Soubor sedmi o historické interpretaci skvěle poučených vokalistek se bezproblémově pohyboval mezi sylabickým a bohatě melismatickým zpěvem, přitom okouzloval jednotně přesnou intonační linkou. Středověká harfa obohacovala barvu vokálů chorální melodií a případnými názvuky vícehlasu. Nosná akustika skvělého chrámového interiéru dodávala koncertnímu projevu souboru okouzlující, duchovně oslovující atmosféru.

Další koncerty využívaly historického prostředí zámků v Děčíně, Klášterci nad Ohří a ve Velkém Březně, dále chrámových interiérů přesunutého kostela v Mostě a kostela Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích.

Závěrečný koncert

Hudební festival Ludwiga van Beethovena: Ramón Vargas (zdroj Hudební festival Ludwiga van Beethovena)
Hudební festival Ludwiga van Beethovena: Ramón Vargas (zdroj Hudební festival Ludwiga van Beethovena)

V rámci programu závěrečného koncertu festivalu v koncertním sále Domu kultury v Teplicích se svým vrcholným pěveckým uměním představil celosvětově proslulý mexický tenorista Ramón Vargas. Přednesl nejslavnější árie tenorového operního repertoáru, kde zaujal barevnou krásou svého hlasu ve spojení s procítěnou poetičností v protikladu k dramatickým efektům. Je těžké vybrat nejkrásněji interpretovanou árii, pokud snad ano, potom zpěv Angelo casto e bel z Donizettiho opery Vévoda z Alby. Vargasovou programovou partnerkou se stala sopranistka Yuri Park, z jejího repertoáru citujme zejména v češtině interpretovanou Dvořákovu árii Měsíčku na nebi hlubokém. Sólisté se logicky představili také podáním dvou duet, kde zaujala zejména Verdiho melodie z opery La traviata Libiamo ne’ lieti calici, kde mimo zpěvu zaujali též jistou imitací taneční kreace. Členové Severočeské filharmonie Teplice pod empatickým vedením šéfdirigenta Charlese Olivieri-Munroa přispěli zejména skvělým provedením řady nástrojových sól k umělecky strhující atmosféře večera. Publikum ve zcela vyprodaném sále odměňovalo účinkující vřelým potleskem, po řadě jednotlivých árií dokonce ovacemi ve stoje.

Hudební festival Ludwiga van Beethovena: Ramón Vargas a Yuri Park (zdroj Hudební festival Ludwiga van Beethovena)
Hudební festival Ludwiga van Beethovena: Ramón Vargas a Yuri Park (zdroj Hudební festival Ludwiga van Beethovena)

Závěrečný koncert byl skutečně důstojným vyvrcholením celého festivalu. Dle závěrečného vystoupení ředitele Severočeské filharmonie a současně festivalu Mgr. Romana Dietze se koncerty pravidelně setkávaly s velkým ohlasem publika, jehož počet lze vyčíslit čtyřmi tisíci. Festivalová dramaturgie vzhledem k programu citovaného 58. festivalového ročníku postavila další ušlechtilý regionální pomník Beethovenově hudbě a návštěvníkům koncertů nabídla mnoho krásných hudebních zážitků.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


5 1 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments