Marie Kinsky: KoresponDance má v regionu velký potenciál

  1. 1
  2. 2
  3. 3

V některém ročníku festivalu dostává více prostoru Nový cirkus, jindy více tanec, ale stále se jedná o pohybové umění. Zveme umělce, kteří mají současný performativní styl a kteří jako tanečníci používají širokou škálu pohybové citlivosti. Každý rok se snažím objevit nový žánr, který potom případně zůstane, jako třeba hip hop anebo dvě letošní skvělá představení. Jedno je na rozhraní tance a hudby, step dance jako součást jazzového orchestru. Druhé představení, od italského umělce Andrea Salustri, s názvem Materia je velmi inspirativní a kombinuje pohybové divadlo s iluzí. Nechává tančit a zkoumá možnosti jednoho materiálu – bílého polystyrenu, který díky proudu vzduchu ožívá a vypráví různé příběhy plné poezie

James Batchelor (foto Lorna Sim)

Program bude mít dvě dramaturgické osy: továrna v pohybu a voda. Co to přesně znamená, jak se to promítne v uváděných představeních?
Letos jsme pozornost zaměřili na dvě témata, která se týkají životního prostředí, a která se vzájemně doplňují. Dávají nám možnost podporovat rozmanitost našeho myšlení.   

Prvním tématem je průmysl. Snaží se obohatit naše vnímání a nabízí zcela jiný pohled na funkčnost, druh práce, pracovní prostředí a hodnoty, které jsou v něm skryty. Umění disponuje velmi hlubokým úhlem pohledu. Spolupracujeme se dvěma firmami, jedna z nich je v Praze, druhá ve Žďáře nad Sázavou. Jedná se o společnost Prakab Pražská kabelovna, s.r.o. vyrábějící kabely, která je vynikajícím prostředím pro hostování Nového cirkusu, a druhou je akciová společnost Tokoz, která vyrábí zámky a zároveň se nachází v blízkosti Zámku Žďár…

Diváci budou mít možnost zhlédnout představení, která jsou inspirována pracovním pohybovým slovníkem a do tvorby představení jsou zapojeni i zaměstnanci těchto firem. První krok tímto směrem jsme udělali v září a tehdy jsme si uvědomili, že zaměstnanci se mohou stát skvělými a plnohodnotnými účinkujícími, kteří vnesou do představení svůj humor a talent. Zároveň po této zkušenosti, získají jiný pohled a jiný vztah nejenom k jejich práci a firmě, ale také k tanci. Představení umožňuje, aby se umělci, zaměstnanci a publikum vzájemně lépe pochopili a uvědomili si co pro nás znamená náš současný život v industriálním světě.

Druhým tématem, které budeme prezentovat u žďárského rybníku je „Voda“. Nabídneme představení ve vodě, s vodou anebo kde voda právě chybí. Jedná se o důležité téma krajiny, ve které je voda základní podmínkou života člověka a přírody, a současně je symbolickým, estetickým i filozofickým elementem.

Téma vody se odráží nejen v samotných představeních, ale také při rozvíjení kreativity dětí během uměleckého tábora, objevuje se i ve filmech. Musím říci, že je velmi inspirativním tématem pro umělce a vzniklo tak nádherné taneční video!

Škola tančí (foto Eva Papanková)

Další významnou charakteristikou festivalu je to, že velkou část programu uvádíte ve formě site-specific. Jak taková forma už hotového představení vzniká?
Je nutno rozlišovat mezi tím co je představení „in situ“ a co je opravdu „site specific“. In situ je už hotové představení, které se přizpůsobí danému prostoru kde bude uvedeno. Tento typ představení je součástí hlavního programu festivalu. Představení „site specific“ je vytvořeno speciálně pro daný prostor a konkrétní lidi.  V letošním roce produkujeme pět premiér, které využívají nejen potenciál daného prostoru, ale jsou inspirovány také lidmi a celou komunitou která tento prostor používá a žije v něm. Za naši důležitou misi považujeme ukázat lidem, aby se díky umění dokázali podívat na své známé prostředí z jiné perspektivy a aby si zároveň uvědomili, že umění je pro každého – bez věkové nebo sociální hranice. Site specific projekty nám umožňují, aby umění mohlo lépe plnit svou roli ve společnosti, i když tanec v tradičním prostředí divadla má samozřejmě stále svou nezastupitelnou roli.

KoresponDance se tradičně pyšní velkým počtem hostů ze zahraničí, koho diváci uvidí letos?
Letos jsme do programu festivalu zařadili skupiny z jedenácti zemí s tím že představení Josefa Nadj, prezentuje osm různých afrických kultur. Máme velkou radost, že můžeme zase prezentovat umění bez ohledu na hranice kontinentů. Vím, že žďárské publikum se už těší na možnost nejenom zhlédnout jednotlivá představeni, ale stejně tak se těší na příležitost setkat se s umělci z Afriky, z Austrálie, z Izraele či České republiky během workshopů.

Na KoresponDance by měly opět vystoupit i seniorky z Vysočiny. V jakém představení je uvidíme tentokrát?
Loni a předloni byly naše odvážné dámy součástí našeho týmu jako uvaděčky, a letos společně s izraelskou choreografkou Galit Liss připravují představení, které se opírá o jejich vlastní příběhy. Myšlenkou tohoto projektu je vytvoření příběhu o ženách z Vysočiny, tak jak je vnímán izraelskýma očima. Je to hodně intimní dílo a vidět naše dámy při zkouškách je úžasný zážitek, vyzařují klid, energii a světlo.

Omma (foto Sophie Carles)

Snad od počátku je součástí programu místní pěvecký sbor Žďáráček, do jakého projektu budou děti zapojeny?
Letos se uskuteční projekt pod vedením francouzského choreografa Yana Raballanda. Projekt propojuje hip hop se současným tancem, hudbou a se zpěvem sboristů nejen ze Žďáru, ale také z Rakouska. Roli hudebního nástroje v tomto projektu hraje architektura Zámku, která je zároveň zdrojem inspirace. Velice nás těší, že i v letošním jubilejním 10. ročníku festivalu, a to už po desáté, máme možnost spolupracovat s místními mladými sboristy, kteří mají naprosto profesionální přístup k přípravě představeni. Jsou naprosto úžasní.

KoresponDance je jednou z mála akcí současného tance, která se odehrává v regionu, jak se daří oslovovat místní publikum?
Od samého počátku to bylo naše místo. Pořádat festival KoresponDance v místě kde současný tanec není známým pojmem byla, jak se říká, sázka do loterie. Uvědomili jsme si, že nejenom reklama dokáže oslovit širokou veřejnost, aby si lidé uvědomili, že současný tanec je i pro ně a stojí za to se na tanec podívat. Publikum oslovujeme prostřednictvím projektů, které se snaží aktivně zapojit publikum do vytváření uměleckého díla. Dalším způsobem, jak zvýšit povědomí veřejnosti o současném tanci, je naše celoroční práce s dětmi. Právě děti jsou ambasadory tance a festivalu a žijí tancem nejen v době kdy probíhá festival.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat


2.7 3 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments