Marie Kinsky: KoresponDance má v regionu velký potenciál

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Velmi mile nás překvapil zájem diváků. Chtějí se dozvědět o tanci více a už se vytvořila skupina lidí, kteří se začínají v našem oboru dobře orientovat. Kromě samotného zážitku a zkušenosti s představením a účasti na workshopech, hrají velkou roli také moderované diskuse s umělci pořádané po skončení představení, kdy ne všichni diváci hned odchází, a naopak polovina publika zůstává. Anebo diskuse na závěr rezidencí, které na Zámku pořádáme po celý rok.

Každý rok pořádáme představení na veřejných prostranstvích uprostřed města. Takže slovo současný tanec se už stalo ve Žďáře známým pojmem! Naše práce nikdy nekončí a potřebujeme dalších 10 let!

Festival je koncipován jako událost pro celou rodinu, jak na dosti specifické scéně současného tance vyhledáváte tituly, které jsou pro rodinné návštěvníky vhodné?
Nemáme program určený speciálně pro děti. Myslím, že se hodně podceňuje schopnost dětí být vnímavým publikem. Děti mají svůj vlastní jedinečný přístup a jsou hodně citlivé. Snažíme se tedy pouze vybírat tematicky otevřená představeni, která jsou vhodná pro každého. A pokud chceme získat zpětnou vazbu a ujistit se, že naše volba byla správná, stačí se podívat na děti, které na trávníku v zámeckém areálu kopírují ta nejabstraktnější představení, která probudila jejich úžasnou dětskou představivost.

Streets of Žďár (foto Dáša Kubíková)

Jaký je podíl návštěvnosti z regionu a mimo region? Jezdí na festival publikum z metropolí?
Naší strategií není zvát početné publikum z metropolí a ze zahraničí. Samozřejmě velice rádi přivítáme kulturní a profesionální publikum z Prahy, Brna atd., ale 80 procent publika je z Vysočiny. Naším záměrem je vytvořit kvalitní mezinárodní program na profesionální úrovni, a to především pro místní lidi. Jsou to vnímaví a citliví lidé, kteří mají touhu vidět tanec a dozvědět se o něm něco více. Víme, že naši hosté ze zahraničí tento fakt velmi oceňují a festival díky tomu získává jedinečnou a zvláštní atmosféru,

Jakou návštěvnost letos očekáváte?
Potěší nás, pokud se návštěvnost vrátí alespoň na úroveň z roku 2019, který byl opravdu dobrý. Doufejme, že v lidech pořád zůstala zvědavost a touha navštívit kulturní událost!

Marie Kinsky Muzeu nové generace ve Žďáru nad Sázavou (foto archiv respondentky)

Nedávno byla rozvířena velmi emotivní veřejná debata okolo rozdělení financí v dotačním okruhu velké festivaly, kam spadá i KoresponDance, sdílíte rozčarování nad vyhlášenými výsledky?
Konfrontace názorů a řešení této situace není jednoduché. Na jedné straně je třeba zvážit jaké aspekty je možné používat jako nástroj pro racionální hodnocení projektů, a na druhé straně existuje hodnocení z matematického hlediska, které se snaží být objektivní. Nicméně objektivní hodnocení není úplně snadné.

Avšak strategie hodnoceni na toto nebyla připravená a zapomnělo se na některé důležité faktory jako například na kontinuitu. Objektivní hodnocení není vůbec jednoduché.

Je nutno také podotknout, že i když Ministerstvo kultury navýšilo částku určenou na performativní umění, zároveň se přihlásilo i více žadatelů, kteří neváhali požádat si o vysoké sumy peněz. Organizacím bylo přiděleno méně peněz než loni, což má negativní dopad na dodržováni kvality programy a udržení týmu.

Dalším problémem v letošním roce byla skutečnost, že státní rozpočet a tím pádem i rozpočet na kulturu byl schválen velmi pozdě. Několik festivalů proběhlo dokonce dříve, než byly známy výsledky nebo začaly už tři týdny po vyhlášení výsledků grantů. Velké tradiční festivaly mají obrovské finanční problémy. Tento stav je nutno řešit nejen systémově, ale také s ohledem na jednotlivé konkrétní situace.

Zmíněný stav ohledně přidělování dotací vytváří nepříjemnou atmosféru v našem oboru, ale nejhorší na celé situaci je, že lidé z Ministerstva kultury dělali vše pro to, aby našemu oboru co nejvíce pomohli. Zkrátka je to pro všechny těžká situace.

Bollwerk – Cheilopoulou (foto archiv festivalu)

Jak podporuje festival město Žďár nad Sázavou a kraj Vysočina?
Město Žďár nad Sázavou i Kraj Vysočina pomáhají v rámci v současnosti nastavených podmínek, které byly nastaveny buď pro příspěvkové organizace, což my nejsme, anebo pro zájmové kroužky. Obojí je důležité, ale podmínky nejsou koncipovány pro spolupráci s nezřizované organizacemi i když poskytují veřejnou službu pro každého.

Jaká je vize KoresponDance do další dekády?
KoresponDance má v regionu velký potenciál. Chceme i nadále zachovat lidský rozměr festivalu. Naší ambicí je více spolupracovat s místními příspěvkovými organizacemi a rozšířit náš program nejen ve Žďáře, ale také do dalších měst v regionu. KoresponDance a Zámek Žďár jsou také jedním ze základních pilířů rozvoje kreativity v regionu. A nejde pouze o prezentaci světového umění v regionu. Máme také záměr postupně rozšířit aktivity KoresponDance během celého roku. To už se nám podařilo v rámci aktivit pro děti a seniory, ale jsou zde další etapy, které chceme absolvovat. Všechno má svůj čas. Ale touha a idea už existuje!

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat


2.7 3 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments