Největší setkání hráčů na hoboje a fagoty v pražském Rudolfinu

V Pražském Rudolfinu se o druhém prosincovém víkendu potkají hráči na hoboje a fagoty z celé České republiky. Utkají se v interpretační soutěži, zahrají společně adventní koncert České filharmonie a možná pokoří loňský rekord v počtu dvouplátků na jednom podiu.
České dvouplátkové sympozium (foto: facebook.com)

České dvouplátkové sympozium – tak se jmenuje největší setkání hobojistů a fagotistů v České republice. “Jedná se o naprosto unikátní projekt, který má kulturně-edukační charakter. Hráči na hoboje a fagoty se mohou těšit na řadu zajímavých přednášek, koncertů, ale také na největší výstavu dvouplátkových nástrojů u nás.”, uvádí předsedkyně Českého spolku dvouplátkových nástrojů Kateřina Kmínková.

Účastníci a návštěvníci Českého dvouplátkového sympozia navíc mohou společně vystoupit na adventním koncertě České filharmonie. „Loni se na jednom podiu sešlo více než 80 hráčů, ale myslím si, že letos jich bude vystupovat ještě více.”, dodává Kateřina Kmínková.

Vánoční oratorium pro dvouplátkový soubor, chlapecký sbor a recitátora

Letošní sympozium propojuje především nedělní adventní koncert České filharmonie. Program připravil a sestavil fagotista Tomáš Františ. “Vánoční oratorium je uzavřené hudební dílo, které sestává ze skladeb autorů W. A. Mozarta, J. Haydna, ale také z tradičních českých koled a rorátů. Na závěr oratoria vystoupí všichni hobojisté a fagotisté z celé republiky. Jejich počet bude tak vysoký, že se ani všichni nevejdou na podium do koncertního sálu, proto bude nutné, aby hráli z přilehlých bočních prostor u sálu.”, říká autor Tomáš Františ.

Umělci přitom budou nejen renomovaní hobojisté a fagotisté, ale také studenti všech věkových kategorií a uměleckých škol celé republiky. Tomáš Františ také dodává: “Miláčkem publika bude jistě dětský fagotový soubor, který v oratoriu zastává vlastní důležitou úlohu. Někteří členové tohoto souboru ještě ani nepřerostli své fagoty.”

Výrobci nástrojů přijedou vystavovat z celé Evropy

Součástí Českého dvouplátkového sympozia je výstvava hudebních nástrojů. Prodávat přijedou výrobci z Německa, Itálie, Francie, Švýcarska a Velké Británie. “Výstava je to, co na České dvouplátkové sympozium přitáhne nejvíce pozornosti odborného publika. Zde si totiž každý může vklidu vyzkoušet a zakoupit nástroje různých značek a nemusí kvůli tomu procestovat půl Evropy.”, říká Kateřina Kmínková.

Sami výrobci hudebních nástrojů se do Prahy těší. Nelze totiž najít krásnější a reprezentativnější prostory pro výstavu, než je právě Dvorana Rudolfina.

Během sympozia se koná několik odborných besed, přednášet bude například renomovaný hobojista Vilém Veverka, fagotista České filharmonie Martin Petrák a další. Mezi univerzální témata patří např. přednáška o častém onemocnění hudebníků.

Fokální dystonie je nemoc, která způsobuje abnormální pohyby svalů. Zdeněk Škrabal touto nemocí sám prošel a po dvouleté rehabilitaci dnes opět vystupuje. Díky své zkušenosti se snaží o osvětu tohoto tabuizovaného onemocnění a společně s praktickým lékařem Štefanem Horákemvou přednášku zaměřují především na prevenci.