Operní panorama Heleny Havlíkové (375) – léto s operou

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Režisérka Magdalena Švecová má řadu zkušeností s inscenováním oper i mimo prostory „kamenných“ divadel. Jak produkcím v Nových Hradech v rámci festivalu Smetanova Litomyšl, tak operám v barokním divadle českokrumlovského zámku vymyslela vtipný režijní rámec. Tentokrát jako by se při Vesnickém trhu nechala příliš svázat replikou barokního jeviště Florea Theatrum i dobovými kostýmy Markéty Štormové a hereckými možnostmi některých sólistů, takže zůstala u jednoduché ilustrace příběhu, z níž vyzařovaly špílce Justina Svobody. Švihu inscenace příliš nenapomohla ani neustálá přítomnost trhovců, kteří nad rámec pojídání prodávaného proviantu po většinu osmdesáti minut neměli o čem hrát. Nicméně bylo zřejmé, že Bendův Vesnický trh má zejména pro letní festivalové produkce nebo pro školní představení i dnes svůj divácký potenciál.

Uvedení Vesnického trhu tak obohatilo třísetleté výročí narození Jiřího Antonína Bendy – v únoru Česká filharmonie pod taktovkou Tomáše Netopila poloscénicky zařadila jeho Medeu se Zuzanou Stivínovou v titulní roli, další Bendův melodram, Ariadna na Naxu, zazněl s Ivanou Jirešovou koncertně na programu Komorní filharmonie Pardubice řízené Jiřím Petrdlíkem. Tento dirigent také nastudoval melodramy Pygmalion a Medea v plzeňském Divadle J. K. Tyla. Ze všech těchto produkcí bylo zřejmé, že má smysl si odkaz Jiřího Antonína Bendy i dnes připomínat.

Jiří Antonín Benda: Vesnický trh – Musica Florea, 15. července 2022 (foto Petr Dyrc)
Jiří Antonín Benda: Vesnický trh – Musica Florea, 15. července 2022 (foto Petr Dyrc)

Jiří Antonín Benda: Vesnický trh
Hudební nastudování Marek Štryncl, režie Magdalena Švecová, scéna Václav Krajc a Jiří Bláha, kostýmy Markéta Štormová, světla Mojmír Ledvinka
Osoby a obsazení: Baruška – Doubravka Součková, Lukáš – Vincenc Ignác Novotný, Fickfack – Miloš Horák, Lenka – Eliška Minářová, Plukovník – Čeněk Svoboda, Eva – Helena Kalambová, Poručík – Justin Svoboda
Orchestr Musica Florea, sbor Collegium Floreum
Theatrum Floreum na Letní scéně HAMU 15. července 2022

Haydnův Návrat Tobiáše ve Znojmě jako obřadné tableau

Hudební festival Znojmo se od roku 2005 mezi prázdninovými festivaly zabydlel jako příležitost zažít kulturní událost více smysly, než je obvyklé. Pod vedením Jiřího Ludvíka nabízí nejen pestrou hudební dramaturgii a vysokou úroveň koncertů, ale v souladu s geniem loci poskytuje i možnost vychutnat si nabídku festivalových vín a užít si koncerty v atmosféře kostelů a zámků Podyjí. Letošní 18. ročník měl příznačný podtitul Andělé strážní a návraty domů. Andělé strážní skutečně nad festivalem bdí, protože se ho podařilo uskutečnit s plným programem i v covidových letech 2020 a 2021.

Joseph Haydn: Návrat Tobiáše – Hudební festival Znojmo, 15. července 2022 (foto Petr Vokurek)
Joseph Haydn: Návrat Tobiáše – Hudební festival Znojmo, 15. července 2022 (foto Petr Vokurek)

Kromě koncertů s ochutnávkami vín, putování za varhanní hudbou po kostelích nejen ve Znojmě, ale i v Šatově, rakouském Unterretzbachu a Retzu, vystoupení talentovaných dětí, hudby v ulicích i zámcích nebo koncertu při svíčkách zůstala jeho součástí – jako už tradičně od počátku festivalu – původní inscenace. Tentokrát to bylo scénické ztvárnění oratoria Josepha Haydna Il ritorno di Tobia / Návrat Tobiáše Hob. XXI:1 v hudebním nastudování dirigenta Romana Válka a sbormistryně Terezy Válkové a v režii Tomáše Ondřeje Pilaře.

Z Haydnových oratorií je dnes nejznámější Stvoření nebo Čtvero ročních dob. Návrat Tobiáše je první z jeho čtyř kompozic v tomto duchovním hudebně-dramatickém žánru. Tři a čtyřicetiletý Haydn ho zkomponoval v roce 1775. K jeho hlavním povinnostem jako vedoucího orchestru patřilo v té době sloužit hudbymilovnému knížeti Mikuláši I. Esterházymu, oratorium ale vzniklo pro Vídeňskou hudební společnost. Haydn zvolil tehdy módní styl opery seria se střídáním virtuózních árií, parlandových recitativů a sborů (i pro oratorium nezbytných). V italském libretu Giovanniho Gastona Boccheriniho použil dobově oblíbený starozákonní námět o Tobiášovi s dějem podle závěrečné kapitoly Knihy Tobijášovy. Zachycuje čekání starých manželů, Tobita a Anny, na návrat syna Tobiáše z ciziny, kde se mu podařilo získat za manželku Sáru, když přemohl démona, který pobíjel její manžele. Po radostném návratu s pomocí svého průvodce d’Azaria, ve skutečnosti anděla Rafaela, Tobiáš a Sára navrátí zrak slepému otci.

Joseph Haydn: Návrat Tobiáše – Hudební festival Znojmo, 15. července 2022 (foto Petr Vokurek)
Joseph Haydn: Návrat Tobiáše – Hudební festival Znojmo, 15. července 2022 (foto Petr Vokurek)

Účinek oratoria ale není postaven na příběhu, z něhož značná část je zde vlastně „pouze“ ve formě vyprávění, ale na afektech, emocích postav a oslavě Boha (hlavně ve velkolepých sborech). Protože Haydn toto své rané oratorium komponoval ještě v italském stylu opery seria, árie jsou nejen výrazově, ale i svou virtuozitou založené právě na brilantním pěveckém umění s koloraturami a ozdobami při opakování částí.

Haydn „spravedlivě“ podělil všechny postavy po dvou áriích: Dagmar Šašková, která je známá více v cizině než u nás, měla pro roli matky Anny technicky suverénní barevný mezzosoprán. Izraelská sopranistka Shira Patchornik, vítězka několika významných barokních pěveckých soutěží, byla svým lyrickým sopránem ideálním typem pro něžnou Sáru, která musí odolávat svodům démona. Sopranistka Lucie Kaňková vystihla rošťáctví archanděla Rafaela. Pohyblivým vyrovnaným tenorem obdařil titulní roli Tobiáše Theodore Browne. Roli slepého otce Tobita ztvárnil Adam Plachetka, který však v rámci Haydnova kompozičního stylu u tohoto oratoria stavěl až příliš na odiv hutnost svého basbarytonu.

Rovnocenným partnerem sólistům byl ve znojemském uvedení Haydnova oratoria samozřejmě také sbor – pod vedením Terezy Válkové uplatnil širokou barevnou škálu i v polyfonně traktovaných částech. K celkovému vyznění s holdem Boží milosti přispěl i orchestr Czech Ensemble Baroque. Plná instrumentace s pěticí prvních a druhých houslí ve smyčcové sekci, dřevěnými dechovými nástroji po dvou, dvojicemi lesních rohů, trubek a trombonů, tympány, varhanami a cembalem vyzněla v akustice jízdárny Louckého kláštera v dostatečném rozpětí dynamiky.

Joseph Haydn: Návrat Tobiáše – Hudební festival Znojmo, 15. července 2022 (foto Petr Vokurek)
Joseph Haydn: Návrat Tobiáše – Hudební festival Znojmo, 15. července 2022 (foto Petr Vokurek)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Mohlo by vás zajímat


4 4 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments