Operní panorama Heleny Havlíkové (375) – léto s operou

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Tomáš Ondřej Pilař ve Znojmě režíroval už v roce 2019 jiné oratorium – Händelova Saula. Návrat Tobiáše koncipoval stejně. V souladu se stylem tohoto díla v rokokových kostýmech Ivany Ševčík Miklošové pojal oratorium jako velkolepé obřadné tableau s přísně stylizovanými pohyby a zastavovanými štronzy živých obrazů, čitelnými symboly svícnů, knih, židlí a stolů, lilií nebo andělských křídel v základní dichotomii světla a tmy, vody a ohně, Boží lásky a ďábelského pokušení. Před rytinou krajiny ve stylu holandských mistrů 18. století, která překrývala celý zadní horizont, bylo podstatnou složkou inscenace promyšlené svícení light designéra Tomáše Příkrého, které proměnilo jízdárnu Louckého kláštera v magicky sugestivní prostor. Personifikace ďábelského pokoušení taneční choreografií Martina Šintáka pro pět tanečníků však tuto režijní stylizaci přikrašlovala s nadbytečnou zdobností.

I v Návratu Tobiáše se projevila synergie muzikantsky šťavnatého hudebního nastudování Romana Válka s hráči, kteří mají zažitou historicky poučenou interpretaci nesvázanou suchopárností, s odpovídajícím obsazením sólových rolí a vynikajícím sborem.

Návrat Tobiáše patří v kontextu hudebně-dramatických inscenací, které vznikají v rámci znojemského festivalu už od roku 2005, k těm zdařilým. I když během dosavadních šestnácti produkcí žánrově převažuje opera (Haydnův Svět na měsíci, Myslivečkův Montezuma, Rameauova Platée nebo Mozartův Don Giovanni), zajímavě se objevovaly i jiné žánry. Mimořádné bylo například nastudování Královny víl Henryho Purcella, ovšem nikoli pouze hudebních čísel, jak bývá běžné, ale kompletní semi-opery specifického žánru anglického hudebního divadla s kombinací činohry prokládané operními vsuvkami, které dějově nesouvisejí. Scénickou podobu a vynikající obsazení dostaly ve Znojmě také oratorium Georga Friedricha Händela Saul, kantáta Heinricha Schütze Příběh o Kristu a také Telemannova oratoria Daniel v jámě lvové a Den posledního soudu. Dramaturgickým osvěžením byla baletní komedie Jeana-Baptisty Lullyho Král Slunce či unikum – velmi svérázný žánr barokní operní pantomimy – Sen – mladšího bratra letos uváděného Josepha Michaela Haydna.

Joseph Haydn: Návrat Tobiáše – Hudební festival Znojmo, 15. července 2022 (foto Petr Vokurek)
Joseph Haydn: Návrat Tobiáše – Hudební festival Znojmo, 15. července 2022 (foto Petr Vokurek)

Hudební festival Znojmo ovšem není jediný festival, který uvádí vlastní operní produkci. V kontextu festivalů s hudebně-dramatickými produkcemi partitur staré hudby mají inscenace v rámci českokrumlovské Barokní noci pod vedením Roberta Huga spíše charakter kratochvíle v rámci dalších zábav tohoto večera včetně hazardních her nebo komedie dell’arte. Barokní noc je zajímavá ovšem nejen geniem loci zámeckého divadla, ale i tím, že výběr titulů vychází z bohatého schwarzenberského hudebního archivu. O propojení hostiny s uměním rozšiřuje svůj program také Smetanova Litomyšl v kouzelném prostředí Nových Hradů a tamního přírodního amfiteátru z tisů. Místní prameny, v tomto případě olomouckého arcibiskupství, jsou devízou festivalu Baroko vedeného Tomášem Hanzlíkem, který umí vyšperkovat program díly s přesahy témat aktuálních i dnes – například letos v případě Svatého kopí Antonia Draghiho s tématem boje proti epidemii.

Snaha o dramaturgickou pestrost však občas vede k povrchnosti a jednotvárnosti inscenačního stylu v replice barokního divadla Theatrum Schrattenbach. Takovou repliku má i Musica Florea Marka Štryncla, ovšem větší, stejně jako bývá větší obsazení orchestru. Oproti Hanzlíkově hravější adaptaci barokní gestiky bývají produkce souboru Musica Florea striktněji ukotveny v historicky poučeném inscenačním stylu. A je otázka, jak se vyprofilují Olomoucké barokní slavnosti pod novým vedením Veroniky Manové, letos s uvedením Škroupova Dráteníka. V tomto srovnání jsou znojemské produkce největší, v našem prostředí dramaturgicky objevné a vypracovaly se na vysokou interpretační úroveň.

Joseph Haydn: Il ritorno di Tobia/Návrat Tobiáše
Hudební nastudování Roman Válek, sbormistryně Tereza Válková, režie a scéna Tomáš Ondřej Pilař, kostýmy a výtvarná spolupráce Ivana Ševčík Miklošová, choreografie Martin Šinták, light design Tomáš Příkrý
Osoby a obsazení: Sára – Shira Patchornik, d’Azaria – Lucie Kaňková, Anna – Dagmar Šašková, Tobiáš – Theodore Browne, Tobit – Adam Plachetka
Czech Ensemble Baroque
Hudební festival Znojmo, jízdárna Louckého kláštera, premiéra 15. července 2022, recenzována repríza 16. července 2022

Joseph Haydn: Návrat Tobiáše – Hudební festival Znojmo, 15. července 2022 (foto Petr Vokurek)
Joseph Haydn: Návrat Tobiáše – Hudební festival Znojmo, 15. července 2022 (foto Petr Vokurek)

Prague Summer Nights – naučíme vás zpívat a hrát operu – za měsíc?

Naučit zazpívat a zahrát operu za měsíc je pochopitelně nadsázka, ale do jisté míry vystihuje záměr projektu Prague Summer Nights/Pražské letní noci americké společnosti Classical Movements. Jako letní umělecký workshop nabízí pěvcům a instrumentalistům, ale i dirigentům, režisérům, koučům i produkčním, kteří mají v těchto oborech základní vzdělání, nastudovat a uvést koncerty (mimo jiné v pražském Rudolfinu) a operní produkce. Figarovu svatbu a Dona Giovanniho navíc na jevišti ne ledajakém, ale v divadle, které se bude skvěle vyjímat v jejich budoucích životopisech. Když se operní pěvec nebo hráč orchestru může pochlubit, že se podílel na mozartovské inscenaci v pražském Stavovském divadle, kde tyto své opery řídil sám Mozart, zní to hodně dobře – zejména v americkém kontextu.

Prague Summer Nights se s covidovou přestávkou konají v České republice od roku 2015, letos se uskutečnily v Praze a Táboře od 20. června do 18. července 2022. Uměleckými garanty byli američtí dirigenti John Nardolillo a Timothy Long, pro zpěv Catherine Clarke Nardolillo a Jeremy Aye. Součástí letošního ročníku bylo uvedení operních scén v Divadle Oskara Nedbala v Táboře, komorní koncert v Sukově síni Rudolfina, orchestrální koncert s programem včetně Dvořákovy 9. symfonie přímo ve Dvořákově síni. Projekt pak vyvrcholil dvěma představeními Figarovy svatby a Dona Giovanniho ve Stavovském divadle.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Mohlo by vás zajímat


4 4 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments