Operní panorama Heleny Havlíkové (408) – Opožděný „rozhovor“ s DFXŠ až pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím

Až zákon o svobodném přístupu k informacím a zásah Úřadu pro ochranu osobních údajů přiměl liberecké Divadlo F. X. Šaldy k odpovědím alespoň na některé otázky z odmítnutého říjnového rozhovoru po odvolání mnohaletého šéfa zdejší opery Martina Doubravského. Nechávám na čtenářích portálu Opera PLUS, aby si sami vyhodnotili rozsah a obsah údajů poskytnutých touto příspěvkovou organizací.
Divadlo F. X. Šaldy Liberec (foto Josef Kratochvíl)
Divadlo F. X. Šaldy Liberec (foto Josef Kratochvíl)

Po červencové výpovědi, kterou dostal od nového vedení libereckého Divadla F. X. Šaldy dlouholetý šéf opery Martin Doubravský, za jehož působení divadlo díky jeho nápadité dramaturgii a vysoké úrovni nastudování získávalo jednu cenu za druhou, Linda Keprtová a Karol Levický vysvětlení svých kroků a dalšího směřování divadla pod jejich vedením formou rozhovoru odmítli. Příležitost k objasnění situace využil pouze odvolaný Martin Doubravský. Až následně zaslala Linda Hejlová Keprtová i Karol Kevický Opeře PLUS vyjádření ke kauze Martina Doubravského.

I když zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, není optimálním nástrojem pro vedení rozhovoru, ještě v říjnu 2022 jsem tímto způsobem požádala DFXŠ o odpovědi na některé otázky s tím, že požadované informace se týkají veřejného zájmu, do kterého působení libereckého divadla jako příspěvkové organizace spadá, a mají přispět k diskusi. Když DFXŠ odmítlo odpovědi poskytnout, proti takovému rozhodnutí jsem se odvolala. Úřad pro ochranu osobních údajů jako nadřízený odvolací orgán divadla mé podání shledal důvodným a s rozsáhlým odůvodněním vrátil divadlu moji žádost k novému projednání. Tentokrát již DFXŠ informace zaslalo.

1. Žádám o dokument / dokumenty Lindy Hejlové Keprtové, který / které předložila do výběrového řízení na pozici ředitele DFXŠ.
Odpověď: Dokument, který Linda Hejlová Keprtová předložila do výběrového řízení na pozici ředitelky DFXŠ, nemá DFXŠ k dispozici.

Výběrové řízení bylo vypsáno Statutárním městem Liberec, viz zveřejnění Výběrové řízení na pozici ředitelky – ředitele Divadla F. X. Šaldy.

Jmenování do funkce viz zveřejnění Výběrové řízení na pozici ředitelky – ředitele Divadla F. X. Šaldy (poznámka Heleny Havlíkové: Protože z listinné podoby nelze použít odkaz, uvádím tento odkaz).

2. Pokud není součástí dokumentů požadovaných pod bodem 1. koncepce DFXŠ na následující období, žádám o oficiální koncepci DFXŠ na následující období.
Odpověď: „Oficiální koncepcí na následující období“ DFXŠ nedisponuje. V případě zájmu nabízíme tyto odkazy: zde a zde.

3. V čem spočívala organizační změna uskutečněná v DFXŠ k 1. červenci 2022?
Odpověď: Organizační změna byla vyhlášena s ohledem na organizačně technické, technologické a ekonomické okolnosti s cílem racionalizovat činnost a zvýšit efektivitu práce a řízení v organizaci: Zrušení pracovní pozice dirigent – šéfdirigent a zřízení nové pozice dirigent a hudební ředitel.

4. Jaké byly kompetence a náplň práce pozice šéfdirigenta DFXŠ?
Odpověď: Náplň práce šéfdirigent – formulována a podepsána v roce 2020:

 • Rozděloval svým podřízeným (členové orchestru) pracovní úkoly.
 • U orchestru kontroloval pracovní vytíženost, rovnoměrné rozdělování pracovních úkolů.
 • Zodpovídal za personální obsazení souboru orchestru a jeho využití, umělecký vývoj jednotlivců.
 • Zodpovídal za čerpání mzdových prostředků souboru orchestru, materiálových nákladů dle stanovených ročních limitů, dbal na hospodárnost.
 • Organizoval zkoušky orchestru ve spolupráci se šéfem opery a tajemnicí divadla.
 • V součinnosti se šéfem opery rozhodoval o obsazení dirigentů a koordinoval hostující dirigenty.
 • Ideově a dramaturgicky zodpovídal za symfonické koncerty.
 • Plnil další úkoly dle pokynů svého přímého nadřízeného, které vyplývaly z pracovně právního vztahu nebo výše uvedených bodů.

5. Jaké jsou kompetence a náplň práce pozice hudebního ředitele DFXŠ?
Odpověď: Pozice hudebního ředitele v současnosti neobsazena, náplň práce:

 • Vedení podřízených (členové orchestru, korepetitoři, manipulanti orchestru).
 • Odpovědnost za uměleckou úroveň představení a odpovědnost za vytíženost podřízených.
 • Odpovídá za personální politiku podřízených zaměstnanců.
 • Účastní se tvorby dramaturgických plánů a pěveckého obsazení jednotlivých operních titulů.
 • Je hlavní osobou orchestrální aktivity, dělá klíčová rozhodnutí, dbá na součinnost a efektivní kooperaci se všemi útvary DFXŠ a usiluje o společenskou prestiž DFXŠ.
 • Plní další úkoly podle pokynů šéfa souboru opery a ředitelky DFXŠ.
 • Dbá na dodržování včasných a účinných opatření zaměstnavatele na ochranu majetku divadla.

6. V čem spočívají rozdíly mezi těmito pracovními pozicemi?
Odpověď: Viz odpovědi 4 a 5.

7. Jak bude / byla obsazena pozice hudebního ředitele – přímým oslovením, konkurzem, jinak?
Odpověď: Pozice hudebního ředitele je obsazena přímým oslovením.

8. Jaký byl důvod výpovědi Martinovi Doubravskému z DFXŠ?
Odpověď: Důvodem výpovědi Martina Doubravského byla organizační změna. Nově nabízenou pozici jmenovaný nepřijal.

9. Od kterého data přestalo DFXŠ Martinovi Doubravskému přidělovat práci a aplikovalo překážky v práci na straně zaměstnavatele?
Odpověď: Organizační změna nabyla účinnosti 1. srpna 2022.

10. Jaký byl důvod překážek v práci na straně DFXŠ jako zaměstnavatele vůči Martinovi Doubravskému?
Odpověď: Organizační změna – viz odpověď číslo 3.

11. Jedná se v případě Martina Doubravského o tzv. jinou překážku na straně zaměstnavatele podle ustanovení § 208 zákoníku práce a Martinovi Doubravskému tak náleží mzda ve výši průměrného výdělku?
Odpověď: V souladu s ustanovením § 208 zákoníku práce šlo o překážku na straně zaměstnavatele, při níž panu Doubravskému náležela náhrada platu ve výši průměrného výdělku. V souladu s ustanovením § 67 zákoníku práce mu náleželo odstupné ve výši trojnásobku průměrného platu, které bylo panu Doubravskému vyplaceno po skončení pracovního poměru.

12. Kdo přebírá dirigování inscenací po Martinovi Doubravském?
Odpověď: Jolanta: Ondrej Olos, Jakobín: Zbyněk Müller, Otello: Jaroslav Kyzlink a Karol Kevický, Rigoletto: Paolo Gatto.

13. Bude DFXŠ s Martinem Doubravským po 1. listopadu 2022 dále spolupracovat? A pokud ano, jakou smluvní formou a v jakém rozsahu?
Odpověď: Spolupráci s Martinem Doubravským DFXŠ nevylučuje, příp. rozsah nelze předjímat.

V Liberci 15. 3. 2023
Ing. Eleonora Kočí
vedoucí marketingového oddělení
Divadlo F. X. Šaldy Liberec

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


3 2 votes
Ohodnoťte článek
Subscribe
Upozornit na
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments