Otevřený dopis Nadace Magdaleny Kožené ministru školství

V nezkrácené podobě přinášíme otevřený dopis Nadace Magdaleny Kožené ministru školství Ing. Robertu Plagovi, PhD v reakci na vládní omezení provozu na českých základních uměleckých školách.

MenART 2019, foto Zdenka Hanáková1

Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás z pozice Nadačního fondu Magdaleny Kožené, který se intenzivně věnuje projektům podporujícím jedinečný systém základních uměleckých škol v ČR.

Dovolte nám touto cestou vyjádřit jako reakci na situaci spojených s vyhlášením nouzového stavu v ČR na základě velmi silné reakce vedení škol otevřený nesouhlas s omezením provozu na základních uměleckých školách, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků ve výuce.

Základní umělecké školy nejsou kroužky ani volnočasovou aktivitou. ZUŠ jsou školy, které podle školského zákona dodržují veškerá platná nařízení, zákony a vzdělávají své žáky dle rámcových vzdělávacích programů, stejně jako základní školy.

Unikátní systém základních uměleckých škol dlouhodobě svojí kvalitou dosahuje jedinečných výsledků v rámci celosvětového srovnání. Tato kvalita je dána právě praktickou výukou pod vedením plně aprobovaných pedagogů, z nichž velká část jsou i profesionály ve svých uměleckých oborech.

Vedení škol spolu se svými pedagogy dodržují veškerá epidemiologická opatření – ochrana dýchacích cest, příp. i očí, intenzivní větrání, dezinfekce prostorů a věcí častého dotyku, minimalizace setkávání žáků ve společných prostorách, bezpečnou vzdálenost během výuky. Majoritní většina vyučovaných oborů probíhá individuálně v kontaktu 1 učitele a 1 žáka. I v rámci výuky zpěvu lze zajistit ochranu úst a nosu žáka štítem a respirátorem pro učitele. V rámci hromadných předmětů jsou žáci vyučováni ve skupinách o maximálním počtu 15 dětí, což je výrazně méně než v běžné třídě ZŠ či SŠ ve většině škol ČR. Stejně jako ZŠ jsou ZUŠ schopny dočasně vyloučit zpěv při výuce hudební nauky a při pohybových aktivitách vést výuku venku, příp. za využití ochranných prostředků.

Veškerá výuka na ZUŠ má ryze praktický charakter. Nekontaktní způsob výuky je ve všech oborech komplikovaný a neudržitelný. Důsledkem bude propad v kvalitě a dosažené úrovni vzdělání, která se promítne nejen do individuálních výsledků jednotlivých žáků ZUŠ, ale také do celého systému uměleckého vzdělávání v ČR.

Uvědomujeme si, že výuka některých předmětů a oborů může být v současné době riziková (sborový zpěv, orchestry apod.), ale i v rámci práce se soubory jsou základní umělecké školy připraveny

uzpůsobit počty žáků do skupin a zajistit hygienická protiepidemická opatření. Tuto praxi využívaly již i v rámci produkcí celostátního festivalu ZUŠ Open v průběhu epidemie bezprostředně po otevření škol.

V českém vzdělávacím systému tvoří ZUŠ 492 škol, ve kterých studuje více než čtvrt milionu žáků pod vedením 13 000 pedagogů. Vykazují činnost, která je i zásadní prevencí před vznikem sociálně patologických jevů ve společnosti. Jedním z důsledků uzavření ZUŠ je delší pobyt dětí ve školní družině, kde tímto může docházet i k epidemiologickému zvýšení rizika přenosu nemoci COVID. Starší děti a žáci SŠ jsou naopak motivováni k poflakování a k nekontrolovatelnému setkávání v domácnostech, na hřištích, nádražích, v nákupních centrech apod.

Pomíjivé nejsou ani negativní ekonomické důsledky, se kterými se ZUŠ musí potýkat. Uzavření ZUŠ na jaře již zapříčinilo pokles stávajících žáků, požadavek rodičů na vrácení školného atd. Nelze též bagatelizovat, že základní umělecké školy nedostaly ze strany MŠMT ani od svých zřizovatelů žádné finance pro zajištění vybavení pro distanční výuku.

Je zjevné, že rozhodnutí o plošném přechodu na distanční výuku na základních uměleckých školách je až do 18. 10. 2020 nevratné, touto cestou ale apelujeme, aby na základě výše zmíněných argumentů došlo k jejich znovuotevření po tomto termínu a neprohlubovalo se zásadní ohrožení kvality i samotné existence unikátního systému uměleckého vzdělávání v ČR, potenciální zvýšení rizika šíření nemoci COVID a nárůstu patogenních jevů mezi dětmi a mládeží a dalších sociálních problémů.

S úctou,

Mgr. Magdalena Kožená – pěvkyně, zakladatelka a patronka NFMK
MgA. Irena Pohl Houkalová – vedení festivalu ZUŠ Open, koordinátorka Akademie MenART
Ing. Dana Syrová – členka správní rady NFMK, ředitelka a zakladatelka Akademie MenART
Mgr. Martina Svobodová – koordinátka celostátního festivalu ZUŠ Open a Akademie MenART
Mgr. Zuzana Minaříková – tajemník NFMK, koordinátorka Akademie MenART
David Dittrich – předseda správní rady NFMK
V Praze, dne 7. 10. 2020

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat


4 1 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments