Piotr Olech, polská kontratenorová superstar

  1. 1
  2. 2

V prosinci 2013 jsem vystupoval na hodně zajímavém adventním koncertu s Wroclawským barokním orchestrem. Byl to Magnificat od Bacha a totéž i od polského barokního skladatele Marcina Józefa Źebrowského. Na to jsem se moc těšil, už jen proto, že koncert byl zaznamenáván a přenášen rozhlasem, pro posluchače v celé Evropě. V obou skladbách nebyl sbor, takže jsme zpívali všechny ansámbly. Mimochodem, na tomto projektu se podíleli i čeští zpěváci – Tomáš Král a Markéta Cukrová, přijeli sólisté i z Portugalska.

A nejnověji: kolo osudu se pěkně zatočilo, v březnu 2014 budu s Markem Toporowskim znovu zpívat Händelova Mesiáše, tedy roli, kterou jsem svou kariéru začínal! Bude to s Filharmonií Śląska Katowice. Tím se po patnácti letech vrátím ke svému prvnímu velkému sólovému partu! A na jaře 2014 mě čeká i první spolupráce se souborem Collegium Vocale Gent.

Piotre, platí stále, že vyučujete na pedagogické fakultě?

Ano, vyučuji zpěv na pedagogické fakultě Univerzity Lublin. Občas vyučuji i na kurzech. Byl jsem několikrát třeba na kurzech v Rajnochovicích, v Holešově…

… tak to jste se musel potkat i s Adamem Plachetkou, naší současnou nastupující českou operní hvězdou.

Ano, společně jsme se připravovali na barokní provedení Händelova Mesiáše... Vloni jsem také vedl společně se svým kolegou, německým kontratenoristou Stevem Wächterem první kontratenorové mistrovské kurzy v Olomouci, organizované nadšenou propagátorkou kontratenorového oboru Kateřinou Zahradníčkovou. Doufám, že i tato spolupráce bude pokračovat!

Děkuji za rozhovor, hodně dalších úspěchů!

Vizitka:
Piotr Olech – kontratenor

Absolvoval s vyznamenámím studia na katedře zpěvu a herectví na Hudební akademii v Gdaňsku ve třídě profesora Piotra Kusiewicze. Diplom získal i na katedře hudební výchovy na Hudební akedemii Frederica Chopina ve Varšavě. Zúčastnil se mnoha mistrovských kurzů, například s Paulem Eswoodem, Kai Wesselem, Stephenem Taylorem a se členy ansámblu The King´s Singers. V letech 1995–2000 byl členem ansámblu Cantus, se kterým získal druhou cenu na souteži rané hudby The Past for the Future ve Varšavě a cenu nejlepšího debutanta na osmém ročníku Festivalu staré hudby ve Varšavě.

Spolupracuje s Varšavskou komorní operou, Krakovskou Komorní operou, stejně jako s polskými a zahraničními  filharmoniemi, komorními  orchestry a soubory specializujícími se na interpretaci staré hudby, například Concerto Polacco, Concerto Köln, Capella Cracoviensis, Fretwork, Wrocław Baroque Orchestra, Ars Cantus, Czech Ensemble Baroque, Solamente Naturali.

Vystupoval s dirigenty Andrew Parrottem, Paul McCreeshem, Markem Toporowskim, Janem Tomaszem Adamusem, Konradem Junghänelem, Andreasem Speringem, Paulem Goodwinem, Massimilianem Caldim, Robertem Balconim, Marco Vitalem, hostuje na mnoha významných hudebních festivalech teměř po celé Evropě.

Zpívá rád především barokní hudbu, ale často si vybírá i klasicistní, raně romantický, případně soudobý repertoár (má důvěru skladatelů k premiérování jejich děl). Nahrává také pro polské rádio i televizi. Nahrál okolo třiceti CD. Tři z nich získaly cenu Fryderyk polské gramofonové akademie.

Piotr Olech vyučuje na  Hudebním istitutu Univerzity Marie Curie-Skłodowské v Lublinu. Vedl také mistrovské kurzy barokní hudby v Polsku a v České republice.

Foto archiv, archiv Divadla Juliuzsa Osterwy v Lublinu

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat