Pocta Antonínu Kraftovi v duchu znalecké důvěrnosti

Na 33. Festivalu komorní hudby v Českém Krumlově vzdali poctu Antonínu Kraftovi houslista Miroslav Vilímec a violoncellisté Dominika Weiss Hošková a Jiří Hošek.
Miroslav Vilímec, Dominika Weiss Hošková, Jiří Hošek – Festival komorní hudby Český Krumlov 2019 (foto Lubor Mrázek)

Jubilejní nokturno nabídlo posluchačům další z architektonických památek českokrumlovského zámku, Sloupový sál. Jubileum připomínalo 270 let od narození Antonína Krafta (1749–1820), osobnosti, kterou netřeba objevovat; virtuóze, skladatele a vídeňského pedagoga, jenž do dějin violoncellové literatury vstoupil nesmazatelně. Zejména violoncellisté dobře vědí, koho v tomto svém klasicistním předchůdci mají, vždyť snad každý se hráčsky sešel s populárním Koncertem D dur Josepha Haydna a poznal obtížnost sólového partu, psaného právě pro Antona Krafta a jistě i s jeho připomínkami. Charakteristické pro Kraftův um a proslulost je i fakt, že právě tento slavný koncert mu byl až donedávna autorsky přisuzován. Přátelství Josepha Haydna a Antonína Krafta bylo pevné, Haydnovým přičiněním dostal místo v kapele knížete Paula II. Antona von Esterházy, byl tam od roku 1778 prvním violoncellistou. Joseph Haydn třicetičlenný orchestr vedl, Haydn se stal i Kraftovým učitelem kompozice. Haydnovo Duo pro dvě violoncella D Dur č. 1, Hob. X: 11 koncert zahájilo. Třívětý dialog dvou nástrojů, zpěvnost sama, zvlášť Menuett přitažlivě připomíná čas a zvyklosti doby, v níž vznikl. Výstižná ukázka zdatnosti knížecí hry a Haydnovy kompoziční vstřícnosti.

Rokycanský rodák Antonín Kraft získal plný a celoživotní interest violoncellisty Jiřího Hoška už dávno. Kraftovy skladby nahrál, inicioval i pamětní desku na Kraftově rodném domě. Hlavně se však intenzita Hoškova zájmu promítá do jeho oduševnělé hry a suverenity interpretace. Duo pro housle a violoncello C dur Antonína Krafta se dochovalo v pozůstalosti berounského děkana Josefa Antonína Seydla, jak připomněl Jiří Hošek, který nás po celý večer zasvěcoval do detailů vzniku a prvních provedení skladeb. Duo je dvoudílné, s jasnou konstrukční inspirací zdánlivé haydnovské jednoduchosti, v plně vervní interpretaci „kraftovců“, jak se interpreti označili, jasně ukázala velký Kraftův kompoziční potenciál. Sonáta pro dvě violoncella op. 1 č. 1, prvé Kraftovo dílo vydané tiskem, napovědělo Kraftovu genialitu jednoznačně. V detailech souhry obou cellistů přesvědčivě zněla vynalézavost autora, podmíněná důvěrnou znalostí možností nástroje, v jásavé plnosti základního motivu i v smysluplné variační zdobivosti. Vše v kompozičním klasicistním řádu, vynalézavě na míru pánovy hry a zábavy.

Miroslav Vilímec, Dominika Weiss Hošková – Festival komorní hudby Český Krumlov 2019 (foto Lubor Mrázek)

Zcela jiné je Grand Duo pro housle a violoncello d moll op. 3 č. 1 z doby Kraftovy kompoziční zralosti, dílo zajímavé náročnosti (skladba dochovaná v českokrumlovském zámku). Emfatické podání Miroslava Vilímce a Dominiky Weiss Hoškové zdůraznilo takřka beethovenovsky heroickou gradaci základní myšlenky, vážně zpěvnou část pomalou s výrazně koncertantním cellovým partem a závěrečné Finale směřující rázně do romantismu. Jasná apelativní otázka, proč se tak zajímavý Antonín Kraft nehraje mnohem více. Závěr koncertu byl další dějinnou nápovědou – Antonína Krafta hluboce ctil nejenom Ludwig van Beethoven, ale též Wolfgang Amadeus Mozart. Pro tuto historickou připomínku zaznělo Mozartovo Allegro z Divertimenta pro smyčcové trio Es dur, K 563, tentokrát v úpravě violového partu, tedy pro housle a dvě violoncella. Přívětivý koncert s návdavkem poučení.

 

33. Festival komorní hudby Český Krumlov
Nokturno k jubileu violoncellového virtuóza Antonína Krafta
Sloupový sál, středa 3. července 2019

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na