Pokračování Festivalu Janáček a Luhačovice přineslo hudební perličky

  1. 1
  2. 2
Czech Ensemble Baroque, 13. července 2022 (zdroj Festival Janáček a Luhačovice)
Czech Ensemble Baroque, 13. července 2022 (zdroj Festival Janáček a Luhačovice)

Vděk všem, kdo se na jeho uvedení podíleli, demonstrovali festivaloví posluchači spontánně, decentním „standing ovation“, jak se do kostela sluší.

Czech Ensemble Baroque
13. července 2022, 19:30 hodin
Luhačovice

Program:
František Ignác Tůma: Te Deum
František Ignác Tůma: Missa Veni Pater Pauperum

Účinkující:
Czech Ensemble Baroque

Festivalový čtvrtek

Ještě jeden zajímavý koncert hostil kostel Svaté Rodiny, Kostelní písně ze Znorov. Do poutavého pásma je seřadila a upravila Magdalena Múčková, cimbalistka, zpěvačka, nedostižná znalkyně hudebního pokladu rodného strážnického Dolňácka. Se svým souborem Danaj zajíždí na festival pravidelně, tentokrát účinkoval i pěvecký sbor Spinek, smíšený sbor z obce Vnorovy (za Janáčka Znorovy).

Pásmo kostelních písní je pocta našim předkům, jejich zbožnosti a hudebnosti a také velký dík sběrateli Hynku Bímovi a Leoši Janáčkovi. Hynek Bím (1874–1958) byl neúnavný sběratel lidových písní, spolupracovník Leoše Janáčka i Františky Kyselkové. Jeho sbírka čítá víc než čtyři tisíce písní. Byl absolventem brněnského Učitelského ústavu a Janáčkovým žákem v hodinách varhanní hry a zpěvu. Janáček inicioval Bímovu sběratelskou činnost už jako dvacetiletého mladíčka, posléze si ho vybral pro spolupráci do Pracovního výboru pro českou píseň na Moravě a ve Slezsku.

Kostelní písně ze Znorov – Magdalena Múčková, Martin Jakubíček, cimbálová muzika Danaj, pěvecký sbor Spinek, 14. července 2022 (zdroj Festival Janáček a Luhačovice)
Kostelní písně ze Znorov – Magdalena Múčková, Martin Jakubíček, cimbálová muzika Danaj, pěvecký sbor Spinek, 14. července 2022 (zdroj Festival Janáček a Luhačovice)

Bímův fond Kostelních písní ze Znorov má osmatřicet položek a znalci vědí, že je to skutečný klenot, posvěcený spoluprací s Leošem Janáčkem. Vzpomeňme Luhačovice, v srpnu 1911 byl Leoši Janáčkovi lázeňský pobyt jaksi nudný, tak odjel s radostí právě s Hynkem Bímem sbírat a zapisovat písně do okolí, do Velkého Ořechova. Janáček zapisoval nápěvy, Bím slova, zajeli i do Vnorov. To pobyl Janáček kratičce u Bímů ve Strážnici (24.–27. srpna) a k radosti strážnických zasedl tam i v kostele k varhanám.  

Magdalena Múčková sestavila z Bímových vnorovských zápisů ze září a října roku 1911 pořad z osmnácti písní. Prochází církevním rokem od Adventu k Vánocům a Velikonocům, uvádí bohoslužebné písně mariánské i reflexe života věřících. Jde o promyšleně a pestře sestavené pásmo ve střídání sól, sborů cimbálové muziky, poučné a poutavé oživení zpěvné kulturnosti našich předků, překrásných písní, které žel, na venkově i v kostelích už umlkly.

Efektně krojovaný sbor Spinek zazpíval Kdož ochrany Nejvyššího a capella, vroucně jak zpěváci na kúru. Cimbálová muzika a jejich sólista pak uvedli elegickou píseň Můj milý člověče, povzbudivou, nabádavou – „Ten kdož ráno vstává, darů hojných nabývá…“ Varhanní mezihra (Martin Jakubíček) uvedla rorátní píseň Rorate coeli a cimbálová muzika a její sólisté přednesli sugestivně všechna naučení o Zvěstování Páně Anděla Gabriela. Prosby zpíval ženský sbor, interpreti se účinně střídali, Magdalena Múčková zpívala písně mariánské, jak oslavné Kristova narození Andělové, andělové sú zpívali, tak lidové zpracování bolestného smutku Stabat Mater Maria pod křížem stála.

Kostelní písně ze Znorov – Magdalena Múčková, Martin Jakubíček, cimbálová muzika Danaj, pěvecký sbor Spinek, 14. července 2022 (zdroj Festival Janáček a Luhačovice)
Kostelní písně ze Znorov – Magdalena Múčková, Martin Jakubíček, cimbálová muzika Danaj, pěvecký sbor Spinek, 14. července 2022 (zdroj Festival Janáček a Luhačovice)

O velkopáteční poetické vzývání Ó dobrú noc, Bože věčný se dělily sbory a capella: „Dobrú noc Hlavo svatá, dobrú noc Květe růžový… Ruce svaté… Srdce svaté…“, ta poetická pokora víry zněla přesvědčivě. V poutní písni Co to slyším za libý hlas Marie sbor živě a účinně demonstroval poutníky v procesí s korouhví i předříkávačem. Muzika Danaj a její sólisté (Jan Gajda, Magdalena Múčková, Pavel Múčka a Petr Pavka) dali každé písni svou výstižnost. Toto malé Děťátko v sólu s pizzicatem houslí něžně vítá přemilého Spasitele s žádostí, ať nás přivede do radosti, radostnost svatební Přeušlechtilé manželstvo hrají, zpívají a cifrují všichni naplno a vespolek. Ornamentální způsob zpěvu upoutá v mužském sborovém přednesu Márnost nad márnosti a v monumentálním závěru, v prosbách a díkůvzdání hrají a zpívají všichni – Zas dnešní den pominul.

Tyto písně předávají moudrost, poučení, poklad národa, který vede a nutí k zamyšlení.

Kostelní písně ze Znorov
14. července 2022, 19:30 hodin
Luhačovice

Program:
pásmo písní ze Znorov

Účinkující:
Magdalena Múčková – cimbál
Martin Jakubíček – varhany
Cimbálová muzika Danaj
Pěvecký sbor Spinek

Vnorovy daly písně, ve Vnorovech se před sto lety narodil Jan Skácel. Jeho nedostižný odkaz připomněl v pásmu hudby a poezie prof. Jiří Hlaváč během doprovodného programu festivalu s názvem Nocturno pro Jana Skácela. Skácelovy poetické Sonety a jiné texty přednesl 15. července 2022 Pavel Lajcman z divadla ve Zlíně.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments