Proč? Rouška se zipem na pódiu a v uměleckém školství

V posledních dnech vyvolalo rozruch první uvedení ochranných roušek se zipem, které by měly chránit hráče na dechové nástroje a jejich okolí od přenosu koronaviru. Mají však tyto roušky skutečný význam? Na toto téma napsali své vyjádření flétnisté Jakub Kydlíček a Julie Braná.
Jakub Kydlíček v ochranné roušce (zdroj Česká filharmonie)

Považujeme za nutné vyjádřit zkušenosti s užitím roušek se zipem v souvislosti se hrou na zobcovou flétnu. Precedentem jsou množící se reakce na benefiční koncert České filharmonie 25. dubna 2020, kterého se účastnili i hráči na dechové nástroje (zobcové flétny, lesní rohy).

Vzhledem k aktuálním opatřením proběhl koncert v souladu s předem danými hygienickými opatřeními, z nichž nejviditelnější byly a) nestandardně větší rozestupy mezi jednotlivými interprety na pódiu, b) pobyt a výkon v rouškách (tedy její užití na zkouškách, koncertě i při pohybu v budově). Koncert byl přenášen živě celostátním médiem a záznam koncertu je veřejně dostupný. Bezprostředně po odvysílání přenosu se rozvinula v širších odborných pedagogických i uměleckých kruzích debata o nutnosti, funkčnosti a vzhledu užitých „ochranných“ prostředků.

Z následných reakcí lze usuzovat, že klíčovým bodem je otázka reálné funkčnosti užitých roušek a jejich případné užití v umělecké praxi a umělecké výuce–především v souvislosti s plánovanými možnostmi obnovení kontaktní výuky na ZUŠ v tomto školním roce.

Funkčnost roušky při hře na zobcovou flétnu se zipem je přinejmenším velmi sporná. Aerosol se šíří primárně disperzí kondenzátu skrze labium, případně i prstové otvory nástroje (tedy nejde o žádné „sliny“). Z toho vyplývá, že nelze očekávat ochranu učitele v případě užití roušek žáky a studenty (a vice versa).

Julie Braná na benefičním koncertě České filharmonie (zdroj ČT Art)

„Pobyt“ v roušce spojený se hrou na zobcovou flétnu je celkově nepříjemný, což je zapříčiněno mimo jiné i silnou a těžkou látkou, ze které je zmíněná rouška vyrobena. Potřebné je rovněž upozornit na rozdíl mezi krátkodobým užitím roušky na zkouškách a koncertu. Je rozdíl mezi tím, zahrát předem daný dvacet minut trvající program, versus dlouhodobě provozovat hru či výuku.

Jako zcela nereálnou je nutno označit představu, že lze v tomto typu roušky provozovat například mnohahodinovou výuku hry na nástroj. Zipová rouška tak plní spíše formální či „estetickou“ funkci, případné požadavky na praktické užití v širším rozsahu (např. během celodenní výuky či zkoušek) je nutno považovat za zbytečné. Nepovažujeme danou roušku za vhodný ochranný prostředek pro kontaktní výuku.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat