Proč? Rouška se zipem na pódiu a v uměleckém školství

V posledních dnech vyvolalo rozruch první uvedení ochranných roušek se zipem, které by měly chránit hráče na dechové nástroje a jejich okolí od přenosu koronaviru. Mají však tyto roušky skutečný význam? Na toto téma napsali své vyjádření flétnisté Jakub Kydlíček a Julie Braná.
Jakub Kydlíček v ochranné roušce (zdroj Česká filharmonie)

Považujeme za nutné vyjádřit zkušenosti s užitím roušek se zipem v souvislosti se hrou na zobcovou flétnu. Precedentem jsou množící se reakce na benefiční koncert České filharmonie 25. dubna 2020, kterého se účastnili i hráči na dechové nástroje (zobcové flétny, lesní rohy).

Vzhledem k aktuálním opatřením proběhl koncert v souladu s předem danými hygienickými opatřeními, z nichž nejviditelnější byly a) nestandardně větší rozestupy mezi jednotlivými interprety na pódiu, b) pobyt a výkon v rouškách (tedy její užití na zkouškách, koncertě i při pohybu v budově). Koncert byl přenášen živě celostátním médiem a záznam koncertu je veřejně dostupný. Bezprostředně po odvysílání přenosu se rozvinula v širších odborných pedagogických i uměleckých kruzích debata o nutnosti, funkčnosti a vzhledu užitých „ochranných“ prostředků.

Z následných reakcí lze usuzovat, že klíčovým bodem je otázka reálné funkčnosti užitých roušek a jejich případné užití v umělecké praxi a umělecké výuce–především v souvislosti s plánovanými možnostmi obnovení kontaktní výuky na ZUŠ v tomto školním roce.

Funkčnost roušky při hře na zobcovou flétnu se zipem je přinejmenším velmi sporná. Aerosol se šíří primárně disperzí kondenzátu skrze labium, případně i prstové otvory nástroje (tedy nejde o žádné „sliny“). Z toho vyplývá, že nelze očekávat ochranu učitele v případě užití roušek žáky a studenty (a vice versa).

Julie Braná na benefičním koncertě České filharmonie (zdroj ČT Art)

„Pobyt“ v roušce spojený se hrou na zobcovou flétnu je celkově nepříjemný, což je zapříčiněno mimo jiné i silnou a těžkou látkou, ze které je zmíněná rouška vyrobena. Potřebné je rovněž upozornit na rozdíl mezi krátkodobým užitím roušky na zkouškách a koncertu. Je rozdíl mezi tím, zahrát předem daný dvacet minut trvající program, versus dlouhodobě provozovat hru či výuku.

Jako zcela nereálnou je nutno označit představu, že lze v tomto typu roušky provozovat například mnohahodinovou výuku hry na nástroj. Zipová rouška tak plní spíše formální či „estetickou“ funkci, případné požadavky na praktické užití v širším rozsahu (např. během celodenní výuky či zkoušek) je nutno považovat za zbytečné. Nepovažujeme danou roušku za vhodný ochranný prostředek pro kontaktní výuku.

Mohlo by vás zajímat