Recitál Pavla Černocha byl inspirativním setkáním s operou i klavírní literaturou

Český spolek pro komorní hudbu připravil v rámci své recitálové řady v neděli 9. října operní recitál našeho předního tenoristy Pavla Černocha. Podvečer v pražském Rudolfinu přinesl v jeho podání árie světového i českého operního repertoáru, Pavel Černoch je přednesl za doprovodu klavíristy a dirigenta Davida Švece, který se představil i v sólových výstupech. Společným jmenovatelem všech čísel byla vysoká kultivovanost a noblesa celkového projevu.

Pavel Černoch (zdroj Pavel Černoch)
Pavel Černoch (zdroj Pavel Černoch)

Ve všech číslech uplatnil Pavel Černoch v plné přesvědčivosti svůj hlas příjemného témbru, zcela vyrovnaný ve všech polohách prováděných partů. Jeho pěvecká technika mu umožňuje pohybovat se po široké škále pružně, je jistý i ve vysokých polohách. Větší aktivita při vlastním zpěvu by s sebou jistě přinesla i lepší a žádoucí srozumitelnost zpívaného textu.

Dramaturgie koncertu byla široká, pěvec volil koncertní repertoár pečlivě, čísla v první polovině spojovala dramatičnost děl a postav, jejichž árie Pavel Černoch na program zařadil. Koncert uvedl Beethovenovým Fideliem, jehož zpíval při zahájení sezóny 2021/22 v berlínské Státní opeře. Po předehře k 2. jednání v transkripci pro klavír Ignaze Moschelese zazněla árie Florestana Gott, welch Dunkel hier, jíž dal Černochův lyričtější tenor neobvyklou křehkost. Jen několik měsíců po vídeňské premiéře třetí verze uvádí Fidelia v roce 1814 ve Stavovském divadle Carl Maria von Weber, a právě jeho dílem navázal Pavel Černoch na Ludwiga van Beethovena. Přednesl árii Maxe NeinLanger Trag’ Ich Nicht Die Qualen, jehož ztvárnil v Borské státní opeře v Mnichově. První polovinu uzavřela árie Lohengrina In fernem Land ze stejnojmenné opery Richarda Wagnera.

Druhou polovinu koncertu věnoval tenorista především českému repertoáru. Otevřela ji Rusalka Antonína Dvořáka, árie Prince Vidino divná, přesladká. S touto rolí slavil tenorista mimo jiné úspěchy i v Semperově opeře v Drážďanech v letošním roce, a i nyní působivým přednesem potvrdil, že jeho hlasové dispozice jsou právě pro tento typ role ideální. Ze Smetanova operního odkazu zazněly působivé árie dvou výrazných mužských postav – dramatická a bojovná árie Daliborova Toť třetí noc, kterou mi naznačila a přemýšlivá, lyrická árie Jeníkova z Prodané nevěsty, pro nějž má podobně jako pro Dvořákova Prince Pavel Černoch vynikající předpoklady. Závěr koncertu patřil opět světovému repertoáru. Pěvec působivě provedl slavnou árii Cania Vesti la giubba z Komediantů Ruggiera Leoncavalla, v níž dokázal sloučit jak lyrickou, tak dramatickou polohu nejen tohoto výstupu, ale celé tragické postavy Cania. Večer ale uzavřel v rozverném duchu – efektní árií Vévody z Rigoletta Giuseppe Verdiho La donna è mobile.

Pavel Černoch (zdroj Pavel Černoch)
Pavel Černoch (zdroj Pavel Černoch)

Černochovo pěvecké umění a jeho schopnost navázat kontakt s publikem ocenilo zcela zaplněné Rudolfinum bouřlivým aplausem, který si vynutil další přídavek. Tenorista jej uvedl s šarmem sobě vlastním: „Přátelé,“ oslovil Pavel Černoch přítomné, „La donna è mobile – to už byl vlastně přídavek,“ ale s Davidem Švecem měli přece jen připraven ještě další, obvyklý, nad rámec oficiálního programu. „V mé dramaturgii chybí už jedině opereta,“ podotkl s úsměvem tenorista. A proslulá árie Su-čonga Dein ist mein ganzes Herz z Lehárovy Země úsměvů uzavřela komorní podvečer.

David Švec doprovázel Pavla Černocha citlivě, s technickou jistotou. Jako sólista se představil úspěšně v pěti vstupech – v každé polovině koncertu proložil pěvecká čísla vhodně zvolenými klavírními skladbami. Po Fideliovi zaznělo Intermezzo es moll op. 118 Johannesa Brahmse, jedna z posledních skladatelových klavírních kompozic. Po Maxově árii bylo vhodně zařazeno odlehčené, živé Momento capriccioso pro klavír op. 12 Carla Marii von Webera jež autor věnoval Giacomu Meyerbeerovi. Dílo Leoše Janáčka, s nímž slaví Pavel Černoch velké úspěchy, reprezentovala tentokrát klavírní tvorba. David Švec v druhé polovině koncertu provedl dvě skladby z cyklu Po zarostlém chodníčku – Lístek odvanutý a Sýček neodletěl. A po Smetanových áriích bylo zařazení Hulána z 2. řady skladatelových Českých tanců více než vhodným připomenutím rozsáhlého a vynikajícího klavírního díla Bedřicha Smetany. Útěcha č. 3 Des dur Franze Liszta z jeho klavírního cyklu Consolations vhodně navazovala na Caniovu rozbolavělou duši. Recitál Pavla Černocha v Rudolfinu s Davidem Švecem byl inspirativním setkáním s operou i klavírní literaturou.

Písně Martinů v brněnských vilách 5. 10. 2019 - David Švec (foto Vojtěch Kába)
David Švec (foto Vojtěch Kába)

Český spolek pro komorní hudbu – Pavel Černoch
9. října 2022, 17:30 hodin
Rudolfinum, Dvořákova síň

Program
Ludwig van Beethoven: Fidelio, árie Florestana „Gott, welch dunkel hier“
Fidelio, předehra k opeře, transkripce pro klavír Ignaz Moscheles
Johannes Brahms: Intermezzo es moll, op. 118, č. 6
Carl Maria von Weber: Čarostřelec, árie Maxe „Nein, länger trag´ ich nicht die Quälen“
Carl Maria von Weber: Momento capriccioso pro klavír, op. 12, J. 56
Richard Wagner: Logengrin, árie Lohengrina „In fernem Land“

Antonín Dvořák: Rusalka, árie Prince „Vidino divná, přesladká“
Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku (Lístek odvanutý, Sýček neodletěl)
Bedřich Smetana: Dalibor, árie Dalibora „Toť třetí noc“
Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta, árie Jeníka „Až uzříš, komus koupil nevěstu… Jak možná věřit“
Bedřich Smetana: Hulán pro klavír, České tance, 2. řada, op. 21, č. 7
Ruggiero Leoncavallo: Komedianti, árie Cania „Vesti la giubba“
Franz Liszt: Consolation č. 3 Des dur pro klavír, S.172
Giuseppe Verdi: Rigoletto, árie vévody „La donna è mobile“

Účinkující
Pavel Černoch – tenor
David Švec – klavír

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments