Rozhovor s Vlastou a Antonínem Schneiderovými o novém Domu tanečního umění Praha

  1. 1
  2. 2

Co Dům tanečního umění nabízí taneční komunitě? Jak chcete zlepšit potenciál a kapacitu tanečního žánru? Co všechno tam plánujete?
A. Schneider
: Každý rezident nabízí své tradiční know how vylepšené novými stabilními prostory – zde bude konečně možné kontinuálně (od rána do večera) a efektivně plánovat uměleckou i vzdělávací práci. Jsme nezávislé občanské nekomerční instituce, které dosud neměly vlastní zázemí – bez ohledu na dosaženou prestiž, rozsah hracího plánu, věhlas choreografa nebo význam příští akce, jsme museli prakticky denně, v polovině práce vyklízet provizorní zkušební prostory – Pražský komorní balet kvůli dětským komerčním kurzům a konzervatoř kvůli tělesné výchově základní školy, dokonce kvůli zájmovým kroužkům. Denně jsme stěhovali kompletní vybavení taneční zkušebny (baletizol, zrcadla, tyče, klavír a audio-video soupravu včetně všech právě užívaných rekvizit a dekorací) – je to vždy více než tuna zařízení. Odtud zřejmě plyne mimořádná fyzická kondice, psychická odolnost a flexibilita našich studentů – tolik potřebné vlastnosti pro přípravu regionálních i většiny pražských jevišť – zcela nepřipravených na inscenování „velkého“ tanečního divadla. Byla to opravdu neudržitelná situace a velká politická ostuda, kterou už nikdy nesmíme připustit. Dům tanečního umění je vlastně poslední reálný pokus, jak tyto instituce zachránit a přesvědčit politiky, že je třeba radikálně změnit přístup ke kontinuálně pracujícím tanečním institucím i celému tanečnímu umění.

Jaké přednosti bude mít nový areál?
V. Schneiderová
: Je to už výše zmíněný prostor, ale také genius loci areálu – cítíte tam, že zde tvrdě pracovali a od počátku ho užívali a sdíleli lidé se společným cílem a pro společný výsledek – nezáleží na tom, zda to bude dobré pivo, úspěšní studenti či umělecké dílo. V neposlední řadě překvapivě vstřícní majitelé, na konkrétní otázku dostanete konkrétní odpověď, rychlé a smysluplné řešení všech překážek – skutečně výjimečná spolupráce. A také klidná lokalita Prahy s dostatkem místa na parkování.

A. Schneider: Po šestnáctileté nepopsatelné zkušenosti s hospodařením s prostředky a městským majetkem v Praze 5 si najednou v Braníku připadám jako v ráji. Každý problém má okamžité řešení, každý (i ústní) slib se plní v řádu dní – někdy hodin, každý přesně ví, co a proč má dělat, každá vložená koruna má přesný účel a směřuje do zřejmého zhodnocení areálu… to je opravdu civilizační šok. Teprve teď si jasně uvědomuji, jak vyčerpávající byla zkušenost v našem – dnes už téměř bývalém žvahovském sídle – na všechno se jen bezmocně dívat a marně zkoušet to změnit (už jen 43 dnů).

A jaké jsou naopak jeho nevýhody? Jaká úskalí budete muset vyřešit, abyste zde uskutečnili svou vizi?
V. Schneiderová
: To je otázka vývoje, pouštíme se do úplně nového experimentu. Jistě se vyskytnou problémy a „třecí plochy“. Bude to chtít vstřícnost, toleranci, asertivitu – jak říkal Karel Čapek – katechismus slušného chování a jednání.

A. Schneider: Těch 2892 m² je naprosté minimum pro zázemí všech zúčastněných rezidentů – každý metr musí být dokonale využitý a každá hodina musí sloužit zvolenému cíli. Musíme respektovat dané půdorysy jen s dílčími úpravami – památkáři, hygienici a stavební úřad mají pevné normy – naše potřeby a ušlechtilé vize se s tím musí i v takto unikátním historickém areálu vyrovnat.

Nasnadě je jedna velmi důležitá otázka, a sice jak chtějí nezávislé nekomerční instituce financovat komerční nájem v tak exkluzívním areálu?
V. Schneiderová
: Musíme společně přesvědčit ty, kterých se to týká, že si jejich finanční podporu zasloužíme, že umění a vzdělání je budoucností každého lidského společenství, že taneční umění, jakožto univerzální fenomén bez hranic, je v dnešním světě nanejvýš potřebný.

A. Schneider: Pocházíme z kulturního undergroundu, kde všechno muselo být zadarmo, s holýma rukama, navzdory establishmentu, naplno a nadšeně realizováno – nekompromisně až do úspěšného konce! Bohužel – ještě 30 let po revoluci na to stále zapomínáme a chováme se stále jako naivní samaritáni, velmi shovívaví ke kolegům, absolventům, pořadatelům, vůči stále novým a novým politikům… hrdě jsme se vždy snažili pomoci si sami a naopak pomáhat všem potřebným v tom marasmu, který stále ještě taneční žánr obklopuje. Ale to musí skončit – výjimečný objem a kvalita veřejné služby mají svou přesnou a také výjimečnou hodnotu… a od nynějška i přesnou a reálnou cenu, kterou bude třeba skutečně zaplatit. Všichni partneři – a především politici – by měli celou situaci pečlivě zvážit. Naše zkušenosti z posledních 30 „svobodných“ let byly opravdu velmi tvrdou občanskou, lidskou a mravní zátěžovou zkouškou – v tomto stavu nemůžeme taneční žánr předat další generaci. Při zdánlivě marném hledání sídla jsme se nakonec vlastně symbolicky vrátili až do 19. století, kdy osvícení podnikatelé a vlastenci – navzdory habsburské monarchii – položili základy moderní české kultury. Pivovar Braník byl založen v roce 1898 a nyní ho několik zodpovědných podnikatelů velmi citlivě revitalizuje a jeho významnou část poskytne pro vzdělávací a kulturní infrastrukturu.

A jak si představujete další spolupráci s Prahou, respektive Prahou 4?
A. Schneider
: Další spolupráce s Prahou závisí na politickém vyhodnocení dosavadního přístupu jejích představitelů vůči nám a našim soustavným návrhům a nabídkám. Předpokládáme, respektive navrhujeme zásadní změny, včetně součinnosti s Ministerstvem kultury a Ministerstvem školství. Praze 4 jsme nabídli pomoc při zkvalitnění a rozšíření komunitních kapacit – občanských a mimoškolních aktivit v tanečním žánru a pohybově estetických disciplínách – jako vlastně všude, kde jsme dosud sídlili (od 1984 v Praze 6, od 2005 v Praze 5). Covid údajně výrazně narušil fyzickou i psychickou kondici a sociální vazby především mezi školní mládeží – taneční umění je v těchto oblastech optimálním léčivem.

Studenti Tanečního centra Praha ve Stavovském divadle (foto archiv TCP)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments