Výročí Ruggera Leoncavalla, autora Komediantů

  1. 1
  2. 2
Ruggero Leoncavallo, který zemřel 9. srpna 1919, je typickým „skladatelem jednoho díla“, tedy proslulých Komediantů (I pagliacci), jedné z nejhranějších a nejúspěšnějších oper všech dob; vše ostatní, co tento Ital složil, totiž zůstalo ve stínu tohoto operního bestselleru. Přitom Leoncavallo samozřejmě nezkomponoval pouze Komedianty…
Ruggero Leoncavallo (zdroj Getty images)

Ruggero Leoncavallo se narodil 23. dubna 1857 (někde ještě bývá chybně uveden rok 1858) v Neapoli, kde pak studoval konzervatoř. Po dokončení konzervatoře dlouho nedosahoval úspěchů a živil se výukou hudby. Snažil se prosadit uvedení své opery Chatterton o anglickém preromantickém básníkovi Thomasi Chattertonovi (1752–1770), který po řadě bolestných zklamání a nepochopení ze strany vynikajících současníků, v osobní nouzi a obavě ze smrti hladem spáchal v pouhých sedmnácti letech sebevraždu (otrávil se arsenikem). Krátce před premiérou v roce 1876 však byla Leoncavallova opera stažena a uvedena byla až o dvacet let později.

Na nezájem narážela i jeho další plánovaná opera Songe d’une nuit d’été (Sen o letní noci). Živil se pak jako kavárenský klavírista a kapelník u menších operních scén, cestoval po Evropě, navštívil Egypt a do Itálie se vrátil v roce 1887. Měl v plánu zkomponovat rozsáhlou wagnerovskou trilogii z renesanční Itálie. Dílo nazvané Crepusculum (Soumrak) nabídl vydavateli Giuliovi Ricordimu a jeho zájem ho povzbudil k dokončení první části I Medici (Medicejové). Na uvedení ale pak opět čekal marně, a tak se obrátil na vydavatele Sonzogna s jinou operou. Netušil, že ta mu přinese největší, nikdy nepřekonaný úspěch a nehynoucí slávu…

Leoncavallo: Komedianti (zdroj Le Théâtre – The Victrola Book of the Opera 1917)

Komedianti a verismus
Opera o dvou dějstvích Komedianti na vlastní skladatelovo libreto měla premiéru 21. května 1892 v Miláně v Teatro Dal Verme a dnes patří trvale mezi třicítku nejhranějších oper na světě. Existují také desítky nahrávek, roli Cania si rádi zazpívali snad všichni přední světoví tenoristé. Leoncavallo se stal slavným takřka přes noc, protože Komedianti měli velký úspěch a rozběhli se do dalších divadel. „Skladatel byl inspirován k této hře skutečnou událostí, kterou sám zažil na kterési italské vesnici,“ píše o díle Anna Hostomská v průvodci Opera. „Ve svém dramatu uplatnil líbivý kontrast mezi kostýmovanými postavami italské ,commedia del’arte‘ a životními vztahy skutečných lidí. Dramatický spád textové předlohy Leoncavallo naplnil hudbou neobyčejně působivou a líbivou nejen v áriích, nýbrž i v recitativech, které vyrůstají hudebně z wagnerovského dramatického principu. Proslulá árie Caniova: ,Směj se, paňáco‘ by sama stačila zaručit úspěch tohoto díla. Aby zmírnil syrovost svého díla, dal Leoncavallo celé hře svůj proslulý barytonový prolog. Ukazuje jím na velké duševní rozpory lidí hrajících před světem komedii i na vlastní cíle celého nového uměleckého směru. Skutečnost, že tento prolog zpívá postava v celé hře nejsurovější, potvrzuje však, jak daleko byl Leoncavallo vzdálen vlastnímu poslání realistického umění a jak jeho dílo je ve skutečnosti jen vypočítáno na efekt.“

Tím výše zmíněným novým uměleckým směrem byl verismus, vycházející z francouzského realismu a Zolova naturalismu; obracel se proti symbolismu a idealismu v literatuře. Veristé (z italského vero – pravdivý) vyhlásili pravdivost v umění, náměty čerpali z denního života, zajímali se o drobné lidi s jejich běžnými každodenními problémy a konflikty, dohnanými nakonec k nějakým mezním činům. Zdůrazňovali sociální problematiku a regionální témata. V opeře se verismus „zrodil z odporu vůči historizující a idealistické opeře s látkami přežívajícího romantismu,“ jak píše Jan Trojan v Dějinách opery. „Místo mytologických a heroických námětů vystupuje u veristů do popředí zájem o denní život prostých lidí, tísněných společenskými konflikty. Děj veristických oper má prudký spád, postavy jsou charakterově vyhroceny, příběh spěje k drásavému konci. Hnacími momenty děje bývají stupňované afekty, brutalita, pudovost, láska a nenávist. Nic se tu nezastírá, vše je podáno přirozeně a přímočaře a bez jakéhokoliv filosofování. Ztvárnění látek je dramaticky expresivní. Italský operní verismus je dítětem domácí operní tradice, lze dokonce říci, že je nejitalštějším směrem v opeře vůbec.“

Hudebně vycházeli italští veristé z Verdiho a Donizettiho a jejich melodika je podle Jana Trojana „výrazná až vtíravá, neostýchá se ani křiklavých tónů; harmonická složka je koloristicky zvýrazněna. Příznačné jsou melodicky rozvinuté recitativní a ariosní pasáže. Orchestrální part je nápadný právě tak hutnou instrumentací jako pestrými barvami. Veristická opera se vyznačuje strhujícím jevištním účinkem, stručný časový rozsah oper předpokládá koncentraci a využití materiálu do krajnosti.“ To vše přesně platí i pro Komedianty, kteří mají délku zhruba osmdesát minut. Zajímavým kontrastem, který zvýrazňuje děj spějící k děsivému závěru, je použití divadla na divadle. Děj opery se odehrává na vesnici v Kalábrii. Principál kočovné komediantské společnosti Canio (tenor) je odhodlán krutě potrestat případnou nevěru své krásné ženy Neddy (soprán). Neddě nadbíhá hrbatý kejklíř Tonio (baryton), který se jí ale protiví a ona ho uhodí bičíkem. Ponížený Tonio (právě on zpívá onen prolog o tom, že diváci uvidí historku splývající s reálným životem) vyslechne rozhovor Neddy a jejího milence, sedláka Silvia (baryton), a běží za Caniem, aby mu vše prozradil… Canio vyzpívá svůj žal ve slavné árii a pomstí se přímo na scéně před vesničany. Na divadle hraje Canio Paňácu a Nedda Kolombínu, Peppe (tenor) je Harlekýn a Tonio ťulpas Taddeo. Canio si postupně uvědomí, že příběh o nevěře na jevišti odráží skutečnost a probodne Neddu i Silvia, který jí přispěchal na pomoc. „Komedie je skončena,“ cynicky prohlásí Tonio k obecenstvu.

Leoncavallo: Komedianti (dobový tisk)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat