Rybovu a Zrunkovu vánoční mši hráli v Bratislavě v krojích

Vianočné omše v Bratislave s komorným orchestrom v krojoch

Nedeľný podvečer v Bratislave ponúkol návštevníkom Reduty prvý vianočný koncert telesa, ktoré má sídlo Slovenskej filharmónie za svoju domovskú scénu. Slovenský komorný orchester spolu s Lúčnicou a sólistami predniesli repertoár česko-slovenskej hudobnej proveniencie. Na programe boli jedna z najznámejších českých vianočných omší barokového majstra Jakuba Jana Rybu a rovnaké dielo jeho slovenského súčasníka Georgia Zruneka.

Slovenský komorný orchester (zdroj operaslovakia.sk)
Slovenský komorný orchester (foto archiv)

Josef Georgius Zrunek sa síce narodil v roku 1736 v českých Vnorovech, ale celý svoj dospelý život prežil na Slovensku, kde pôsobil o. i. v Hlohovci, Skalici, Žiline, Beckove, Bardejove a Prešove. V dnešnej mestskej časti posledného spomínaného mesta, Nižná Šebastová, je dnes tento františkánsky mních, organista a hudobný pedagóg pochovaný. Zostavil niekoľko cirkevných zborníkov, no jeho naznámejším dielom je Missa prima [in F] pro festis Natalitiis z roku 1766. Ide o vianočnú omšu, ktorá kombinuje latinský text ordinária s ľudovými koledami a pastorále. Odborníci ju považujú za vôbec prvú slovenskú vianočnú omšu, jej autorstvo bolo až do roku 1989 pripisované Zrunekovmu spolubratovi Paschovi.

Vianočná omša má tradičnú štruktúru častí tohto žánru, neobyčajná je práve onou spomínanou kombináciou. Napríklad v časti Benedictus znie popri barokových motívoch bečanie oviec – čo je zábavné pre poslucháča, no pre speváka ťažšie zrealizovateľné, ak sa v tej chvíli musí zmeniť na imitátora. Pozitívnu atmosféru vytvárajú aj zmes moravského dialektu, slovenské ľudové motívy a latinské texty omše.

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby je prvým dielom, ktoré muzikológovia nazývajú česká pastorálna omša. Do jeho čias bolo totiž bežné komponovať omše na kombináciu latinských a českých textov (čo je prípad aj Zrunekovej omše). Ryba však latinský text úplne vynechal a omša znie výhradne v češtine. Text je vôbec pri Rybovej omši veľmi dôležitý element; skladateľ omšu napísal ako vokálno-inštrumentálne dielo s prvkami programovosti. Tradičný rozmer napĺňa pastorálny text kvôli odkazu na dedičstvo kantátových pastorálov a starých jasličkových hier.

Spevácky zbor Lúčnica (ilustračné foto FB)
Spevácky zbor Lúčnica (ilustračné foto FB)

Slovenský komorný orchester spolu s Lúčnicou tieto dve omše nahrali na album vo vydavateľstve Diskant. Väčšina osobností z nahrávky účinkovala aj na vianočnom koncerte. Orchester viedol v oboch prípadoch Ewald Danel, soprán spievala Eva Šušková, basový part interpretoval Gustáv Beláček. Títo sólisti majú dielo naštudované presvedčivo, hoci Rybova omša patrí do povinnej hudobnej výbavy Vianoc a väčšina spevákov ju v repertoári má ako meisterstück. Eve Šuškovej česko-slovenské diela pristanú. Najmä v Rybovej omši, ktorá je pre soprán písaná v tezitúre, jej hlas vynikol a bolo z neho cítiť interpretačnú istotu. Basista Gustáv Beláček, sólista Opery SND, vyžaroval rovnakú umeleckú zrelosť. V interpretačnom tandeme boli novými účinkujúcimi tenorista Matúš Šimko a altistka Katarína Kubovičová Sroková. Obaja sú členmi Slovenského filharmonického zboru, na koncerte ich spájal potenciál dostať sa na umeleckú úroveň ich známejších kolegov. Lúčnica sa etabluje okrem klasickej hudby čoraz častejšie aj v popovej kultúre (vydareným projektom je ich spolupráca s prešovskou kapelou IMT Smile), ich výkony sú tradične zborovou maketou s nepriamou úmerou: kvalitatívne výborné aj pri kvantitatívne veľkom množstve spevákov.

Rybova a Zrunekova omša poskytli bratislavským divákom extrakt Vianoc v niekoľkých desiatkach minút. Nielen pre samotný charakter diel, vyzdvihnúť treba aj interpretačnú a technickú úroveň, veľkú mieru interakcie medzi hudobnými telesami a sólistické výkony. V neposlednom rade vizuálna stránka, najmä lúčničiarske kroje. Koncert bol vypredaný už v strede týždňa (čo je vzhľadom na miesto konania, veľkú Koncertnú sieň, znakom úspechu). Latka je zdvihnutá vysoko, uvidíme, ako sa so svojím vianočným koncertom popasuje Slovenská filharmónia pár dní pred Vianocami.

Hodnotenie autora recenzie: 90 %

Vianočný koncert SKO
Dirigent: Ewald Danel
Eva Šušková (soprán)
Katarína Kubovičová Sroková (alt)
Matúš Šimko (tenor)
Gustav Beláček (bas)
Slovenský komorný orchester
Spevácky zbor Lúčnica
Zbormajsterka: Elena Matušová
13. decembra 2015 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie Bratislava

program:
Georgius Zrunek: Vianočná omša
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

www.filharmonia.sk

Záznam livestreamu celého koncertu najdete zde

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Hodnocení

Vaše hodnocení - Vianočný koncert SKO - SKO -E.Danel & Lúčnica (Bratislava 13.12.2015)

[yasr_visitor_votes postid="195629" size="small"]

Mohlo by vás zajímat