S Janem Simonem o končící i nadcházející sezoně SOČRu

  1. 1
  2. 2

Právě dnes večer se završí už 86. sezona rozhlasových symfoniků, kdy v Rudolfinu na její závěr provedou Verdiho Requiem, pod vedením svého šéfdirigenta Ondreje Lenárda a za spoluúčinkování Českého filharmonického sboru z Brna, sólové party přednesou Eva Hornyáková, Terézia Kružliaková, Tomáš Juhás a Jozef Benci. K ohlédnutí za končící sezonou i poodhalení plánů do sezony nové vyzvala při této příležitosti Jitka Novotná intendanta Symfonického orchestru Českého rozhlasu a ředitele Centra uměleckých těles, soutěží a přehlídek Jana Simona.

Jsme na konci abonentní sezony, což de facto znamená plynulý přesun na festivalová pódia – která vás čekají v příštích měsících?

Mohlo by se zdát, že orchestru tímto okamžikem nastává období relativního klidu a takřka prázdninové atmosféry. Přesný opak je však pravdou. Květen je pro SOČR již tradičně ve znamení Pražského jara, které ve svém letošním programu reflektuje dvě významné kulturní události. Tou první je 90. výročí zahájení vysílání Československého rozhlasu v roce 1923. Náš festivalový koncert je tomuto tématu věnován, a to dokonce i datem konání (18. 5.), které odkazuje na dění v kbelském stanu 18. května 1923. Program pak připomíná autory spojené s Uměleckou besedou, od jejíhož založení letos uplyne 150 let, což je ono druhé výročí. Koncert řídí šéfdirigent SOČRu Ondrej Lenárd. 1. června vystoupíme na témže festivalu společně s dirigentem Liborem Peškem, jehož 80. narozeniny jsou jistě významným důvodem ke slavnostnímu večeru na Pražském jaru. Mezi těmito koncerty SOČR zahájí 20. května MHF Janáčkův máj. Pod taktovkou Zdeňka Mácala uvede mimo jiné Chačaturjanovu 3. symfonii. Proč zmiňuji tuto skladbu? Autor do ní zakomponoval třicet trubek, což si vlastně v realitě ani nedokážu představit… I letos bude SOČR rezidenčním orchestrem na MHF Český Krumlov, kde opět zahajujeme, tentokrát s operní divou Elínou Garančou, abychom hned druhý den provedli Queen Symphony, projekt, který se vloni doslova utopil v nečekané průtrži mračen. V závěru krumlovského festivalu zahraje po boku SOČRu fenomenální ruský houslista Maxim Vengerov, který se s Leošem Svárovským hodlá podělit i o práci dirigenta. To ovšem bude až po dovolené, „díkybohu“!

Tomu lehkému povzdechu rozumím, vždyť mezi uvedenými koncerty si stihnete „odskočit“ ještě do Japonska. Jaké bude letošní turné?

Jubilejní desáté! Mezi 19. červnem a 8. červencem se představíme na nejvýznamnějších koncertních pódiích Japonska, počínaje Suntory Hall v Tokiu až po Osaka Symphony Hall.  Navštívíme i města Nagoya, Sapporo, Fukuoka a další. Celkem čeká SOČR čtrnáct koncertů pod taktovkou šéfdirigenta Ondreje Lenárda. Hlavním sólistou turné bude světoznámý ruský klavírista Stanislav Bunin, ale vystoupí s námi i skvělý český violoncellista Michal Kaňka. Program se samozřejmě odehraje převážně na půdorysu české „klasiky“ – Smetanova Má vlast, Dvořákovy symfonie č. 7, 8 a 9. Zazní ovšem také Beethoven, Schubert nebo Chopin.Sezona 2013/14 se i v orchestru jistě ponese v duchu pokračujících oslav rozhlasových narozenin. Připravujete nějaké speciální projekty?

Tím zásadním bude slavnostní koncert k ukončení oslav 90. výročí vzniku ČRo, který plánujeme na 4. listopad. Bude to mimořádný koncert našeho předplatitelského cyklu, který zahájí festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio a kterého se v rámci semináře ředitelů rozhlasových hudebních těles sdružených v Evropské vysílací unii zúčastní významní zástupci rozhlasů veřejné služby z celé Evropy i zámoří. Navíc jsme pro tuto příležitost sestavili velmi atraktivní program z děl autorů pohybujících se na pomezí vážné a jazzové hudby. Jména jako Copland, Bernstein, Vejvoda nebo Viklický hovoří sama za sebe.A co zajímavé podněty ze strany interpretů? Ty se při sestavování dramaturgie nadcházející sezony určitě také dostavily…

Je potěšitelné, že řada z nich přichází od hráčů orchestru, od umělecké rady. Tak se zrodil nápad nejen prezentovat, ale dokonce iniciovat skladby mladých autorů Pavlorka a Marka, kteří napsali sólové koncerty právě pro naše hráče. Stálý hostující dirigent Ronald Zollman je přímo studnicí dramaturgických počinů. Samozřejmě, že při stavbě programu musíme zohlednit několikero hledisek, včetně touhy návštěvníků poslechnout si oblíbené skladby a prožít chvíle ve společnosti světoznámých sólistů. Zároveň ale pamatujeme i na skutečnost, že rozhlasový archiv má nepřeberné množství skvělých snímků s renomovanými interprety, a snahou Českého rozhlasu je šířit také nové skladby soudobých autorů v podání mladých, třeba ještě ne zcela známých umělců.

SOČR má nové logo, chystáte ještě nějaké další novinky?

Zásadní změny v koncertní sezoně 2013/2014 nechystáme. Nicméně pro další období musíme vzít v potaz některá fakta, která nemůžeme ovlivnit. I přes velkou vstřícnost hostitele našich abonentních koncertů, České filharmonie, se čím dál tím častěji dostáváme do termínových problémů, které předplatitelé jistě zaregistrovali. Mluvím o někdy velmi nerovnoměrném rozložení termínů koncertů. Dochází k němu ze dvou důvodů: Česká filharmonie změnila svůj hrací plán, její koncerty se často odehrávají ve středu, čtvrtek i pátek, a filharmonici zkoušejí v pondělky a úterky ve dvojitých frekvencích. Tím mnohdy přicházíme o možnost uspořádat veřejné generální zkoušky, často nebývá možné zorganizovat ani regulérní generální zkoušku v dopoledních hodinách. Pokud jsou na programu Mahler, Bruckner, Strauss, Čajkovskij a další autoři, u nichž jsou orchestrální party opravdu těžké, pak je to velká komplikace, zejména s přihlédnutím k fyzické náročnosti. Kdo někdy hrál na nějaký nástroj, ví, jaké fyzické i psychické vypětí znamená odehrát takový program v podstatě dvakrát za sebou v rozpětí čtyř hodin. A to nemluvím o sólistech a dirigentech. Tím druhým důvodem je kalendář koncertů SOČRu samotného, který má závazky vůči externím pořadatelům v tuzemsku i zahraničí. Plánování sezony se pak stává složitým rébusem, jehož řešení ústí v kompromis, který ne každého uspokojí.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat