Skončil jubilejní 40. ročník Janáčkova máje

  1. 1
  2. 2

Samozřejmě, to je obrovská možnost. Mezi kolegy si nezávazně sdělujeme dojmy, doporučujeme umělce, které známe. Někteří si třeba letos na Valné hromadě Evropské festivalové asociace v Ostravě řekli o nahrávky Janáčka. Janáček je dodnes pro mnohé crazy, na první poslech nesrozumitelný a my, kteří vyrůstáme v janáčkovském prostředí, přece jen vycházíme ze stejných kořenů, známe intonaci řeči, region, víme, jak bychom správně frázovali, hráli to, co je za notami.

Co se dá ještě udělat pro Janáčkův máj?

V dalších letech doufám, že bude mít podporu z kraje, především města – je města a patří městu. A podporu sponzorů. Pokud budou peníze, může být i vyšší umělecká úroveň, ale nemyslím, že o mnoho výš. Můžeme pozvat dalšího jednoho nebo dva pěvce, jednoho nebo dva světové orchestry, ale myslím si, že tak, jak se představil Janáčkův máj v tom slavnostním zlatavém rouchu letošních narozenin, že je to krystal, který je třeba dále leštit, ošetřovat a dbát na to, aby ho nikdo nerozbil.Pro Ivana Ženatého to byl první ročník v roli prezidenta festivalu. Jaké budou vaše další společné kroky?

Mám radost, že Ivan Ženatý to vzal naprosto vážně. Stýkal se s posluchači během koncertů, navštěvoval koncerty, má svou empirii, z toho mám velkou radost. Je to člověk velice praktický, přemýšlivý, není to jen reprezentativní festivalový typ. O festival mu jde se vší vážností. Domluvili jsme se na společných krocích, v dalších týdnech vyhodnotíme letošní ročník a naplánujeme, kdo z nás co udělá. Ivan Ženatý pracuje hodně venku, má se zahraničím bezprostřední umělecký i lidský kontakt, tak věříme, že jeho účast bude pro další ročníky posilněná zahraničním přínosem.

Děkuji za rozhovor.

Vizitka:
Jaromír Javůrek (21. 7. 1955 Ostrava Vítkovice) se systematicky začal hudebně vzdělávat na konzervatoři v Ostravě a po absolutoriu (hra na kontrabas, dirigování, fakultativně skladba) na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (dirigování orchestru a sboru).

Od října 1982 působil pět sezon jako hlavní sbormistr Ostravského filharmonického sboru, od roku 1983 do roku 1995 jako dramaturg Janáčkovy filharmonie Ostrava. Od roku 1976 aktivně působil v amatérském hudebním dění České republiky (kromě jiného byl uměleckým vedoucím a dirigentem Ženského pěveckého sboru Bohuslava Martinů a Symfonického orchestru Frýdek-Místek).  Od roku 1983 se podílel na rozvoji Janáčkova máje. Nejprve jako člen programové rady, později jako tajemník a nakonec ředitel festivalu, kterým byl jmenován v roce 1993.

Za jeho působení dosáhl Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj výrazného rozvoje, zařadil se mezi nejvýznamnější hudební festivaly České republiky a získal velkou prestiž v rámci Evropy (je členem Evropské festivalové asociace). V roce 1996 byl Jaromír Javůrek zvolen prezidentem Asociace hudebních festivalů České republiky, jímž byl do roku 2013. Pět let byl členem prezidia České hudební rady a výboru Česká hudba 2004. Pravidelně byl zván do odborných komisí ministra kultury České republiky (grantová komise, komise pro udělování Cen Ministerstva kultury České republiky, komise pro profesionální symfonické orchestry a sbory, konkurzní komise). Pedagogicky působí na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě – obor dirigování a kulturní management.

Pracovní aktivity Jaromíra Javůrka jsou velmi široké a většina z nich je v posledních letech úzce svázána především s hudebním festivalovým děním (tuzemským a zahraničním) a s hudebně popularizační a hudebně publicistickou činností. Té se věnuje již od osmdesátých let. Popularizační činnost zahrnuje především koncerty pro žáky základních a středních škol, moderování nejrůznějších typů koncertů klasické hudby, rozhlasové a televizní pořady, články v denním a odborném tisku.

www.janackuvmaj.cz

Foto archiv Janáčkova máje, Petr Grimm

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat