Slet historických zpěváckých spolků se vydařil

V sobotu 6. 10. 2018 proběhl v Praze v rámci oslav výročí republiky po 80 letech Slet historických zpěváckých spolků, jejichž historie sahá do doby před založením samostatného Československa a které významně přispěli ke kulturní emancipaci našeho národa. Slet svolala Unie českých pěveckých sborů společně se staroslavným Zpěváckým spolkem Hlahol. V rámci Sletu se uskutečnily dva koncerty, dvě open-air vystoupení a slavnostní průvod s historickými spolkovými prapory.
Setkání na piazzettě (Michal Půta/archiv UČPS)

Akce se konala pod záštitou starosty Městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého a ředitele Národního divadla v Praze Jana Buriana a za přispění Nadace Život umělce.

Sletu se zúčastnili historické zpěvácké spolky z celé České republiky založené povětšinou v šedesátých letech devatenáctého století, jmenovitě: Bořivoj Lomnice nad Popelkou, Hron Náchod, Pěvecké sdružení pražských učitelek, Spolek pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk, Vlastimil Litomyšl, Pěvecký spolek Záboj Pelhřimov, Smíšený pěvecký sbor Svatobor, Pěvecký sbor Jaromír Jaroměř, Pěvecký spolek Prácheň Horažďovice, Vachův sbor moravských učitelek, mužský pěvecký sbor Beseda a Pěvecké sdružení pražských učitelů.

Sletový den zahájil předseda Unie českých pěveckých sborů Roman Michálek a starostka Zpěváckého spolku Hlahol Eva Rychlíková zdravicí na Hudebním matiné ve Velkém sále pražského Hlaholu, na kterém vystoupilo prvních pět výše zmíněných sborů. Poté se všechny zúčastněné spolky sešli na náměstí Václava Havla, aby zde společně zapěli písně národních skladatelů. Mimo jiné zde spolky poctil svojí přítomností a přívětivým projevem aktivního Sokola starosta Městské části Praha 1 pan Oldřich Lomecký. Na piazzettě Národního divadla mimo jiné pozdravila zúčastněné spolky také zástupkyně lužických zpěváckých spolků paní Jadwiga Kaulfürstowá z Budyšína, která ve své zdravici připomněla Slet z roku 1938, kterého se zúčastnili právě i lužické sbory.

Průvod na Slovanský ostrov (Michal Půta/archiv UČPS)

Po zaznění Československé státní hymny vyrazil z piazzetty průvod s historickými prapory spolků čítající na tři sta zpěvaček a zpěváků směrem k severní části Slovanského ostrova, kde již na průvod čekal Největší saxofonový orchestr v České republice, s kterým si pod vedením Radka Žitného sbory zazpívali tři sokolské písně. Následovala vystoupení jednotlivých spolků pod jejich historickými prapory.

Odpoledne vystoupily zbylé výše zmíněné spolky na Výročním koncertu ve Velkém sále pražského Hlaholu, po kterém následovalo společenské setkání všech zúčastněných a slavnostně tak byl Slet ukončen. Dle zpětných vazeb samotných účastníků, přihlížejících i názoru organizátorů se setkání mimořádně vydařilo, a to i díky slunečnému podzimnímu počasí, které podtrhlo slavnostní atmosféru celého dne.

Unie českých pěveckých sborů je zastřešující organizací sdružující neprofesionální pěvecké sbory. Unie podporuje a propaguje český sborový zpěv, provozuje největší informační portál o sborovém umění České sbory.cz a vydává společensko-vědní magazín Cantus. Mezi významné aktivity taktéž patří udělování výročních sborových a sbormistrovských cen.

 

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky