Spitfire Company mezi tancem a výtvarnem. Nejen o tom v Týdnu s tancem

  1. 1
  2. 2
  3. 3
Týden s tancem (21) - od 24. do 30. května 2017. V dnešním vydání najdete: Ohlédnutí za novým projektem Spitfire Company, blížící se hostování souboru Ultima Vez v Praze, Tanec Praha a několik premiér.
Fragmenty milostných obrazů – koncept Miřenka Čechová, Petr Boháč – Spitfire Company 2017 (zdroj Spitfire Company / foto Vojtěch Brtnický)


Spitfire Company mezi tancem a výtvarnem
Výrazné propojování výtvarného umění a tance začalo už v éře taneční postmoderny. Tanec pronikl do muzeí a galerií, kde nás v dnešní době již nepřekvapí žádná událost – performance, happening ani taneční nebo divadelní vystoupení, zasazené do kontextu a struktury prostoru a uměleckých artefaktů. Přenášení výtvarných děl na scénu mimo výstavní prostor je trochu méně obvyklá kategorie. Experimentu tohoto druhu se nyní chopil soubor Spitfire Company v projektu Fragmenty milostných obrazů. Pražská premiéra proběhla 20. a 21. května v Paláci Akropolis na Žižkově.

Tuto divadelně-výtvarnou událost je těžké klasifikovat, což je ostatně i záměr. Autoři konceptu Petr Boháč a Miřenka Čechová (oba současně v roli režisérů i performerů) zde spojili inscenaci s vernisáží a reálnou výstavou výtvarných děl, ovšem přenesenou na divadelní prkna. Vedle sebe stojí tanec, pohybové divadlo, výtvarný objekt jako inspirace, jako součást scénického prostředí i sám o sobě jako umělecké dílo, stejně tak hudba, zpěv a projekce v reálném čase, kterou si ve Spitfire Company poslední dobou oblíbili. Fragmenty milostných obrazů není možné vnímat jako divadelní inscenaci, je třeba k ní přistoupit jako k řízenému setkání s uměním v tom nejširším smyslu.

Mezilidské, partnerské vztahy jako základ našeho bytí inspirují všechna umění, a tak je snadné najít tematický průsečík. Výtvarné objekty, které byly vybrány do této živé výstavy, se jich dotýkají více i méně, jejich další interpretace prostřednictvím tanečníků z nich lidskost, blízkost a fyzično extrahuje. Tančící a pohybující se tělo je ostatně vždy katalyzátorem emocí. Na scénu přibývají obrazy a artefakty, mezi nimi se řetězí výjevy těmito objekty inspirované: jednak vizuální podobou některých z nich, samozřejmě ne k pouhé ilustraci nebo nápodobě, spíš je tanečníci zapojují do vlastního světa představ, nebo na sebe nechávají působit atmosféru či sdělení tak, jak  je sami pro sebe vnímali. Divák se může ztotožnit nebo si vyhledávat nové, odlišné významy – výtvarných artefaktů i pohybových etud.

Performance zkoumá různé hranice – hranice intimity, soukromého a veřejného. Objevuje se nahota, ale ne vyzývavá, hodně zůstává skryto a hodně se balancuje na hraně. Divák cítí napětí – bude hranice překonána? Stane se něco nesnesitelného, nevstřebatelného? Představení naštěstí nepracuje s prvoplánovým šokováním. Střetá se v něm abstraktní svět snů a představ s konkrétní fyzickou akcí, jakou je třeba souboj. Miřenka Čechová a Ingrid Mikshina ztělesňují křehkost ženského světa už svou vlastní jevištní přítomností, jejich těla mohou být i zkroucená v křeči, a přesto krásná. Roman Zotov v sobě kumuluje mladistvou sílu hrajících svalů a Petr Boháč vnáší civilní prvek, tu nejreálnější realitu. Těla se někdy stávají sama artefakty, když je některý z umělců uvězněn pod kusem nábytku nebo ve vitríně nebo jen dlouho stojí a sleduje sochu, jako kdyby se sám sochou stal. Je to také jedna z hranic, které se performance dotýká. Je tanečník subjekt, nebo objekt? A divák?

Situace, které se rozehrávají mezi interprety, podbarvují tóny, silný hlas Alice Bauer však nezpívá písně, slova, ale jen melodické úseky. Na klavír postavený na bok a doslova vykuchaný na vnitřnosti vyluzují hudebnice kakofonické zvuky i silný rytmický doprovod. V inscenaci vše vzniká tady a teď, neopakovatelně, včetně projekce, na níž většinu času někdo z performerů zachycuje své druhy a umělecká díla. Nutno podotknout, že jde o tvorbu nejsoučasnější mladé generace a ani ta není pro každého diváka. Spíše než intelektuální rozbor se osvědčí prosté vcítění.

Abychom byli konkrétnější, pracuje se tu s objekty, sochami, obrazy, fotografiemi, počítačovou grafikou, celkem šestnácti odlišnými objekty třinácti autorů (Paulina Skavová, Klára Jirková, Michal Pěchouček, Jan Miko, Jakub Tauš, Jan Zdvořák, Pavel Příkaský, Takao Kanemachi, Tereza Fišerová, Mariana Jůdová, Eva Chudomelová, Zuzana Šrámková a Lukáš Houdek). Některé asociace, s nimiž je tanečníci spojili, jsou humorné, třeba sbírka brouků, která symbolizuje rodinu, předky. K vnější nápodobě lákají sochy – Paulina Skavová zapůjčila do performance bustu boxera Mika Tysona a Kozlici, metalické torzo ženy s rohy. S parohem pak skutečně na scéně performer tančí, ale je jím muž. Někdy dílo inspiruje ke zkoumání možností vlastního těla, jeho stability. Tanečníci balancující na podstavcích a opírající se v průsečíku vlastních těžišť mohou být symbolem čisté vzájemnosti, nezištné opory a harmonie. Jindy se zachvějeme strachy o něčí bezpečí, když někdo projeví více agresivity. Tanečníci tak předávají energii výtvarných děl, tuhnou a vláční spolu s ní jako rozvětvený organismus, který hltá podněty z okolního světa a přetvořuje je.

Divadelní událost pak pokračuje novým směrem, když návštěvníci mohou sami vydat na scénu a konečně si všechny artefakty prohlédnout do detailu sami, aby se mohli vcítit do pozice umělců a v duchu porovnat, jakou účinnost na ně tato díla měla a jaké jiné významy pro ně právě v tuto chvíli mohou mít. Včetně toho, že jim mohou připadat jen jako změť haraburdí, i pocit chaosu a ztracenosti je legitimní, ve výtvarném díle i v performanci jako takové. A tak je nutné brát v potaz především účinnost díla a jeho schopnost promlouvat k divákovi. Fragmenty milostných obrazů tuto účinnost mají, i když mnoho diváků může jejich jazyk shledat nesrozumitelným.

Hodnocení autorky recenze: 80 %

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hodnocení

Vaše hodnocení - Fragmenty milostných obrazů -Boháč/Čechová (Spitfire Company)

[yasr_visitor_votes postid="255749" size="small"]

Mohlo by vás zajímat