Starou synagogu v Plzni rozezní židovská barokní hudba

V úterý 16. října 2018 se v plzeňské Staré synagoze uskuteční koncert při příležitosti 100. výročí narození Rudolfa Löwyho. Duchovní židovskou hudbu přednese komorní soubor Motus harmonicus s mezzosopranistkou Isabellou Shaw.
Motus harmonicus (zdroj FB Velikonoční festival duchovní hudby Brno)

Slyšet vokálně instrumentální hudbu na hebrejské texty není pro současného posluchače zcela běžnou událostí. Vícehlasé skladby, stejně jako hudební nástroje, byly v synagoze podle tradičního ritu zakázané, ale v pozdně renesanční Itálii se vyvinul duchovně umělecký proud, který církevní vokálně instrumentální hudbu podporoval. Rabín Leon z Modeny uvedl polyfonně menzurální hudbu do synagogálního ritu v roce 1605. Jedním z pramenů této synagogální hudby je sbírka Salomona Rossiho Ha-Shirim Asher li-Shelomoh v hebrejštině, která vyšla v Benátkách roku 1622, pozdějším dokladem je např. zhudebnění žalmů od Benedetta Marcella, vydané sice v italštině, ale založené na překladech původních synagogálních zpěvů. Mimoitalskými příklady tohoto proudu jsou hebrejské písně Abrahama Cacerese na texty, jejichž autorem je rabín a filosof Moshe Chaim Luzzatto, zasazené do kontextu amsterdamské sefardské komunity na počátku 18. století.  Caceres pravděpodobně též spolupracoval na úpravě hebrejských textů opery Ester, která byla amsterdamskou komunitou objednána z Vídně od skladatele Cristiana Giuseppe Lidartiho.

Na koncertě sólově vystoupí americká mezzosopranistka Isabella Shaw a doprovodí ji jeden z nejzajímavějších souborů mladé generace v oblasti staré hudby u nás, Motus harmonicus. Na violy da gamba zahrají Jakub Michl a Hana Fleková, partem bassa continua doprovodí cembalista Filip Dvořák.

Koncert se koná při příležitosti stého výročí narození Rudolfa Löwyho, který se narodil v roce 1918 v Plzni. Z vlasti odjel posledním vlakem před okupací a dobrovolně se přihlásil do československého vojska, všichni z rodiny byli pak nacisty vyvražděni. Byl příslušníkem První československé obrněné brigády ve Velké Británii, zúčastnil se bojů při obléhání Dunkerque. Vrátil se jako četař, vyznamenán Československým válečným křížem, pamětní medailí a medailí za zásluhy II. stupně. Po válce odešel do civilního života, po roce 1948 mu bylo znárodněno i to málo z rodinného majetku, který byl vrácen, musel pracovat jako řidič nákladních aut. Svému rodnému městu zůstal věrný a ve volném čase se obětavě staral o záchranu a dokumentaci židovských památek na Plzeňsku. Zemřel v r.1994. V roce jeho smrti založilo město Plzeň Nadaci Rudolfa Löwyho a plzeňských Židů pro záchranu a využití plzeňských synagog.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat