Světová premiéra na festivalu Hudební léto Kuks

Letní prázdninový čas v Podkrkonoší již pátým rokem zpříjemňuje slibně se rozvíjející festival Hudební léto Kuks. V letošním roce se dramaturgie zaměřila na hudební soubory věnující se hlavně staré hudbě, například Schola Gregoriana Pragensis, Ensemble Inégal či Collegium Marianum.

V pořadí třetí koncert konaný 19.července od 18 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže v Choustníkově Hradišti (kukský hospital je letos v rekonstrukci) však patřil dvěma významným a respektovaným sólistům – hobojistovi Vilému Veverkovi a cembalistce Barbaře Maria Willi. Nebyla to jejich první hudební spolupráce. Za zmínku rozhodně stojí kompletní nastudování Sonát Jana Dismase Zelenky, které souborně provedli společně se členy Berlínské Filharmonie v Praze v dubnu tohoto roku.

Kombinace hoboje a cembala nechala rozeznít v prostorách kostela intimnější nálady. Spolu zahráli dvě Sonáty, obě posazené do tóniny g moll, z autorského pera rodiny Bachů – nejprve syna Carla Philippa Emanuela a poté otce Johanna Sebastiana. Společné muzicírování prostřídal Vilém Veverka sólovými vstupy samotného hoboje ve skladbách Fantazie I a II od Georga Philippa Telemanna, které působily jako očistné meditace. Poté si sólové slovo vzala cembalistka Barbara Maria Willi, vtipně si skladbu uvedla a s nadhledem přednesla humornou cembalovou delikatesu La poule (Slepice) od Jeana-Philippa Rameaua.

Vrcholem příjemného pozdního odpoledne se však stala světová premiéra skladby Hubertské převleky hraběte Šporka pro hoboj a cembalo od skladatele a profesora HAMU Ivana Kurze, autora širokého spektra hudebních forem určeného pro koncertní pódia, širší veřejnosti známého hlavně jako tvůrce filmové a scénické hudby (například Panoptikum města pražského, Četnické humoresky).Skladba Hubertské převleky hraběte Šporka, v podtitulu – Meditace nad loveckou árií „Pour aller a la chasse“ vznikla v letošním roce na objednávku festivalu Hudební léto Kuks a jejím námětem je takzvaná Hubertská árie. Tato skladba svým způsobem navazuje na loňskou premiéru skladby Emila Viklického na téma Bonreposké árie, kterou na závěrečném koncertu čtvrtého ročníku festivalu provedl hornista Radek Baborák a varhaník Aleš Bárta. V úvodním slovu uvedl dramaturg a ředitel festivalu Vít Havlíček, že se v rámci festivalu začíná tvořit tradice premiér soudobých skladeb inspirovaných takzvanými šporkovskými áriemi (mezi něž patří Hubertská i Bonreposká árie), tedy dochovanými nápěvy, které byly ve své době známé a rozšířené na panstvích hraběte Šporka.

Zhruba desetiminutová skladba vychází z citace melodie Hubertské árie a je citlivě vsazena do polytonálního harmonického terénu s využitím kvartových souzvuků. Hobojový part obsahuje vedle pohodlně hratelných míst i hráčsky velice náročné momenty – čehož využil sólista Veverka k předvedení nástroje v netradičních polohách. Vysoké tóny nad běžným rozsahem a multifonické (vícezvukové) sekvence, které příkře kontrastovaly s tonálními plochami, hrál se samozřejmostí. V samotném závěru pak spočinul na dlouhém tónu e3, který téměř minutu držel bez nadechnutí pomocí cirkulační dechové techniky. Skladba se nesla v duchu jakéhosi melancholicko-tesklivého rozjímání, avšak nechyběl jí vtip a nadhled.

Krátké řečnické vstupy cembalistky Willi, která celou dobu hrála vstoje a bosa, působily občerstvujícím dojmem. Svou netradiční hru zdůvodnila během koncertu tím, že Bartolomeo Cristofori psal v roce 1696 inventuru rodiny Medici a zapsal si: cembala ke stání – deset kusů, cembala k sezení – šest kusů. Takže se na tomto koncertu chce přidat k většině. Tuto vtipnou vložku vysvětlující její stání (někdy skoro až tančení) u cembala ocenilo publikum spontánním potleskem.Závěrem dovolte malou tečku: Po koncertě jsem stál před kostelem Povýšení sv. Kříže pozoruje zašlou slávu náhrobních kamenů přilehlého zarostlého hřbitova, když vtom malá, asi osmiletá holčička na schodech kostela povídá: „Mami, to byla taková nádhera…“

Přál bych festivalu Hudební léto Kuks mnoho podobných počinů, více premiér, ať už novodobých, či světových.

Hodnocení autora recenze: 85 % 

Hudební léto Kuks 2014
Vilém Veverka (hoboj)
Barbara Maria Willi (cembalo)
19. 7. 2014 Kostel Povýšení sv. Kříže Choustníkovo Hradiště

program:
– Carl Philipp Emanuel Bach: Sonáta g moll pro hoboj a continuo Wotq 135
– Georg Philipp Telemann: Fantazie I A dur pro hoboj sólo
– Johann Sebastian Bach: Sonáta g moll BWV 1030b pro hoboj a continuo
– Georg Philipp Telemann: Fantazie II a moll pro hoboj sólo
– Jean-Philippe Rameau: La poule pro cembalo sólo
– Ivan Kurz: Hubertské převleky hraběte Šporka pro hoboj a cembalo – světová premiéra


www.hudebniletokuks.cz

Foto Hudební léto Kuks

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Hodnocení

Vaše hodnocení - V. Veverka, B. M. Willi (Hudební léto Kuks 2014)

[yasr_visitor_votes postid="118240" size="small"]

Mohlo by vás zajímat