Verdiho Rigoletto pod dohledem cenzorů

    Verdiho Rigoletto pod dohľadom cenzorov  V rokoch 1830 až 1870 boli talianski operní skladatelia terčom častým zásahov cenzorov a to z dôvodov politických, náboženských alebo…