Tatranský skladatel a hoteliér

    Zásadný prínos do hudobno-historickej literatury Slovenská muzikologička doktorka Marianna Bárdiová (1951), ktorá všetku doterajšiu aktivitu venovala hudobnej kultúre hlavne na strednom Slovensku ako odborná pracovníčka a…