Odešel nestor slovenské operní kritiky

Večer 9. januára 2014 zomrel najstarší zo súčasných slovenských operných kritikov Ladislav Čavojský, CSc. . Mal medzi nimi ozaj špecifické postavenie. Nielen vekovo, keďže sa…