Týden s tancem

Aktuality ze světa tance a pohybového divadla: z divadla PONEC a Studia ALTA, premiéra Veroniky Knytlové, vyhlídky na aktuální sezonu za Jatka78 a Divadlo BRAVO! nebo festival nonverbálního divadla Théseova loď v rukou mladé generace.
Divadlo PONEC (foto Vojtěch Brtnický)

Divadlo PONEC nabízí otevřené lekce pro zájemce o aktivní pohyb
V týdnu od 11. září, respektive už od neděle 10. září mají návštěvníci možnost si některé druhy lekcí vyzkoušet. Které ještě zbývají:

úterý 12. 9. v 17:00, Dance Well, Studio Krenovka
Ozdravná síla tance pro všechny, bez ohledu na věk, pohybové omezení a zkušenosti – primárně určeno pro osoby trpící Parkinsonovou nemocí.Dance Well | PONEC – divadlo pro tanec (divadloponec.cz)

středa 13.9. v 17:00, Pohybově-hlasové dílny pro seniory, Ponec
Pohybově hlasové dílny pro starší a seniory – otevřená lekce | PONEC – divadlo pro tanec (divadloponec.cz)

středa 13.9. v 19:00, Contemporary dance, Ponec
Současný tanec pod vedením umělců působících v divadle Ponec.
Contemporary dance – otevřená lekce | PONEC – divadlo pro tanec (divadloponec.cz)

čtvrtek 14. 9. v 17:00, Česká a ukrajinská dílna – pro děti od 6 do 12 let
výtvarná a pohybová dílna, kterou povedou ukrajinské lektorky, například choreografka Yana Reutová

pátek 15. 9. Tanec školám
tanečně–pohybová výchova, ukázka projektu, který je určen žákům na 1.stupni ZŠ, probíhá 3 měsíce

Většina lekcí bude provázena moderováním či následnou diskuzí, je nutné se na místě aktivně zapojit.


Veronika Knytlová – Kaleidoscope, HAMU (foto Adéla Vosičková)
Veronika Knytlová – Kaleidoscope, HAMU (foto Adéla Vosičková)

Kaleidoscope: nová inscenace Veroniky Knytlové na hranici performance, workshopu a meditace bude mít premiéru v zahradě HAMU na Malostranském náměstí
„Přijďte se naladit. Vydechnout a nadechnout. Zažít příjemný pocit souznění s okolním parkem, ale i rytmem svého srdce.“ Tak zve Veronika Knytlová ve své nové inscenaci diváky k zážitku na hranici performance, workshopu a meditace. Účastníci si za pomocí webové stránky, mobilu a sluchátek můžou vybírat mezi šesti zvukovými stopami, namíchat si tak hudbu podle sebe, nechat se vést hlasem režisérky a jejími pokyny a věnovat se pozorování zcela obyčejných věcí. Tak obyčejných a samozřejmých, že jsme se už odnaučili je vnímat. Kaleidoscope bude mít premiéru v Meditační zahradě HAMU v pondělí 18. září v 19:00.

Kaleidoscope navazuje na předchozí inscenaci choreografky, režisérky a tanečnice Veroniky Knytlové, Možnosti spříznění, která se hrála v roce 2021 v kulturním prostoru Vzlet, koncept ale posouvá dál. Inscenace pracuje s webovou stránku, na níž si divák může volit a libovolně přepínat mezi šesti zvukovými stopami, namíchat si hudbu podle svého přání, a sám se tak stává tvůrcem vlastního zážitku. „Divák je bez nátlaku vyzýván k přímé fyzické účasti na dění kolem sebe, vybízíme ho tak k všímavosti a zaměření pozornosti. Kaleidoscope může být tedy pro někoho kromě performance i meditací,“ říká Veronika Knytlová.

Inscenace tematizuje všeobecné možnosti svobodné volby, jejích hranic a úskalí, klade otázky ohledně jednoduchosti emocionální manipulace. Kaleidoscope je ale především o pohybu, který vychází z jednoduchého pohybového slovníku a asociací. Jednou z šesti zvukových stop je totiž hlas Veroniky Knytlové, která živě divákům nabízí jednoduché, ale promyšlené sledy pokynů. Divák má možnost zůstat jen pozorovatelem, nebo naopak pojmout zážitek jako workshop. Inscenace je vhodná pro děti i pro anglicky mluvící publikum (na výběr bude totiž i zvuková stopa s hlasem tlumočníka, který bude pokyny simultánně překládat do angličtiny).

Veronika Knytlová – Kaleidoscope, HAMU (foto Adéla Vosičková)
Veronika Knytlová – Kaleidoscope, HAMU (foto Adéla Vosičková)

„Hlavní síla Kaleidoscopu spočívá především v jeho něžné citlivosti a osobní i vzájemné propojenosti v dnešním bezohledném, uspěchaném, zrychleném světě. Akcentuje hru se všemi jejími aspekty včetně vítání omylu a chyby jako důležité a podnětné součásti života. Cílem není dosažení dokonalého výsledku za každou cenu. Chce být živoucím příkladem toho, že není třeba pouze vybroušené taneční techniky, aby vytvořený pohybový obsah byl pro vnějšího pozorovatele zajímavý a vysoce sugestivní,“ doplňuje Knytlová.

Součástí performance je skupina tanečníků, kteří splývají s davem. Jsou to především studenti druhého ročníku Katedry nonverbálního divadla HAMU, kteří si říkají Neviditelné děti, dále pak tanečnice Aneta Bočková, nebo tanečník Taro Tamura. Všichni tito talentovaní umělci v minulosti prošli tanečně pedagogickým vedením Veronika Knytlové. Na hudební složce inscenace spolupracuje hudebník a sound designer Martin Tvrdý. Dramaturgicky se na Kaleidoscopu podílela tanečnice Daniela Kolková. Tvorbu webu se zcela jedinečnými možnostmi má na starost Tomáš Javůrek. Inscenace měla předpremiéru v červnu 2023 na HAMUfestu a nyní ji čeká premiéra. Připomínáme, že proběhne 18. září v 19:00 v Meditační zahradě HAMU.

Přijďte se naladit. Vydechnout a nadechnout. Zažít příjemný pocit souznění s okolním parkem, ale i rytmem svého srdce. Cílem hodinové session je nechat se vést a věnovat se pozorování zcela obyčejných věcí. Tak obyčejných a samozřejmých, že jsme se už odnaučili je vnímat. Přijměte pozvání na workshop všímavosti a inspirativní performanci keřů, laviček, ptáků, puklin ve zdi, večerního setmění i třeba vlastních tkaniček od bot. A pokud budete chtít, i sebe sama. Do uší si u nás namícháte přímo podle své chuti takovou hudbu, která vás naplní. Povede vaše oči i celé tělo. Všechno kolem je najednou choreografie, tanec, všechno je hra.


Studio ALTA i pro rodiče s dětmi (foto Darja Lukjanenko)
Studio ALTA i pro rodiče s dětmi (foto Darja Lukjanenko)

I rodiče chtějí do divadla – Studio ALTA zavádí parent-friendly přístup
Pražské Studio ALTA přichází s výraznou novinkou ve svém programu. Na podzim zavádí parent-friendly přístup, který usnadní návštěvu rodičům malých dětí. Právě rodiče jsou z kulturního dění často nedobrovolně vyčleněni, ať už kvůli nevyhovujícím časům či nedostupnému hlídání. Dlouhodobý projekt umělkyně Mariky Smrekové a kurátora Petra Dlouhého začne již 15. září 2023 představením WHOMAN souboru Ufftenživot. V rámci zakoupené vstupenky je po celou dobu zajištěno hlídání dětí. Rodiče i nerodiče se mohou také připojit třeba do podpůrné WhatsAppové skupiny či se zúčastnit říjnového sympozia.

O větší přístupnost se libeňské kulturní centrum snaží již delší dobu. Dlouhodobě pracuje například na zpřístupňování kultury neslyšícím či návštěvníkům v nelehké ekonomické situaci. Parent-friendly přístup je tak dalším způsobem, jak kulturu otevřít i těm, pro které není primárně přístupná. Za projektem stojí umělkyně Marika Smreková, která sama tuto situaci jako rodič pocítila. „Předtím, než jsem se stala matkou, jsem měla bohatý kulturní a společenský život. To se výrazně změnilo, když se narodila moje dcera Emilka. Došlo mi, že spousta kulturního programu je pro mě najednou nedostupná. Bylo mi jasné, že mateřství změní můj život, ale nepřestávám se ptát: Mohou kulturní instituce fungovat tak, aby rodiče malých dětí nevyčleňovaly pouze do programů a míst pro děti? Co když zájmy rodičů nemusí být v kulturním programu redukovány pouze na dětská představení?” říká Marika Smreková.

Parent-friendly přístup se do programu promítá na několika rovinách. Obsahuje představení, kde je v rámci zakoupené vstupenky zahrnuto i hlídání menších dětí zkušenými průvodci z lesních školek či dílny s umělci pro větší děti. Hlídání je zajištěno v blízkosti jeviště a je otevřeno dětem od 18 měsíců. Takováto uvedení, označená symbolem PF, se od podzimu 2023 stanou součástí programu Studia ALTA. Rodiče, ale také nerodiče, kteří mají o problematiku zájem, se mohou přidat do podpůrné WhatsAppové skupiny, kde mohou sdílet kulturní tipy a využít vzájemného hlídání dětí. Na podzim projekt vyvrcholí třídenní odpolední školou. Od 7. do 9. října se bude problematice kulturního a sociálního života rodičů věnovat řada kulturních hostů a i zde je hlídání zajištěno.

Nejbližší program
15.9.
Ufftenživot: WHOMAN, 7.–9. 10. Odpolední škola přístupnosti
WhatsApp podpůrná skupina.

Umělecký a institucionální výzkum Parent-friendly Culture je zastřešený projektem On Mobilisation, který je podpořen z fondu Kreativní Evropy a Národního plánu obnovy.


Kompani Giraff – Goldbergovy variace (foto archiv Jatka78)
Kompani Giraff – Goldbergovy variace (foto archiv Jatka78)

Premiérový podzim na Jatkách78: Cirk La Putyka a Daniel Gulko s Kafkou, Snowflakes, DEKKADANCERS, Holektiv, Circo Aereo a Kompani Giraff
Pražská scéna Jatka78 zaměřená na nový cirkus, tanec, neverbální a alternativní divadlo nabídne v první polovině sezony od září do prosince celkem sedm premiér. Jako první už proběhla premiéra inscenace Viktora Tauše Snowflakes, živá upoutávka na nový film Amerikánka s třiceti dětmi. Chystá se novocirkusový halucinačně-komiksový výlet do světa Franze Kafky, hudebně-taneční zpracování klasického románu Tramvaj do stanice touha, podívaná z berlínského kabaretu, tanečně-novocirkusové představení inspirované polskými skleníky pro pěstování zeleniny i dekadentní euforický kabaret a rodinné zpracování Goldbergových variací.

Jatka78 sídlí v Holešovické tržnici. Takže stejně jako na trhu, kde dostanete čerstvé a kvalitní zboží od prodávajícího, kterého osobně znáte, tak i u nás se snažíme v osobním kontaktu nabídnout divákům premiéry nejnovějších inscenací plné výjimečných zážitků,“ říká principál souboru Cirk La Putyka Rostislav Novák ml., který je zároveň uměleckým šéfem Jatek78.

Cirk La Putyka – (foto Petra Hajská)
Cirk La Putyka – (foto Petra Hajská)

Sezónu zahájila 6. září nová inscenace Snowflakes režiséra a producenta Viktora Tauše, živá upoutávka na film Amerikánka, která spojuje autentické zpovědi dětí z dětských domovů a vydělených skupin s muzikálem, činohrou i módní přehlídkou. Vedle více než třiceti dětí vidí diváci na jevišti i Pavlu Beretovou, Lucii Žáčkovou a zpěváky Adonxse, Annabelle a Thomase Seana Pšeničku. „Chci dát návštěvníkům možnost napřímo vnímat energii dětských interpretů, na kterých je snímek postaven, jelikož tento zážitek tradiční filmová upoutávka nezprostředkuje. Během natáčení jsem si totiž uvědomil, že vidět tyhle děti naživo je tím nejlepším trailerem, jaký si pro filmovou Amerikánku dokážu představit,” vysvětluje Tauš volbu netradičního formátu živého traileru, který je zároveň dokumentárním divadlem.

Cirk La Putyka uvede na začátku října a začátku prosince dvě premiéry. Inscenace nazvaná K francouzského režiséra Daniela Gulka ze souboru Cahin Caha zavede diváky na novocirkusový halucinačně-komiksový výlet do světa Franze Kafky. První série proběhne 3.–8. října. „Jde o veselé a divoké představení volně inspirované Kafkovým světem povídek a románů, které spojuje estetické prvky spisovatelovy doby a současného světa. Těšte se na zvířecí masky, létající klavír na jevišti a cirkusové disciplíny, jako jsou vzdušná akrobacie, pozemní akrobacie, cyr wheel, žonglování, perská tyč nebo iluzivní prvky,” láká Daniel Gulko. Prosincová premiéra představení R.I.E., neboli Rest in Euphoria, nabídne dle jejích tvůrců podívanou na pomezí kabaretu, dekadence, vzrušení, hudby, rytmu a pohybu: „Vytvoříme místo, na kterém zapomenete na denní starosti, na existenci času a prostoru, a kde budete moci svobodně prožít všechno, co k vám přijde. Místo, kde si odpočinete v euforii,” popisuje Rosťa Novák, který je režisérem inscenace. Tento divadelní zážitek nabídnou Jatka78 od 7. do 31. prosince.

Další domovský soubor DEKKADANCERS připravuje na začátek listopadu netradiční hudebně-taneční zpracování klasiky Tramvaj do stanice touha v režii portugalského choreografa a režiséra Arthura Pity s původní hudbou skladatele Franka Moona. „Prostřednictvím choreografie, Frankovy hudby a v neposlední řadě díky vynikajícímu obsazení se přeneseme do místa, v němž se střetává realita a iluze, křehkost a maskulinita, vřelost i netečnost,“ láká Arthur Pita na premiéru, která proběhne 7.–12. listopadu.

Circo Aereo – in_between (foto Andy Phillipson)
Circo Aereo – in_between (foto Andy Phillipson)

Tanečně-novocirkusová inscenace Radiant souboru Holektiv, který se na Jatkách78 představí poprvé, je inspirované kauzou polských skleníků pro pěstování zeleniny, jejichž silná záře svítí jako stotisícové město. Zajímavostí je, že na představení naváže přednáška světelného experta, designéra a ochránce přírody Hynka Medřického. Premiérové uvedení 1. a 2. listopadu.

S českými premiérami přijedou do Prahy dva zahraniční soubory. Z berlínského kabaretu Chamäleon Theatre finský Circo Aereo s představením in_between režiséra Maksima Komara slibujícím fantastickou scénografii plnou tajemství, utajené kouzelnické triky, prvotřídní akrobacii i dechberoucí iluze. Hostovat zde budou od 18. do 22. října. Švédská Kompani Giraff přiveze na Jatka78 rodinné představení Goldbergovy variace, která slibuje přenést diváky do světa vynálezů, experimentů a disciplín, jako jsou akrobacie, žonglování nebo balancování. „V představení účinkuje žonglér Filip Zahradnický z Cirku La Putyka a druhým francouzská performerka Clémence de Felice,“ doplňuje Rosťa Novák. Představení se uskuteční 0.

Celkově Jatka78 uvedou do konce roku 2023 osmnáct titulů– vedle uvedených premiér i reprízy úspěšných inscenací nejen Cirku La Putyka, ale i DEKKADANCERS, VOSTO5 nebo improvizačního uskupení My kluci, co spolu chodíme, v téměř stovce představení. Více informací na webu divadla, vstupenky jsou v prodeji jsou v síti GoOut.

Jatka78 – přehled premiér do konce roku 2023:
Viktor Tauš – Snowflakes: 6.–10. září 2023
Cirk La Putyka – K: 3.–8. října 2023, 14.–19. listopadu 2023
Circo Aereo – in_between: 18.–22. října 2023 — česká premiéra
Holektiv – Radiant: 1.–2. listopadu 2023
Dekkadancers – Tramvaj do stanice touha: 7.–12. listopadu 2023
Kompani Giraff – Goldbergovy variace: 25.–26. listopadu 2023 — česká premiéra
Cirk La Putyka – R.I.E.: 7.–31. prosince 2023


Losers Cirque Company – Loop (foto Pavel Hejný)
Losers Cirque Company – Loop (foto Pavel Hejný)

Divadlo BRAVO! zahajuje 4. divadelní sezonu s domácími Losers Cirque Company i novými hosty
Divadlo nového cirkusu a pantomimy v pražském Braníku odstartuje koncem září svou čtvrtou sezonu. Během té se v Divadle BRAVO! ukáže řada stálých, ale i nových hostů a hlavní slovo má samozřejmě domácí novocirkusová skupina Losers Cirque Company. Z jejich repertoáru se diváci mohou těšit na návrat kultovního představení The Loser(s) ve zcela novém obsazení, na repertoáru je dál například akrobatický muzikál Nebesa, taneční novinka LOOP nebo hudební Kmeny. Hlavní událostí sezony by pak měla být premiéra nové lůzří inscenace Národní sbírka zlozvyků v režii Tomáše Dianišky, a to v březnu 2024.

Akrobacie, nový cirkus, tanec, hudební show, site specific projekty, klauni, pantomima i pohádky – to vše od října do června slibuje produkce Divadla BRAVO! Svá představení předvedou spřátelené soubory Squadra Sua, FysioArt, Bratři v tricku, Damúza a nově také pantomimický soubor Kozel ve fraku. „Ze zkušeností s Lůzry víme, jak je těžké si vybudovat jméno bez vlastní scény. Jsme proto rádi, že můžeme kolegům z oboru poskytnout zázemí a prostor pro vystupování,“ popsal umělecký šéf a principál Losers Cirque Company Petr Horníček. Už tradičně jsou pak připravené i nedělní pohádky pro ty nejmenší a dopolední program pro školy, který se stejně jako večerní dramaturgie zaměří na nový cirkus. Vstupenky na novou sezonu jsou již v prodeji v síti GoOut.

Losers Cirque Company – Nespoutaní (foto Pavel Hejný)
Losers Cirque Company – Nespoutaní (foto Pavel Hejný)

„S akrobaty jsme v minulé sezoně trávili v divadle všechen volný čas. Odehráli jsme premiéry čtyř inscenací a během léta přezkušujeme naše nejpopulárnější The Loser(s) a Nebesa,“ popsal Horníček. Novinky poslední sezony Nespoutaní, LOOP a Branické pověsti jsou již zařazeny do podzimního a zimního harmonogramu. Site specific projekt Sancti, který byl vytvořený na míru prostorům Anežského kláštera, se pak vrátí zase na jaře příštího roku společně s avizovanou březnovou premiérou. „U nové inscenace se budu snažit o přehledný a strhující děj. Těším se, že máme v rukou nosný text napsaný podle populárního blogu. Komedii dělat umíme, bude to zázrak,“ prozradil o chystané novince její režisér Tomáš Dianiška.

Samotné zahájení sezony v Divadle BRAVO! se uskuteční v neděli 24. září 2023 od 15:00 přímo před divadlem v Branické ulici. Během akce vystoupí se svými kousky Losers Cirque Company a další performeři. Zájemci mohou také zcela zdarma absolvovat prohlídku divadla.

Losers Cirque Company – Sancti (foto Pavel Hejný)
Losers Cirque Company – Sancti (foto Pavel Hejný)

Skupina Losers Cirque Company má svůj počátek v televizním pořadu Česko Slovensko má talent. Dvojici ve složení Petr Horníček a Zdeněk Moravec se podařilo první ročník talentové soutěže vyhrát. Postupně rozšiřovali svou uměleckou činnost a do paměti diváků se zapsali například bláznivým kabaretem Lidoskop. Později začali vystupovat s dalšími akrobaty a tanečníky a vznikla jejich první inscenace The Loser(s), podle které si začali říkat Losers /Losers Cirque Company. Losers mají na svém kontě i ocenění Herecké asociace, která Petra Horníčka zařadila do nominace na Ceny Thálie za mimořádný výkon v inscenaci EGO. V současné době obnovují tradici Branického divadla, které provozují pod názvem Divadlo BRAVO!


Théseova loď, festival mladé pantomimy

Festival nonverbálního divadla Théseova loď
Loď Tajemství je vlajkovým projektem Divadla bratří Formanů. Činnost lodi byla zahájena v rámci projektu Praha – Evropské hlavní město kultury v roce 2000. Od této doby DBF loď provozuje jako kulturní plavidlo, od května do září svým návštěvníkům nabízí bohatou škálu aktivit či posezení v lodním baru. Teď v září se na ní představí několik projektů, za kterými stojí studenti nonverbálního divadla pražské HAMU. Program pod sjednocující hlavičkou „Théseova loď“ přinese během září několik různých představení.

Už v pondělí 11. září se se svou magisterskou inscenací Memento Mori představil Mates Petrák. Ve čtvrtek 14. září se s inscenací Uvnitř představí studenti 3. ročníku, kteří vystupují pod společným jménem Neviditelné děti. Co o ní říkají?
„Pseudovědecká pohybová komedie o lidském mozku. Vítáme Vás na pohybové přednášce souboru Neviditelné děti. Vezměte si Vaše 1400 gramů těžké centrum a vyražte s námi do hlubin neuronů, kterých je přibližně tolik, co hvězd v naší galaxii. Lidský mozek je jako fascinující počítač, nejchytřejší a nejdokonalejší zařízení, ale uživatel je zpravidla debil.
Máte mozek? Můžeme ho vidět?
Co se v něm děje? Potřebuje mozek tělo?
Pokud hledáte odpovědi na tyto otázky, vydejte se s námi do hlubin mozkových zákoutí.“

V úterý 19. září představí Adéla Vávrová performanci Uzdravme se, která je jejím bakalářským absolventským představením. Tentokrát o komedii nepůjde: „Divadelní představení, které vyvolává kritické otázky o dopadu kapitalismu na wellness průmysl. Mnoho praktik wellness bylo vykradeno od domorodého obyvatelstva po celém světě, zmodifikováno a zbaveno jeho původního duchovního významu. Následně je pak v zemích západního světa prodáváno za tak vysoké ceny, že je pro potomky těch, kteří tyto praktiky vymysleli, zcela nedostupné. Hra obrací pozornost na neoliberální hodnoty, které jsou základem wellness průmyslu a vyzývá diváky, aby zpochybnili předpoklad, že trh je nejlepším arbitrem společenského dobra.“

Pak 25. září uvede reprízu svého absolventského sóla Chudáczek performerka Katarína Hudačková: „Sólové predstavenie z prostredia slovenských Goraľov, plné nárečia, tradícií, smiechu a…borovičky. Každý z nás má svoje korene. Každý z nás dodržuje tradície, alebo proti ním bojuje. Každý sa bojí, že stratí v živote istotu. Aj napriek tomu, všetko časom zaniká.“

A 27. září se uskuteční Večer pantomimy. Půjde o komponovaný večer z etud největších klasiků pantomimy. Studenti katedry nonverbálního divadla pod vedením Radima Vizváryho ztvárňují díla z minulosti a dávají jim nový rozměr do současnosti.

Program:
ženAI (námět: Samy Molcho – Pták a lovec, autorka: Jana Štofaniková)
Evoluce (námět: Marcel Marceau – Stvoření světa, hudba: Robert Fischmann, autorka: Kateřina Vernerová)
Podobraz (autorka: Valéria Daňhová)
Tribunál (autorka: Helena Urban)
Srdce (autor: Lukáš Klíma)


Pozvánka Divadelních novin na panelovou diskusi „Granty, printy, internety“

Panelová diskuse Divadelních novin v rámci projektu KritikLab podpořeným Evropskými fondy
Plzeň 15. září 10 až 14 hodin, foyer Nové scény

Principy debaty:

  1. Cílem diskuze je věcná analýza témat, která redaktoři Divadelních novin považují za určující pro další existenci odborné reflexe divadelního dění. Impulzem pro uspořádání panelové diskuze byl spor redakce Divadelních novin s grantovým systémem MK ČR, který však jen upozornil na předkládaná obecnější témata.
  2. Panelovou diskusi moderuje šéfredaktor Divadelních novin Josef Herman.
  3. Debatují pozvaní panelisté, z auditoria může kdokoli do debaty zasáhnout.

Panel č.1 Granty MK ČR
Témata: smysl grantového řízení, cíle grantové podpory, analýza současného systému grantového řízení (struktura, bodování, složení grantové komise, přepočet bodů na výši dotace), souběh jednoročních a víceletých (trvalých) grantů, výše dotace dle přidělených bodů, zdůvodnění rozhodnutí, evaluace účinnosti grantové podpory, přezkoumatelnost

Panel č.2 Odborné divadelní časopisy
Témata: k čemu dnes jsou divadelní časopisy, tištěná nebo elektronická verze, pozice analytických textů, podcasty, čtenáři odborných časopisů, obsah divadelních časopisů, definice odbornosti, uchování divadelní paměti, přesahová kulturní revue

Panel č. 3 Divadelní kritika a KritikLab
Témata: jak připravovat divadelní kritiky, argumentovaný kriticky soud v dnešní reflexi divadla, projekt KritikLab = kritická laboratoř ve spolupráci Divadelních novin, Katedry teorie a kritiky DAMU a vybraných divadel (Horácké divadlo Jihlava, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Východočeské divadlo Pardubice, Činoherní studio Ústí nad Labem), výsledky KritikLabu, další rozvíjení projektu

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments