Týden s tancem

  1. 1
  2. 2
Dnes se obracíme směrem k osudu Studia ALTA, a co se děje dalšího? Uskupení Pulsar chystá nový projekt a zve umělce ke spolupráci, čeká nás několik derniér, ale také televizní premiéra nového dokumentu o Jiřím Kyliánovi. Informujeme o dalších možnostech uměleckých rezidencí pro taneční projekty.
Studio ALTA Obývák – kavárna

Aktuální situace Studia ALTA
Taneční vody rozvířila v poslední době informace, že Studio ALTA bude na jaře opouštět prostory v Holešovicích a hledá nové místo působení. Na podporu Studia ALTA, ačkoli nešlo o krok vedený zvenčí, ale o situaci, která nebyla neočekavatelná, vznikl otevřený Dopis nezávislých umělců i další otevřené dopisy.

Iniciátorem prvního dopisu, který online nasbíral přes tisíc podpisů, je umělecká skupina Ufftenživot a její okruh (především Jiří Šimek a Sára Arnstein). Byl uveřejněn na portálu Petice.cz, ale v principu o skutečnou petici nejde, platforma byla využita proto, aby se dopis dostal k co největšímu množství čtenářů a veřejnost k němu mohla připojit své podpisy. Citujeme aktuální zprávu o dění v této kauze:

V pondělí 2. 12. 2019 se uskutečnila schůzka radní pro kulturu MHMP Hany Třeštíkové s tvůrci dopisů na podporu ALTY  a výzvy k řešení absence zkušebních prostor pro nezávislou uměleckou scénu (Lucia Kašiarová, Marie Kinsky, Yvona Kreuzmannová, Adriana Světlíková, Jiří Šimek).

Společně jsme se shodli, že:
• Živé umění a jeho nezastupitelné místo ve společnosti vnímají obě strany jako samozřejmé s vědomím, že plní důležitou funkci pro veřejné dění, přináší cenné impulzy, podporuje zdravý a plnohodnotný život a jako takové si zaslouží podporu ze strany města a státu.

• Nezávislá umělecká scéna se v Praze stejně jako na dalších místech České republiky i Evropy potýká s problémy v oblasti financování a také zajištění vhodných prostor. Kvalitní umělecký tvůrčí proces vyžaduje prostor a čas, jaký dosud poskytuje např. Studio ALTA, jehož přesunutím do nevhodných prostor bude situace řady umělců alarmující. Ostatní subjekty podporující nezávislé umělce nemají dostatek prostor ani financí, jakkoli dlouhodobě hledají schůdná řešení. Zástupci města se proto rozhodli oslovit i své příspěvkové organizace, aby nabídly své zkušební prostory nezávislému umění.

• Záměrem nového vedení města a radní pro kulturu Hany Třeštíkové je stavět se k dlouho neřešeným problémům čelem, navyšovat podporu performing arts a podílet se na existenční stabilitě nezávislé umělecké scény. Nezávislá scéna funguje v synergii, stává se pro město partnerem a společně budou obě strany pracovat na systémových změnách a dlouhodobé vizi, která bude součástí kulturní politiky města.
• V říjnu proběhl první kulatý stůl Hany Třeštíkové a zástupců nezávislé taneční scény, ve kterém byly vytyčeny hlavní neuralgické body, na kterých nyní obě strany pracují a ve spolupráci budou pokračovat. Další setkání proběhne v prvním čtvrtletí příštího roku.

• Současně si jak zástupci města, tak zástupci nezávislé scény uvědomují, že dlouhodobou existenční jistotu zajistí jen stabilní financování a podpora performing arts ze strany státu. Na něj obě strany apelují, Hana Třeštíková před několika týdny zaslala v této věci dopis ministru kultury Lubomíru Zaorálkovi, obdobně se na ministra kultury obrátili představitelé nezávislé taneční scény ve věci záměru na vybudování profesionálního zázemí pro tvorbu a prezentaci.

* Obě strany vnímají zásadní kreativní potenciál a přínosy nezávislé umělecké scény pro rozvoj kulturní turistiky, image a pro reprezentaci Prahy i ČR v zahraničí.

Studio ALTA – divadlo

Texty všech dopisů jsou k přečtení zde: www.ufftenzivot.cz/alta/

Magistrát nepodniká žádné kroky k tomu, aby Studio ALTA skončilo. Naopak, pravidelně jej podporuje v grantových soutěžích, a v rámci možností se chce podílet na zachování důstojného provozu Studia ALTA v plném rozsahu. Tento dopis tedy není protestní, nýbrž poukazuje na to, že činnost organizace, jako je Studio ALTA, je veřejným zájmem. Developer, jemuž patří areál, kde Studio ALTA sídlí, bude v roce 2021 bourat a stavět. Z pohledu týmu Studia ALTA tedy nemá smysl investovat finance, ani energii do místa, které nemá budoucnost. V souvislosti s rozhodnutím odejít majitel areálu nabídl snížení nájmu. Což nic nemění na situaci ve smyslu dlouhodobého řešení.

To, co nyní můžete udělat pro českou nezávislou scénu je, že zachováte přízeň tomuto otevřenému dopisu a v případě potřeb budete ochotni podporovat nejen Studio ALTA. I díky vám naše politická reprezentace zareagovala velmi rychle a po zmíněné schůzce to vypadá tak, že budeme úzce spolupracovat na tom, abychom zlepšili situaci na nezávislé scéně a aby umělci měli důstojný prostor pro svoji práci,“ píše Jiří Šimek. „Tento otevřený dopis jsme sepsali především proto, že jsme se rozhodli apelovat na naši politickou reprezentaci. Studio ALTA není soukromý podnik, který má za účelem vydělávat, ale je to v podstatě veřejná doprava pro naše duše, mysli a těla.

Michal Záhora – Generace X: Helena Arenbergerová (foto Dragan Dragin)

Otevřená výzva – Pulsar chystá nový projekt
Od uskupení Pulsar vychází v těchto dnech výzva pro brněnské profesionální performery a tanečníky ke spolupráci na novém projektu, který vznikne pod vedením tvůrčího tandemu Michala Záhory a Terezy Krčálové. Projekt nese zatím název Evropa!!?, Podtitul či hlavní motto: Existuje v našem povědomí představa Evropy jako jednotného prostoru? Umělci Pulsaru pokračují ve výzkumu celospolečenských témat, letos se jejich tvorba soustředila na výročí sametové revoluce a jeho aspekty, minulý rok reflektovali stoleté výročí vzniku samostatné republiky.

Setkání se uskuteční: 18. ledna 2020 / 11.00–17.00 / Buran Teatr / Brno (Sokolský stadion, Kounicova 20). Informace a přihlášky do 10. ledna 2020 na kontaktu: Honza Malík, tel. +420 732 271 309, [email protected]

Nová inscenace bude vznikat v několika fázích na ose Brno – Chemnitz – Praha od konce března do září 2020. Tvůrčí práce bude zahrnovat uvedení outdoorové performance 29. 5. v programu Meeting Brno Festivalu a bude ukončena premiérami v září v divadle Ponec v Praze, v Buran Teatr v Brně (obě v rámci Next Wave Festivalu) a v divadle Komplex v německém Chemnitz.

Jiří Kylián (zdroj Balet ND / Česká televize)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat