Nové číslo Týdeníku Rozhlas

  1. 1
  2. 2

Týdeník Rozhlas 13/2018
s programy Českého rozhlasu a televize od 26. 3. do 1. 4. 2018
vychází 19. března 2018

Poprvé s Alexandrem Liebreichem
Se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu se v pondělí 26. března v pražském Rudolfinu poprvé představí Alexander Liebreich, který od sezony 2018/2019 rozhlasové symfoniky povede jako šéfdirigent. Program nastudovaný uznávaným německým dirigentem přinese překvapivé spojení hudby Alexandra Zemlinského a Leoše Janáčka, v druhé polovině koncertu živě přenášeného stanicí Vltava pak symfonickou báseň Smrt a vykoupení mladého Richarda Strausse a Rumunský koncert maďarského klasika druhé poloviny 20. století Györge Ligetiho. Doba přechodu z 19. století do století dvacátého byla v hudbě plná uměleckého kvasu. V Paříži slavil své prvé úspěchy impresionismus, v Rusku experimentuje Alexandr Skrjabin, v Americe se rodí prvé krůčky místního originálního umění. Nejinak tomu bylo v německy mluvících zemích. Skladatelé považovali za nutné rozvíjet wagnerovskou estetiku. Rodí se tak mimo jiné vypjatý pozdní romantismus Richarda Strausse.

V tom všem tvůrčím kvasu našel své osobité místo Alexandr Zemlinsky (1871–1942). V mládí byl považován za geniální zjev. Jeho hudba ohromila Johannesa Brahmse tak, že podobně, jako to učinil před lety s mladým Antonínem Dvořákem, ihned doporučil Zemlinského tvorbu nakladateli Simrockovi. Podobně ohromila Zemlinského tvorba Gustava Mahlera. Přes veškeré své mladistvé úspěchy se Zemlinsky jako skladatel poměrně dlouho hledal. Dokumentovat to lze na kompozicích, které na koncertě v pražském Rudolfinu zazní. Operu Es war einmal (v duchu tradice našich pohádek můžeme přeložit jako: Bylo, nebylo) Zemlinsky zkomponoval krátce po své pětadvacítce. S úspěchem byla uvedena Gustavem Mahlerem ve Vídeňské dvorní opeře. Hudba opery navazuje plně na tradici německé hudby, vzhledem k pohádkovému námětu, v němž mají princové za úkol uzdravit rozmarnou princeznu, je její hudební jazyk prostší a wagnerovský model je tu zastřen. Zemlinského Šest písní na texty Maurice Maeterlincka vzniklo o třináct let později než opera Es war einmal a je tu již znát vyhraněnost skladatelova stylu. Písně jsou opřeny o mahlerovský písňový vzor, místy probleskne zmíněný umírněný expresionismus.

Leoš Janáček (1854–1928) šel po celý život svou, zcela originální, ale osamocenou cestou. Stálo ho to dlouholetou izolaci a prvního uznání se dočkal až po šedesátce. Byla to pražská premiéra Její pastorkyně uvedená zde téměř dvacet let po svém vzniku a následné provedení ve Vídni. Vznik Její pastorkyně spadá do přelomu 19. a 20. století. Do doby jejího vzniku se Janáček věnoval hodně sběru folkloru a ten se stal měřítkem pro něj důležité pravdivosti hudebního vyjadřování. Její pastorkyňa byla premiérována roku 1904 v Brně a zde byla velmi úspěšná. Nicméně pro odlišnost své estetiky od všeho kolem se celá léta nedařilo jí uvést na jiném jevišti, teprve ve skladatelových dvaašedesáti letech konečně prorazila do Prahy a dále do světa.

Na koncertě uslyšíme suitu v úpravě skladatele a kytaristy Tomáše Illeho. Letos sedmačtyřicetiletý Tomáš Ille komponující v mnoha žánrech je v oblasti aranžování velmi úspěšný autor. Suita z Její Pastorkyně byla již provedena řadou orchestrů a byla též nominována na cenu Grammy 2015.

Richard Strauss (1864–1949) začal svou tvůrčí dráhu jako autor klasického, řekli bychom brahmsovského typu. Jeho raná díla jsou vytvořena na základě klasických modelů, a i když tu nalezneme mnohé znaky budoucího typického Strausse, jako jsou rozevlátá melodika, oslnivá barevnost orchestrální palety, jsou přece jen klasicky umírněná.

Smrt a vykoupení, které 26. března zazní, je třetí skladatelovou symfonickou básní. Po ještě hledajícím a na pódiích nepříliš zdomácnělém Macbethovi a naopak velmi úspěšném, jiskřivém a efektním Donu Juanovi přišel autor s dosti morbidním vlastním námětem. Teprve později byla symfonická báseň opatřena doprovodnými verši. Dílo můžeme rozčlenit na čtyři části. Začínáme v dusné atmosféře: neklidné rytmy připomínající nepravidelný tep srdce, temné souzvuky. Hobojová melodie je náznakem úlevy, ale také budoucího vykoupení. Náhle začíná druhá část. Pomyslný hrdina bojuje se smrtí. Ve třetím oddíle básně si hrdina promítá svůj život s jeho krásnými okamžiky i s jeho konflikty. Závěr přináší v názvu díla uvedené vykoupení. V duchu myšlenek křesťanské víry, kdy je smrt chápána jako přechod do lepšího světa, se hudební výraz mění až v slavnostní tón.
György Ligeti (1923–2006) patří ke klasikům hudební moderny druhé poloviny 20. století. Narodil se na území Rumunska, dnes patří území k Maďarsku. Díky tomu Ligeti studoval nejprve v rumunské Kluži, potom v Budapešti. Jeho vzdělávání přerušil transport do koncentračního tábora. Z celé rodiny přežil jen on a jeho matka. V mládí se Ligeti věnoval intenzivně sběru folkloru a v tomto duchu také komponoval.

V roce 1956 Ligeti emigroval do Vídně. Na Západě se brzy stal významným představitelem tendencí, které propagovalo studio rozhlasové stanice v Kolíně nad Rýnem a známé skladatelské kurzy v Darmstadtu. Zůstal ale svůj, nepřijal nikdy mnohé z názorů představitelů kurzů, které považoval za dogmatické. Lze po letech konstatovat, že z představitelů autorů z okruhu kolem kurzů v Darmstadtu je dnes nejprovozovanějším autorem. Vytvořil svůj typický jazyk, který je známý hlavně z Ligetiho kompozic Atmosféry, Lontano a Requiem. Melodická linie je zde dosti často jakoby „rozmlžena“ tím, že melodii hraje více hráčů, přičemž každý ji hraje v trochu jiném rytmu. Skladatel tuto techniku nazval mikropolyfonií. Širšímu okruhu posluchačů může být známá z Kubrickova filmu Vesmírná odyssea, kde byla tato díla použita ve funkci filmové hudby.

  1. 1
  2. 2