V Brně výjimečně vystaví Janáčkovy rukopisy a osobní předměty

Moravské zemské muzeum výjimečně vystaví část rukopisů a osobních věcí Leoše Janáčka. V úterý a ve středu si zájemci ve skladatelově brněnském památníku prohlédnou originály dokumentů spojených se vznikem opery Příhody lišky Bystroušky. V Biskupském dvoře lidé od 23. listopadu 2018 uvidí třeba Janáčkův klobouk a taktovku.
Leoš Janáček (1926)(zdroj archiv)

Janáčkovy rukopisy z brněnského archivu se v originálech prakticky nikdy nevystavují, rizika spjatá s manipulací a vystavením světlu jsou příliš velká. Výjimečná krátkodobá expozice je spjatá s festivalem Janáček Brno a navazuje na sobotní premiéru nové inscenace Příhod lišky Bystroušky. V památníku návštěvníci zhlédnou kromě notových zápisů například také výstřižky z Lidových novin, kde spisovatel Rudolf Těsnohlídek poprvé vydával své příběhy o Bystroušce. Janáček si k nim hned psal poznámky. Dále muzeum vybralo část libreta a notové partitury, ale i takzvané nápěvky, tedy záznamy hlasů a zvuků zvířat.

Podle odborníků jsou Janáčkovy rukopisy výjimečné nejen svým hudebním jazykem, ale i formou, která z nich činí osobité artefakty. „Jeho notový záznam se za bezmála 60 let tvůrčí činnosti pochopitelně měnil, od úhledného školního krasopisu až po rukopis vrcholných kompozic, jejichž grafická podoba je výtvarně neobyčejně působivá,“ uvedl kurátor Jiří Zahrádka. Širší výběr z rukopisů, ovšem už jen v podobě velkoformátových reprodukcí, zájemci aktuálně najdou ve foyer Janáčkova divadla.

Další výstavu nazvanou Doma u Janáčků umístilo muzeum do Biskupského dvora. „Dochované vzpomínky popisují, jak Janáček učil, jezdil na různá místa nebo jak se setkával s různými osobnostmi, účastnil se významných událostí, ale jak vypadal Janáčkův den strávený v soukromí, o tom mnoho nevíme,“ uvedl Zahrádka.

Právě o každodennosti, chvílích odpočinku a zájmech mohou vypovídat předměty z pozůstalosti. Jsou mezi nimi i vzpomínky na předčasně zemřelé děti nebo restaurovaná truhla, kde Janáček schraňoval své rukopisy. Výstava potrvá od pátku do února příštího roku.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky