Válka a hudba – Soňa Červená v Příběhu vojáka

  1. 1
  2. 2
  3. 3
Ačkoliv se šestý ročník operního a hudebního festivalu Janáček Brno dočká zahájení až za rok a pár dní, už od září nenápadně prosakuje do brněnského kulturního povědomí svými preview koncerty. Velikým lákadlem druhého koncertu/předkrmu zmíněné janáčkovské přehlídky byla legendární Soňa Červená v roli Vypravěče v Příběhu vojáka Igora Stravinského. Plakáty a upoutávky na tento večer pak jaksi neprávem odsunuly další dva sólisty, kteří v pondělí 13. listopadu v Mozartově sále brněnské Reduty také vystoupili. Byli jimi klavíristé Daniel Wiesner a Jan Jiraský. Ti se představili v concertinu a capricciu pro klavír levou rukou Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka.
Preview koncert festivalu Janáček Brno – Pavel Šnajdr – divadlo Reduta 13. 11. 2017 (zdroj ND Brno / foto Marek Olbrzymek)

Velice zajímavé bylo zapojení Brno Contemporary Orchestra s dirigentem Pavlem Šnajdrem do tohoto projektu; uvedený ansámbl se totiž téměř výhradně věnuje interpretaci hudby druhé poloviny dvacátého století a současných děl druhého milénia. Posluchači tak měli možnost posoudit provedení dnes už klasických opusů v podání orchestru zaměřeného převážně na provozování hudby soudobé.

Před samotným hodnocením koncertu je důležité vyzdvihnout promyšlenost jeho dramaturgie. Ta nejenže měla přirozeně díky dílům Janáčka a případně Martinů přímou souvislost s janáčkovským festivalem, zejména jsme si však díky ní mohli vzpomenout na jednu důležitou událost, a to i díky termínu konání tohoto představení. Zatímco si některými vystoupeními bude festival Janáček Brno příští rok připomínat sto let od vzniku samostatného Československa, pondělní koncert, konaný dva dny po devadesátém devátém výročí konce bezprecedentních jatek – první světové války – upozornil i na přítomnost tohoto jubilea především výběrem kompozic, které na něm zazněly. Jak Janáčkovo capriccio, tak i Martinů concertino bylo zkomponováno na objednávku klavíristy Otakara Hollmanna, kterého, stejně jako například známějšího Paula Wittgensteina, masakry na frontách připravily o pravou ruku. Příběh vojáka z roku 1918 je pak jedinou Stravinského kompozicí, jež skladatel zkomponoval v reakci na určitou událost, v tomto případě válku. V jiných jeho dílech totiž nenalezneme přímou inspiraci z jakéhokoliv mimouměleckého dění.

Kromě několika desítek milionů životů ukončila první světová válka ještě jednu podstatnou věc – starý svět. V politické sféře můžeme tuto skutečnost sledovat na zániku starých mocností a zrodu nových demokratických, případně socialistických, států, v umělecké oblasti se děl přerod téměř stejně bouřlivý. A koncert v Redutě vzdal této artistické proměně hold. Po skončení války v roce 1918 se zásadně měnilo zvukové, ale i estetické paradigma. V čele nové hudby stál Igor Stravinskij, jenž právě svým Příběhem vojáka a jeho neobvyklou instrumentací vytvořil něco, co změnilo pohled na hudební umění po následujících třicet let. Bohuslav Martinů stejně jako většina jeho generace neskrýval svůj obdiv k tomuto Rusovi, jenž je mnohými považován za otce neoklasicismu. Dnes nepříliš známé Concertino pro klavír levou rukou a komorní orchestr Bohuslava Martinů z roku 1926 je náramnou ukázkou této neoklasické, téměř až mozartovské inspirace.

Tato kompozice v podání Daniela Wiesnera pak zahájila zmíněný pondělní večer. Orchestrální úvod svěřený dřevěným dechovým nástrojům působil i přes poněkud rychlejší tempo těžkopádně. Pár dob také trvalo, než se hoboj a první fagot na svém počátečním unisonu plně shodli. Je naprosto beze sporu, že sólový part je napsán mimořádně obtížně a krkolomně, a ne každý pianista by se uvolil k provedení tohoto opusu. Komplikovanost klavírní faktury byla patrná ihned v počátečním běhu, kdy sólista zavadil o několik tónů, které zkrátka v partituře chyběly. Tyto nepřesnosti se pokoušel ve svém rapsodickém nástupu ukrýt pod pedál, jehož kontraproduktivní hojnost však pouze způsobila velké zastření a nečitelnost piana. Wiesnerova hra po určitou část první věty ne zcela korespondovala s orchestrem, což bylo zejména způsobeno tím, že se sólista v některých pasážích nacházel za gestem dirigenta Pavla Šnajdra. Tento fakt, jenž byl nejednou umocněn nadbytkem pedálu a nepříliš čistou Wiesnerovou hrou zapříčinil poněkud rozpačité hledání dvou složek – orchestru a klavíru – namísto jejich koexistence. Velice povedený a sugestivní byl naopak úvod piana ve druhé větě concertina, kdy zpod sólistových prstů vycházel pevný, avšak nikoliv tvrdý zvuk nástroje. Na ten zdařile navázal polyfonní nástup primů, violoncell a viol. Poetické flétnové sólo se však takřka ztratilo pod zvukem klavíru a smyčců. V podmanivém a zvukově plném vrcholu druhé části nechal Pavel Šnajdr dominovat vedle klavíru ponejvíce lesní roh, jenž vytvořil velmi zajímavý barevný efekt, avšak také formoval, obzvláště ke smyčcům, pozoruhodný kontrapunkt.

Zahájení třetí věty bylo od Brno Contemporary Orchestra půvabné, stylové a odlehčené, leč nástup klavíru tuto idylu utnul. Kromě nejistého vstupu do poslední části concertina se dostalo pod sólistovy prsty opět několik špatných tónů. V této větě také vyvstal problém zvukových proporcí mezi orchestrem a klavírem. Sólista, přestože hrál pouze jednou rukou, přehlušil v některých úsecích své kolegy příliš silným úhozem; sólo fagotu bylo téměř neslyšné, stejně tak i některé důležité pasáže v partech hoboje a klarinetu. Je však nutno vyzdvihnout vynikající souhru celého orchestru, ale především smyčců a vysokých dřevěných nástrojů. Kadence byla ve Wiesnerově podání přesvědčivá a vnímavě vystavěná, ačkoliv nebyla zcela stoprocentní. To však opět nebyl ani sólistův nástup v repríze třetí věty. Celkový závěr concertina nicméně působil zvučným a malebným zvukem, a to od obou složek. Ty jako kdyby až na úplném konci třetí věty našly společnou řeč.

Preview koncert festivalu Janáček Brno – Daniel Wiesner – divadlo Reduta 13. 11. 2017 (zdroj ND Brno / foto Marek Olbrzymek)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hodnocení

Vaše hodnocení - Preview koncert festivalu Janáček Brno 2018 (divadlo Reduta Brno 17. 11. 2017)

[yasr_visitor_votes postid="276772" size="small"]

Mohlo by vás zajímat