Vítejte na blogu čtenářů

Náš portál chce i nadále dávat co možná nejširší prostor každému, kdo má potřebu se vyjádřit k dění v oblastech opery, baletu, vážné hudby, ale i všemu dalšímu, co s tímto tématickým zacílením Opery Plus souvisí, tuzemskou či zahraniční kulturní politiku nevyjímaje. Vedle možnosti okomentování jednotlivých článků jsme se teď rozhodli přijít s novou nabídkou – a to na publikování vlastního textu, který ať už svým tématem nebo délkou rámec komentáře přesahuje. Ostatně stále častěji takové texty s prosbou o jejich uveřejnění a také dotazy na možnost publikování na našem portále nacházíme v redakční poště.Pokud tedy i vy máte potřebu a chuť publikovat svůj text, neváhejte nám jej poslat, a to na naši známou adresu info@operaplus.cz.Samozřejmě, tak jako u jiných blogů zřízených na oficiálních portálech je nutné i u nás respektovat alespoň základní pravidla. Předně: text určený ke zveřejnění v našem blogu čtenářů musí být opatřen jménem autora a musí jít o text původní. Autor zasláním svého příspěvku dává souhlas k jeho publikování bez časového omezení a nároku na honorář. I pro texty v blogu čtenářů platí prakticky stejné zásady, jako jsou formulovány v našich pravidlech diskuze (najdete zde), tedy včetně nepřípustnosti propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky, služby, kulturní aktivity a internetové stránky, stejně jako i odkazů na ně. Blog pochopitelně také není určen pro zveřejňování tiskových zpráv. Zaslané texty si redakce vyhrazuje právo upravit či zkrátit, ve výjimečných případech je s příslušným zdůvodněním odmítnout. Vítejte na blogu čtenářů!

I váš text rádi v Blogu čtenářů uveřejníme. Naše adresa: info@operaplus.cz 

Napsat komentář