Zahajovací koncerty pražských orchestrů povedou jejich zahraniční šéfdirigenti

Zahajovací koncerty velkých pražských orchestrů povedou v září v roli jejich šéfdirigentů zahraniční umělci. Česká filharmonie otevře svoji 124. sezonu 4. září 2019 pod vedením amerického šéfdirigenta ruského původu Semjona Byčkova. PKF - Prague Philharmonia zahájí koncertní sezonu 11. září s francouzským šéfdirigentem Emmanuelem Villaumem. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK bude 18. září dirigovat finský šéfdirigent orchestru Pietari Inkinen. Symfonický orchestr Českého rozhlasu (SOČR) na zahajovacím koncertu 27. září povede jeho německý šéfdirigent a umělecký ředitel Alexander Liebreich.
Semjon Byčkov, Česká filharmonie (zdroj ČF / foto © Petra Hajská)

FOK tradičně otevírá jubilejní 85. sezonu open air koncertem 28. srpna ve Valdštejnské zahradě. Vedle výběru Slovanských tanců Antonína Dvořáka zazní písně spojené s rokem 1989. Vystoupí Jaroslav Hutka, Michael Kocáb, Aneta Langerová a kapela Spirituál kvintet. Sezonu zahájí Pražští symfonikové 18. a 19. září 2019 v Obecním domě koncertem s houslistou Pinchasem Zukermanem a jeho ženou, violoncellistkou Amandou Forsyth. Každý ze sólistů provede dílo Antonína Dvořáka, a pak zahrají společně Brahmsův Dvojkoncert pro housle a violoncello a moll. Ve druhé polovině zazní Pátá symfonie Jeana Sibelia. Pro Inkinena to bude poslední sezona v roli šéfdirigenta FOK, od září 2020 ho v této roli nahradí Tomáš Brauner.

Spolupráce s Inkinenem nekončí, jen se mění její formát. Pietari se bude k orchestru pravidelně vracet, jako přítel, kterého vždycky rádi uvidíte, jako speciální host se svými speciálními hosty, dalšími skvělými sólisty a projekty,“ uvedl ředitel FOK Daniel Sobotka.

Zahajovací koncert 124. sezony České filharmonie se uskuteční 4. září v Rudolfinu. První český orchestr provede ukázky z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany, Dopisovou scénu z 1. dějství opery Petra Iljiče Čajkovského Evžen Oněgin a Symfonii č. 8 c moll Dmitrije Šostakoviče. „Sedmá a Osmá symfonie jsou moje requiem. Cítím nekonečnou bolest pro ty, které zabil Hitler, ale moje bolest pro lidi zabité na Stalinův příkaz není o nic menší. Trpím pro každého, kdo byl umučen, zastřelen nebo vyhladověn k smrti. Takových byly miliony předtím, než začala válka s Hitlerem. Válka přinesla mnoho nových smutků a nového zmaru, ale nezapomněl jsem přitom na hrůzy předválečných let. o tom jsou moje symfonie včetně Osmé,“ sdělil Šostakovič, kterého sovětský režim kritizoval za nedostatek optimismu.

PKF – Prague Philharmonia sezonu zahájí 11. září Pátým klavírním koncertem Es dur „Císařským“ Ludwiga van Beethovena s makedonským klavíristou Simonem Trpčeskim. V Obecním domě dále nabídne Symfonii č. 3 rakouského hudebního skladatele a varhaníka Antona Brucknera. Mimořádný koncert čeká PKF 13. listopadu, kdy provede první koncert klasické hudby v nově otevřeném multifunkčním centru O2 universum v Praze. U příležitosti 30. výročí sametové revoluce tam zazní Beethovenova Symfonie č. 9 d moll.

SOČR na zahajovacím koncertu 27. září v Rudolfinu nabídne Šostakovičův Koncert pro housle a orchestr č. 1 a moll v podání svého rezidenčního umělce Sergeje Chačatrjana. Program zahájí Ouvertura pro smyčce, kterou polský skladatel Witold Lutosławski složil pro někdejší Symfonický orchestr Československého rozhlasu a věnoval ji Mirko Očadlíkovi, muzikologovi, hudebnímu popularizátorovi a pracovníkovi Československého rozhlasu. Druhá polovina koncertu přinese Dvořákovu Symfonii č. 8.

Mohlo by vás zajímat