Zlaté hlasy slovenské opery

Kto pozorne sleduje udalosti v opernom živote a hudobnej kultúre aj prostredníctvom nášho internetového portálu Opera Plus, iste privíta vydanie novej knižnej publikácie našej pravidelnej autorky hudobnej spisovateľky a muzikologičky Terézie Ursínyovej  s názvom Zlaté hlasy, ktorá vyšla vo vydavateľstve Perfekt v Bratislave  s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a prispením Literárneho fondu na sklonku roka 2014. Mnohé z mien operných spevákov, osobností už poznáme z jej článkov na stránkach nášho portálu. Možnosť venovať sa tejto téme hlbšie a opakovane publikovať podnietila zanietenú znalkyňu a obdivovateľku operného umenia k hlbším pohľadom, ďalšiemu bádaniu a koncipovaniu komplexného obrazu nielen speváka- interpreta, ale aj jeho profilu a celkovému obrazu.

Autorka v knihe rozvinula čiastkové profily spevákov, ktoré sme doteraz zverejnili a snáď sme prispeli aj k rozvíjaniu jej vlastného tvorivého potenciálu. “Talent totiž rastie iba ďalšími nárokmi, neustálou prácou a vedením a i kontrolou tých, ktorí veci rozumejú…“– aj keď tým myslela viac na spevákov, mladých umelcov, než na svoje tvorivé ambície, treba uznať, že aj hudobný spisovateľ, recenzent či kritik potrebuje adekvátne podmienky na publikovanie svojich názorov a vedomostí.

Z jej knihy Zlaté hlasy sa dozvedáme o životných cestách sedemnástich predstaviteľov opernej histórie a súčasnosti, umelcov, ktorí tvorili, alebo svoju kariéru začínali ako rodáci na Slovensku. Autorka doposiaľ  vydala niekoľko monografií, knižných publikácií, množstvo štúdií, vedeckých prác, stovky článkov o hudbe, speve, opere, osobnostiach, udalostiach. Jej kniha Cesty operety (1982) je doposiaľ jedinou a neprekonanou základnou literatúrou o tomto žánri ,operete na našom teritóriu. Za skvelú publikáciu Volajú ma Mimi o Márii Kišonovej-Hubovej obdržala roku 2001 Cenu Jozefa Kresánka, monografia Život na dvoch scénach (2003) o Elene Kittnarovej bol rozobraný takmer za krátke okamihy. Záujem o jej názory, postrehy, kritické hodnotenia je veľký nielen zo strany milovníkov hudobného umenia a opery, čitateľov a poslucháčov, ale predovšetkým zo strany samotných tvorcov, spevákov, hudobníkov, ktorí radi prijímajú každý jej kritický názor, vyjadrenie k výkonu ako vysoko odborný, profesionálny, hlboko ľudský, rozhľadený a inšpirujúci – snáď ideálna predstava kritika!

V týchto intenciách pristupovala aj k tvorbe svojej novej publikácie. Formálne tu nenájdeme žiadne slovníkové heslá, ani strohé encyklopedické  dáta, „v jednotlivých kapitolách skĺbila životné dáta a úspechy jednotlivcov s osobným poznaním, zážitkami z ich umenia, či vlastným bádaním.“ Neobišla ani poznanie doteraz málo známych kníh na danú tému, tak sa jej podarilo na rovnako vysokú internacionálnu úroveň povýšiť aj ďalšie osobnosti operného spevu podľa publikácie napríklad o Anne Polákovej-Hadravovej (Lýdia Urbančíková),o Anne Hrušovskej (Eva Malatincová, Dora Kulová) a na profesionálnej vedeckej úrovni sa vždy odvolávajúc na citovanú literatúru, články, kritiky a ohlasy v tlači nielen doma ale aj v zahraničí. Čitateľa zaujmú také mená slovenských spevákov, s akými sa možno už stretol, ale až teraz môže spoznávať životné a umelecké peripetie osobností od začiatkov pri štúdiách, prvých úspechoch, ale aj boji o medzinárodné uplatnenie, o strastiach a tyranizovaní bývalého režimu pri cestách a niekedy neuskutočnených túžbach uplatniť sa na medzinárodných kolbištiach, často nútiac k emigrácii.

Ursínyovej kniha má názov Zlaté hlasy, ale po jej prečítaní s obdivom konštatujeme, že sme sa dozvedeli oveľa viac o charaktere osobnosti, o myslení, cítení umelca, o jeho životných križovatkách, vzťahoch, aktivitách, nielen o speve a účinkovaní v divadlách a javiskách sveta.Získame vnútorný pocit obdivu, radosti nad úspechmi operných spevákov na hviezdnom nebi svetových sopranistiek, kde doteraz kraľuje Edita Gruberová a nezabudnuteľná Lucia Popp, alebo tenoristov, medzi ktorých raketovou rýchlosťou vpadol Pavol Bršlík – Breslik.Dozvieme sa, ako dodnes spomínajú na „svojho“ tenora Juraja Hurného v rakúskom Grazi, ako musel Bohuš Hanák zápasiť, aby mohol vycestovať na predspievanie, koľko šarmu a elegancie má nositeľka mozartovského sopránu Magdaléna Hajóssyová, ktorá delí svoj život medzi Prahu, Berlín a Bratislavu, aký bohatý a pre hudobnú kultúru cenný príspevok dala dramaturgička a speváčka Jela Krčméry-Vrteľová, ktorá v týchto dňoch oslávila už 91.rok svojho života. Prvým Slovákom na opernej scéne v New Yorku bol Rudolf Petrák, František Krištof-Veselý je dodnes „živou“ postavou slovenskej kultúry, 1.mája by mala dovŕšiť 92 rokov Gizela Veclová, ktorá býva v Košiciach so všetkými spomienkami na slávnu éru pôsobenia v opere, v muzikáloch či operetách.

Autorka knihy má k mnohým postavám blízky vzťah, priznáva aj kamarátske či rodinné väzby. S hlbokým obdivom sa stavia k postave profesorky na VŠMU v Bratislave a sólistke Opery Slovenského národného divadla Anne Hrušovskej, mnoho nových vedomostí získame z jej vykreslenia osudov dlhoročnej sólistky Opery SND Niny Hazuchovej, s úctou a historicky uzavretým pohľadom na Štefana Hozu, ale aj inšpiráciu a znalosť aktivít predstaviteľky najmladšej generácie Evy Šuškovej.V knihe nájdeme aj cenné fakty o pôsobení slovenských umelcov na operných scénach v Prahe (Rudolf Petrák, Mária Kišonová-Hubová, Anna Poláková, Dano Živojnovič), účinkovaní v českom Slavia filme (Štefan Hoza),v Modernej operete v Karlíne alebo Mestskom divadle v Ústí nad Labem (Anna Hrušovská). Čitateľ si isto uvedomí aj postavenie a možnosti operných spevákov všeobecne, aké majú možnosti dnes, s čím zápasili v rokoch minulých, ako boli ocenení doma i v zahraničí, ako boli prijímaní v spoločnosti doma a v cudzine. Autorka spoľahlivo pozná ich spevácky vývoj, nahrávky, publicitu, sama recenzovala mnohé ich výkony. A tak sa jej dielo, muzikologicko-spisovateľský potenciál stáva síce skromným, ale rovnocenným umelecky a vedecky náročným ,hodnotným počinom našej súčasnosti.
Terézia Ursínyová:
Zlaté hlasy
Počet strán: 168
Väzba: pevná väzba
Rozmer: 165×245 mm
Hmotnosť: 600 g
Jazyk: slovenský
ISBN: 9788080466916
Rok vydania: 2014

Foto archiv, Ctibor Bachratý

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat