Adriana Kučerová, Jana Kurucová, Pavol Breslik a Štefan Kocán společně v Bratislavě

Milované piesne s milovanými spevákmi

Milované piesne – tak znel názov záverečného koncertu letného bratislavského Viva Musica! festivalu 2016. S milovanými spevákmi – to dodávam ja, keďže na doskách Opery Slovenského národného divadla sa stretla štvorica umelcov, patriacich k hŕstke (k nim patrí samozrejme aj Dalibor Jenis) najvýraznejších a divácky najobľúbenejších reprezentantov súčasného slovenského vokálneho umenia. Dôkazom bola plná veľká sála „nového“ SND a to aj napriek tomu, že programová ponuka nebola orientovaná na operné hity. A piesňová tvorba sotva patrí na Slovensku ku kasovým trhákom.

Dramaturgia večera bola odvodená od profilových CD sopranistky Adriany Kučerovej, mezzosopranistky Jany Kurucovej, tenoristu Pavla Bršlíka a basistu Štefana Kocána, ktoré v rokoch 2014 až 2016 vyšli v hudobnom vydavateľstve Viva Musica! records. Keďže cieľom projektu je predstaviť generáciu tridsiatnikov a štyridsiatnikov (vekový priemer tejto štvorice je 39 rokov) v komornom repertoári slovenskej a slovanskej proveniencie, program koncertu tvoril práve výber z diel skladateľov domácich, českých a ruských. Každý zo sólistov sa predstavil na približne dvadsaťminútovej ploche piesňami (plus dve duetá), zostavenými zrejme podľa osobných preferencií. Po skončení oficiálnej časti a pred avizovaným bonusom, do kvarteta upravenou Suchoňovou piesňou Aká si mi krásna, bola riaditeľom festivalu Matejom Drličkom, sopranistkou Gabrielou Beňačkovou a ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom uvedená na trh limitovaná edícia štvor-CD-boxu, kde si pod hlavičkou Milovaných piesní (Beloved Songs) našli spoločný priestor všetci štyria umelci.

Pavol Bršlík, Jana Kurucová, Adriana Kučerová a Štefan Kocán (foto Zdenko Hanout)
Pavol Bršlík, Jana Kurucová, Adriana Kučerová a Štefan Kocán (foto Zdenko Hanout)

Koncert dostal letný a neformálny nádych jednak moderovaným sprievodným slovom (žiaľ, Adela Banášová nielenže značne prekročila časový limit, ale aj jej nesebakritická tendencia vstupovať do čohokoľvek, bola kontraproduktívna), jednak rozhovormi a projekciou fotografií z detstva i z profesionálnej kariéry vystupujúcich umelcov. To, čo by sa od zasvätenej moderátorky malo očakávať, teda upozornenie, aby diváci nerozptyľovali potleskami po každej piesni, samozrejme nezaznelo. Voľba Banášovej, ktorá sa síce cíti byť všestrannou, no jej parketa je úplne inde, bola chybou usporiadateľa.

Naproti tomu, ako jednoznačné pozitívum (oproti recitálu Edity Gruberovej) treba vnímať priložený bulletin s textami všetkých uvedených skladieb. Ako prvý sa predstavil Štefan Kocán v ruskom repertoári. Skvelá voľba! V tejto sfére sa náš exportný basista cíti mimoriadne komfortne, má preň ideálnu farbu hlasu a poetiku výrazu. Perzské ľúbostné piesne, op. 34 od Antona Rubinsteina navyše umožnili umelcovi prezentovať tie najintímnejšie výrazové zákutia. Tam dokazoval, aká blízka je spätosť hudby a slova, akými dynamickými prostriedkami je schopný narábať, ako sa vďaka technike dokážu z objemného kovového materiálu vypreparovať tóny v pianissime a mezza voce. Či už v unikátne tmavých hĺbkach, alebo vo vysokej polohe. Vysoko nastavenú latku z úvodného cyklu (jediným kazom boli potlesky po každej piesni) udržal v dvoch číslach z Piesní a tancov smrti od Modesta Petroviča Musorgského. Trepak a Vojvodca otvorili priestor aj pre vyššiu dynamickú hladinu, Štefan Kocán však v žiadnom okamihu neskĺzol do operného pátosu. Udržiaval komornú atmosféru a presný štýl, ktorý terminologicky nepresne (ospravedlňujem sa) označím za „lagatove parlando“. Pri klavíri ho podporila citlivým umeleckým partnerstvom v Prahe pôsobiaca Lotyška Alexandra Borodulina.

Nižší hlas v ženskej kategórii naplnil druhú časť večera a patril Jane Kurucovej. Jej voľba padla až na štyri cykly Antonína Dvořáka a výber z nich. Z cyklu Písně milostné si požičala štyri, čiže polovicu (V tak mnohém srdci mrtvo jest, Zde v lese u potoka, Já vím, že v sladké naději a Nad krajem vévodí lehký spánek), pričom ich predelila vzorkami z cyklu Písně na slova Elišky Krásnohorské (Přemítáni), V národním tónu (Ach, není, není tu, co by mě těšilo) a Písně z Rukopisu královédvorského (Kytice), aby bodku položila briskná ľudová skladbička Ej, mám já koňa faku z cyklu V národním tónu. Hoci išlo o dielka z pera jedného autora a výber mal zdôvodnenú výstavbu, asi by som radšej uprednostnil verziu kompletného cyklu. Jana Kurucová do prejavu niesla veľkú dávku emócií, ušľachtilú strednú a vyššiu polohu (menej farby majú jej hĺbky), komornú atmosféru a vytieňovanú dynamiku. Istou nevýhodou, ktorá sa v opere dá ukryť, sú nečisté sykavky. Pri klavíri s ňou doslova dýchala v Berlíne žijúca rodáčka z Tadžikistanu Tahmina Feinstein.

Po prestávke sa k slovu dostali vyššie hlasy. Tenorista Pavol Bršlík a na rovnakej strune naladený klavirista Róbert Pechanec poňali svoj výstup monotematicky. Napokon aj ich CD je zasvätené výlučne piesňovej tvorbe Mikuláša Schneidera-Trnavského. Prvú skupinku tvorili štyri ukážky z cyklu Slzy a úsmevy, op. 25 (Prsteň, Vesper Dominicae, Letí havran, letí a Nôžka), kde tenorista razom presvedčil, že je majstrom emócií a výrazovej drobnokresby. Stále výsostne lyrický materiál Pavla Bršlíka sa však pozvoľne vyvíja, nasycuje rovnomerne vo všetkých polohách, nestrácajúc nič z plastickosti a malebnosti v dynamických nuansách. Pribúdajúcu jadrnosť strednej polohy dokumentovala pieseň Keď som sa spovedal (z cyklu Slovenské národné piesne), rafinovanosťou výrazu podmaľoval skladbičku Našiel som si v šírom poli (z Drobných kvetov) a napokon nemohla chýbať ani citmi nabitá pieseň Keby som bol vtáčkom, z cyklu Zo srdca, op. 35. Aj keby pochádzala z cyklu akokoľvek pomenovaného, v Bršlíkovom poňatí išla zo srdca. Elegancia fráz, tóny plné i v mezza voce, nesmierna vokálna kultúra a najmä úprimnosť výrazu – to sú dobre známe a vysoko cenené devízy nášho skvelého tenoristu. Mimochodom, v úplne novej knihe World’s Best Tenors (autori Evelyn Rillé a Johannes Ifkovits) sa medzi štyridsiatimi štyrmi súčasnými tenorovými hviezdami nachádza aj Pavol Bršlík. Ozaj vo vyberanej spoločnosti.

Poslednou sólistkou večera bola sopranistka Adriana Kučerová. Ako sama prezradila, v deviatom mesiaci gravidity. Sústredila sa na dvoch skladateľov, od Bohuslava Martinů zazneli Nové slovenské písně, H.126 (výber piatich) a z pera Eugena Suchoňa výber z úprav slovenských ľudových piesní. Krása v jednoduchosti. Asi tak možno charakterizovať Kučerovej repertoár, ktorý ju nevnášal do rizika vzhľadom na blížiaci sa termín pôrodu, no zároveň v komfortnej hlasovej polohe a na miniatúrnych plôškach mal silu ukázať vrúcnu farbu hlasu a kultúru prejavu. Jej lyrický soprán, podobne ako Bršlíkov tenor, sa v timbri posúva k tmavšiemu odtieňu, rovnako krásne modeluje frázy, modeluje dynamiku a vysiela emotívne posolstvá. Aj ju pri klavíri podporil Róbert Pechanec, naslovovzatý, vysoko empatický umelecký partner spevákov. Po spoločne prednesenej Suchoňovej piesni Aká si mi krásna, zaznel priam hymnický prídavok – Pieseň o rodnej zemi (Najkrajší kút v šírom svete) z Dusíkovho Hrnčiarskeho bálu, kde svoje sily spojili nielen speváci, ale aj všetci traja klaviristi.

 

Hodnotenie autora recenzie: 85 %

Viva Musica! 2016
Milované piesne
Adriana Kučerová (soprán)
Jana Kurucová (mezzosoprán)
Pavol Bršlík (tenor)
Štefan Kocán (bas)
Aleksandra Pospíšila-Borodulina (klavír)
Tahmina Feinstein (klavír)
Róbert Pechanec (klavír)
29. augusta 2016 nová budova Slovenského národného divadla Bratislava

program:
Štefan Kocán, Aleksandra Pospíšila-Borodulina:
Anton Rubinstein: Perzské ľúbostné piesne, op. 34
– Nebuďže strohá, krásna deva
– Keď na tvoje hebké nôžky hľadím
– Víri sa vlnami kypiaca rieka Kura
Modest Petrovič Musorgskij: Piesne a tance smrti
– Trepak
– Vojvodca

Jana Kurucová, Tahmina Feinstein:
Antonín Dvořák: výber piesní z cyklov Písně z rukopisu Královédvorského, op. 7 (B. 30), Písně na slova Elišky Krásnohorské, B. 23, V národním tónu, op. 73 (B. 146), Písně milostné, op. 83 (B. 160)
– V tak mnohém srdci mrtvo jest
– Zde v lese u potoka
– Přemítání
– Ach, není, není tu
– Kytice
– Já vím, že v sladké naději
– Nad krajem vévodí lehký spánek
– Ej, mám já koňa faku

=prestávka=

Pavol Bršlík, Róbert Pechanec:
Mikuláš Schneider-Trnavský: výber piesní z cyklov Slzy a úsmevy, op. 25, Drobné kvety, Zo srdca, op. 35 a Slovenké národné piesne
– Prsteň
– Vesper Dominicae
– Letí havran, letí
– Nôžka
– Keď som sa spovedal
– Našiel som si v šírom poli
– Keby som bol vtáčkom

Adriana Kučerová, Róbert Pechanec:
Bohuslav Martinů: Nové slovenské písně, H. 126 (výber)
– Povidajú ludé
– Sedemdesiat sukien mala
– Kopala studienku
– Ešte jednu sestru mám
– Mala som ja rukávce
Eugen Suchoň: výber z úprav slovenských ľudových piesní
– Povedzže mi, povedz
– Široký jarčok
– Ty Kúty, ty Kúty
– Z jednej strany Moravy
Eugen Suchoň: Vyletel vták
Eugen Suchoň: Aká si mi krásna

www.vivamusica.sk

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Hodnocení

Vaše hodnocení - Milované piesne (Viva Musica! 2016 Bratislava)

[yasr_visitor_votes postid="222934" size="small"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
5 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments