Album týdne Normana Lebrechta: Ravel, Dutilleux, Debussy – Quart de Nuit

Je to takový nemilosrdný mechanismus hudebního života: když skladatel zemře, upadne jeho hudba alespoň na deset let v zapomnění. V té době odloží hudební ředitele a dramaturgové jeho dílo do šuplíku a jak říkají, čekají až se jeho pověst ustálí. Několik šťastlivců se po uplynutí desetileté lhůty dočká svého znovuobjevení. Ostatní jsou nadále častováni mlčením.

 Francouzský skladatel Henri Duttileux zemřel v květnu 2013 ve věku 97 let. Celý život zápasil, aby se jeho dílo hrálo s vše ovládajícím modernismem Pierre Bouleze na straně jedné a ornitologickým katolicismem Oliviera Messiaena na straně druhé. Duttileux měl vlastní styl, nezávislý na doktrínách a ideologiích.

Ačkoli žil ve 4. Pařížském obvodu, jeho hudba evokuje třepotání a cvrlikání pusté venkovské krajiny v noci –  velmi podobně, jako u Bély Bartóka v jeho smyčcových kvartetech nebo u Ligetiho v pozdních dílech. Duttileuxova hudba, ačkoli moderní v jeho popírání melodiky, vychází z přirozené reality takovým způsobem, který se Boulezovi nepodařilo dosáhnout a Messiaen ho spíše předstíral. Je třeba zde učinit zásadní prohlášení: Duttileux byl nejdůležitější francouzský skladatel druhé poloviny 20. století. Tak, a je to venku.

Jeho souborné dílo je docela malé, ale velmi přesvědčivé. Violoncellový koncert pro Mstislava Rostropoviče z roku 1970 Tout un monde lointain…(Zcela vzdálený svět…) užívá hudbu jako prostředníka v dialogu mimo tento svět – mezi lidstvem a věčností. Jeho smyčcový kvartet z roku 1976 Ainsi la nuit zkoumá jaké jsou lidské strachy a naděje, když padá tma na měsíční krajinu. Jsou zde ozvěny Bartóka a Weberna a také nepřehlédnutelný spodní proud Ravela, které modernizují stárnoucího skladatele do soudobé platnosti. Kvartet je psán v rozsahu sedmi vět, s několika hráčský prstolamy, hojností pizzicatových pasáží a dalších šíleností. Finále nazvané Zastavený čas je jako dar z nebes. Během 20 minut nás Duttileux vyvede z pochodujícího neustálého vývoje do einsteinovské relativity prostoru a času. Účinek je větší, než meditace a výrazně lepší než většina forem medikace.

Holandský soubor Ruysdael Kwartet přináší opravdu vášnivé ztvárnění Ainsi, umístěné mezi Ravelův Kvartet F dur a aranžmá Debussyho Svitu luny. Je to pěkná nahrávka, která ve mně vyvolává chuť si poslechnout více, hlavně více Duttileuxe.

 

Quart de Nuit: Ravel, Dutilleux & Debussy
Ruysdael Kwartet
vydal Deux Elles, 10. července 2020
hodnocení: ****/*****

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat