Smí operní režie opravdu všechno?

    V polemice Mojmíra Weimanna s Václavem Věžníkem (poznámka redakce: text Mojmíra Weimanna najdete zde, text Václava Věžníka zde) zní poslední odstavec takto: „Režisér se stal…