Trio Rafale: poryvy hudby v Sále Martinů

Francouzský název Tria Rafale (rafale = poryv větru) byl příznačný pro koncert tohoto souboru v Sále Martinů Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění. Plně…

Dvě nové nahrávky Smetanova tria

Jednou z podmínek zdařilé interpretace je volba vhodného repertoáru. V projevu výkonného umělce hrají roli citové i fyzické dispozice – jiné jsou třeba pro výraz…