Dokonalá Maddalena Hany Blažíkové

Hana Blažíková dokonale okouzlila publikum druhého koncertu cyklu Stará hudba v pražském kostele Šimona a Judy. Ostrava má ještě šanci poslechnout si barokní oratorium Antonia Caldary Maddalena ai piedi di Cristo (Magdalena u nohou Kristových) ve středu 6. října v kostele sv. Václava v rámci Svatováclavského hudebního festivalu.

 

 


Jméno Hany Blažíkové jsem uvedl do nadpisu, ačkoliv nebyla jedinou účinkující večera. Vynaložila však tu námahu, že se celý part Magdaleny naučila nazpaměť (pro pouhá dvě uvedení) a ještě navíc svůj zpěv doplnila barokní gestikou. Již svým postojem, svou siluetou, jako by oživila postavu z barokního plátna nebo některou z barokních soch. Podobný dojem bychom mohli mít, kdyby ji někdo natočil na video a záznam při provádění barokních gest „stopoval“ – přitom její pohyby nepůsobily vyumělkovaně, ale ladně a vzhledem k celkovému vyzařování její osobnosti naprosto přirozeně. To vše ale jen podpořilo dokonalou interpretaci pěveckou. V jejím podání máte dojem, že zpěv náročných partů je něco naprosto samozřejmého, tak lehce a volně zpívá. Myslím, že se jejího něžného a zářivého sopránu nikdy nenasytím.


O mimořádný úspěch večera se zasloužili i ostatní zpěváci a zpěvačky. Markéta Cukrová (Amor Terreno – Láska pozemská) zaujala hebkým pianissimem v úvodní árii, ale i dramatickým vyjádřením afektu v rychlé árii Orribili, terribili plné koloratury. Jejím protihráčem jako Amor Celeste (Láska nebeská) byl mladý německý kontratenorista David Erler. Svým subtilnějším hlasem dobře naplnil zvukovou představu hlasu z nebes. Taktéž mladá německá sopranistka Hedi Maria Taubert jako Magdalenina sestra Marta zaujala příjemnou barvou hlasu, místy se sice objevily intonační nepřesnosti (např. v koloraturách), ale hlas určitě ještě nabude jistoty. Krásný byl její trylek. Ve druhé části oratoria se představili ještě Tomáš Kořínek jako Kristus a Roman Janál jako Farizej. Oba pánové podali kvalitní výkony a dostáli tak své pověsti. Zajímavou drobností bylo i rozmístění účinkujících na pódiu, kdy Magdalena stála uprostřed mezi Láskou pozemskou a Láskou nebeskou. Marta, která Magdalenu vždy oslovuje, přicházela po její bok, zatímco Kristus zůstával v zadní části pódia za orchestrem přímo pod krucifixem na oltáři. O hudební doprovod se postaral soubor Collegium Marianum, jako vždy na vysoké úrovni. Umělecká vedoucí souboru Jana Semerádová, která dílo se všemi nastudovala, tentokrát seděla v publiku, neboť partitura flétnu neobsahuje.


A pro zájemce ještě něco málo o díle a skladateli: Antonio Caldara (1670 – 1736) prožil svůj život hudebníka jako zaměstnanec na několika dvorech v italských městech a přes dvacet let zastával místo Vizekapellmeistra u vídeňského dvora. V roce 1723 se zúčastnil v Praze korunovace Karla VI. na českého krále, znovu jeho hudba v Praze zněla při slavnostech spojených se svatořečením Jana Nepomuckého v roce 1729. Již za svého života proslul Caldara jako skladatel oratorií, zachovalo se jich celkem 25. Magdalenu u nohou Kristových složil jako v pořadí třetí, pravděpodobně v roce 1697 nebo 1698. Když se ucházel o místo kapelníka ve Vídni, provedl zde v roce 1713 také Magdalenu.


Text oratoria pojednává o oblíbené postavě umění s náboženskou tematikou Marii Magdaleně. Věřícím mohla být blízká, neboť byla ztotožňována s hříšnicí v Lukášově evangeliu, po svém obrácení se stala jednou z nejbližších průvodkyň Ježíše, byla přítomna jeho ukřižování a dostalo se jí té cti, že náležela ke skupině žen, jež nalezla prázdný Kristův hrob. Po jejím vzoru mohli napravení hříšníci doufat, že dojdou Boží milosti. V první části díla se Marie Magdalena rozhoduje, zda sizvolí cestu světských radovánek, nebo se bude kát a zasvětí svůj život Bohu. O její duši bojují Láska pozemská (představovaná ženským hlasem, neboť to byla žena – Eva – kdo byl původcem hříchu) a Láska nebeská (kontratenor jako bezpohlavní hlas z nebes). Magdalenina sestra Marta vyzývá k následování Boha, což Magdalena učiní. Ve druhé části se ocitáme v domě Farizeje, který pochybuje o opravdovosti Magdalenina pokání. Ta v Ježíšově přítomnosti několikrát potvrzuje své rozhodnutí a Ježíš ji přijímá. Láska nebeská vítězí.

Caldara je autorem několika oper a také hudba oratoria italskou operu silně připomíná. Střídají se zde árie (v naprosté většině árie da capo) s recitativy. Rozdílný nástrojový doprovod a nálada árií však zabraňují pocitu jednotvárnosti. Na koncertě zazněla jen mírně zkrácená verze oratoria v délce asi dvě hodiny. Kostel byl tentokrát zcela zaplněný, ovace dlouhé. Pořadatelům (Koncertní jednatelství FOK a Collegium Marianum) patří dík i za vložení libreta v italském originále i českém překladu.

Naše rozhovory s umělkyněmi si přečtete po kliknutí na jejich jména:
Hana Blažíková
Markéta Cukrová
Jana Semerádová

 

Antonio Caldara:
Maddalena ai piedi di Cristo


Maddalena – Hana Blažíková (soprán)
Marta – Hedi Maria Taubert (soprán)
Amor Celeste – David Erler (alt)
Amor Terreno – Markéta Cukrová (alt)
Cristo – Tomáš Kořínek (tenor)
Fariseo – Roman Janál (baryton)
Orchestr Collegium Marianum
Umělecká vedoucí: Jana Semerádová


Kostel sv. Šimona a Judy, 5. října 2010

www.fok.cz
www.collegiummarianum.cz

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
10 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments