Dramaturgyně Moravské filharmonie Ivana Kalina Tabak: Nesedíme s rukama v klíně

S dramaturgyní Moravské filharmonie Olomouc Ivanou Kalinou Tabak o nadcházející sezóně Moravské filharmonie Olomouc, dramaturgii, plánech a nejistotě.
Ivana Kalina Tabak (foto se souhlasem Ivany Kaliny Tabak)
Ivana Kalina Tabak (foto Olga Benešová)

V čele Moravské filharmonie Olomouc stojí od sezóny 2022/2023 nový šéfdirigent, renomovaný maďarský dirigent Zsolt Hamar. Za sebou mají filharmonici koncerty nejen na domácí půdě, ale sklízeli četné úspěchy i na zahraničních pódiích. Záznam jejich koncertu se co nevidět objeví na obrazovkách České televize, další zaznamená Český rozhlas na stanici Vltava. V rámci crossoverových koncertů hráli i na fotbalovém hřišti Sigmy Olomouc a dost možná stáli u zrodu nové tradice. Zdálo by se, že se před orchestrem otevírají nové možnosti. Opak je pravdou – Moravští filharmonici se nenacházejí v záviděníhodné situaci. Ve vzduchu visí otázka slučování s orchestrem divadla, financí nemají nazbyt. Mezinárodní hudební festival Dvořákova Olomouc musel být letos na poslední chvíli kvůli nedostatku financí zrušen. Přesto je nadcházející sezóna 2023/2024 plná atraktivních koncertů v symfonických i v komorní řadě, filharmonici spolupracují i s dalšími institucemi a iniciují vznik nových hudebních děl; naplánovány jsou rovněž mezižánrové projekty. O nadcházející sezóně, její podobě a o plánování vůbec jsme hovořili s dramaturgyní filharmonie Ivanou Kalinou Tabak.

Zastavme se nejprve u minulé sezóny, jak byste ji zhodnotila, co považujete za největší počin?
Jednoznačně je to příchod nového šéfdirigenta Zsolta Hamara. Volba nového člověka v čele instituce se ukázala jako skvělá, což vyplynulo nejen z reakcí členů samotného orchestru a jeho spolupracovníků, ale i z reakce publika – koncerty Zsolta Hamara byly nejvíce navštívené. Zsolt Hamar orchestr nejen inspiruje, ale zavedl přesný řád, pracuje velmi intenzivně a disciplinovaně, což se projevilo i ve výrazném zvýšení hráčské kvality našeho tělesa.

Za nejvýraznější počin minulé sezóny považuji provedení Symfonie č. 2 c moll Gustava Mahlera ve spolupráci s Pražským filharmonickým sborem pod taktovkou Zsolta Hamara. Mimořádné bylo rovněž provedení Symfonie č. 4 Antona Brucknera s Robertem Jindrou. Měli jsme velkou potíž zajistit dostatek míst pro koncert s houslistou Daliborem Karvayem, koncertním mistrem vídeňských symfoniků, který vedl Komorní soubor MFO s velmi atraktivním programem s díly Antonina Vivaldiho či Ástora Piazzoly. Jeden z nejúspěšnějších projektů minulé sezóny, koncert s českou premiérou skladby Giji Kančeli Nu.Mu.Zu (2015) a Koncertem pro housle a violoncello a moll op. 102 Johannesa Brahmse s Janem Mráčkem a Michaelou Fukačovou a pod taktovkou Jakuba Kleckera, natáčela ČT Art. V dohledné době už bude záznam koncertu v České televizi vysílán, a tak si bude moci i publikum mimo Olomouc naši filharmonii poslechnout.

Co se týká crossoverových projektů, které jsou také velmi oblíbené, se velmi vydařil koncert Cigánských ďáblů či Jana Smigmatora. Nedávno, 9. června, jsme hráli na open air Festivalu filharmonie přímo na fotbalovém hřišti Sigmy Olomouc, kde vystoupili například Eva Urbanová, Vojtěch Dyk a Janek Ledecký. Jednalo se o hudební multižánrovou hudební mozaiku, která měla velký úspěch. Stejná akce s jiným programem se chystá i na příští rok.

C4 – Filmová hudba velkých skladatelů, 24. března 2023 – Moravská filharmonie Olomouc a Zsolt Hamar (foto Filip Jančo)
C4 – Filmová hudba velkých skladatelů, 24. března 2023 – Moravská filharmonie Olomouc a Zsolt Hamar (foto Filip Jančo)

Vaše komorní řada má netradiční podobu – spojuje hostující umělce se členy orchestru. Co tento model přináší?
Snažíme se zvelebovat a rozvíjet naše těleso. Proto v komorní řadě vystupuje Komorní soubor MFO, který vedou umělci, kteří dokáží v rámci jednoho koncertu hrát jako sólisté, dirigovat a být umělecky zodpovědní za celé vystoupení.

Mohli bychom srovnat návštěvnost v minulé sezóně i s přihlédnutím na vývoj situace po covidové pandemii?
V loňském roce jsme v tuto dobu byli ještě v obavách, jak se bude návštěvnost vyvíjet, bylo čerstvě po covidu, abonmá se prodávalo až do října, diváci si zvykli neplánovat a kupovali si vstupenky těsně před koncertem nebo až na místě. Ale nakonec byla návštěvnost v sezóně 2022/2023 výborná, mnohokrát jsme měli koncerty zcela vyprodané. Ve srovnání z doby před covidem se návštěvnost našich koncertů v minulé sezóně dokonce ještě zvýšila.

Můžeme nastínit plány na nadcházející sezónu 2023/2024? Dozná v počtu koncertů či jejich podobě ve srovnání s předchozími sezónami vzhledem k aktuální finanční a celkové situaci Moravské filharmonie nějakých výrazných změn?
V příští sezóně se promítnou významná výročí – v roce 2023 slaví Univerzita Palackého v Olomouci 450 let od svého založení a rok 2024 je Rokem české hudby. Moravská filharmonie Olomouc je druhou nejstarší tuzemskou filharmonií, je však nucena obhajovat svou existenci a plnohodnotné fungování. Rozhodli jsme se proto při jejím sestavování klást důraz na fenomén tradice. Připomínám v této souvislosti výstižná slova Gustava Mahlera: „Tradice není uctívání popela, ale zachování ohně“. A tak to vnímáme i my a chceme toto poselství do nadcházející sezóny promítnout. Mottem pro ni jsou tedy dvě slova: tradice a pokrok. Hlavní páteří koncertních programů jsou díla řady jubilujících umělců českých i světových. Podoba abonentních řad se v souvislosti s aktuální situací proměnila. Rovněž jsme zrušili post hlavního hostujícího dirigenta, s filharmonií je spjato pouze jméno šéfdirigenta Zsolta Hamara, další dirigenti vystupující s filharmonií budou hostující.

Ivana Kalina Tabak (zdroj Moravská filharmonie Olomouc)
Ivana Kalina Tabak (zdroj Moravská filharmonie Olomouc)

Mohli bychom se podrobněji zastavit u jednotlivých abonentních řad?
Máme pět hlavních abonentních řad, z toho tři hlavní koncertní symfonické řady, každá má čtyři koncerty. Po čtyřech koncertech má rovněž komorní a crossoverová řada. Součástí našich řad je i koncertní řada JAMU, která do Olomouce přivádí absolventy dirigování JAMU, jako sólisté vystupují většinou absolventi pražské HAMU.

Ve srovnání s minulým rokem jsme zkrátili hlavní koncertní řadu o polovinu. Řada A, velký čtvrteční symfonický cyklus s tradičněji pojatou dramaturgickou linkou, už nemá osm koncertů, ale čtyři, a bude spjata výlučně s šéfdirigentem orchestru Zsoltem Hamarem, je proto nazvána Řada šéfdirigenta. Na jejím zahajovacím koncertě zazní Siegfriedova idyla Richarda Wagnera, Koncert pro klavír, trubku a smyčcový orchestr č. 1 op. 35 Dmitrije Šostakoviče s italskou pianistkou Mariangelou Vacatello i naším trumpetistou Ondřejem Moťkou a Symfonie č. 2 D dur op. 73 Johannesa Brahmse. V dalších koncertech to bude například Umění fugy ve verzi pro orchestr Johanna Sebastiana Bacha či Symfonie č. 1 D dur „Titan“ Gustava Mahlera.

Novinkou je páteční série čtyř koncertů D s názvem Symfonický cyklus dramaturgyně, který vznikl z původních repríz čtvrtečních symfonických koncertů, a v němž chceme uvádět svébytné a originální dramaturgické kombinace.

Druhý čtvrteční cyklus, řada P, nabídne koncerty všech dirigentských osobností, které za poslední dekády nejvýraznějším způsobem formovaly Moravskou filharmonii zejména z pozice jejího šéfdirigenta, a to Petr Vronský, Jakub Klecker, Zsolt Hamar a dosavadní hlavní hostující dirigent MFO Christian Knüsel. Prvek patriotismu doplní díla inspirovaná Olomoucí a interpreti, kteří jsou s naší metropolí nějakým způsobem spojeni, jako je například skladatel a klavírista Marek Keprt, Akademický sbor Žerotín, náš nový koncertní mistr violoncell Nikita Ruzhavinskii či brilantní houslista Josef Špaček, který se do Olomouce rád vrací.

Komorní řada se stěhuje do nedávno otevřeného skvělého multifunkčního prostoru Červený kostel, datum koncertů se přesouvá na úterý. Komorní soubor naší filharmonie povedou na koncertech Marek Štryncl, Vladimír Bukač, fagotista Zoltán Kovács a houslista Jiří Vodička.

A koncertní řada NR – hudební podvečery pro nastávající rodiče, které připravuje dramaturgyně Markéta Vejvodová – přinese opět meditativní a harmonickou hudbu spojenou průvodním slovem. Tato řada je určena všem nastávajícím matkám, ale i maminkám s maličkými dětmi ve věku do jednoho roku a všem dalším posluchačům, kteří hledají relaxační klid spojený s hudbou a intimním prostředím. Snažíme se v této řadě ukázat, jak hudba pozitivně ovlivňuje ještě nenarozené dítě. Hrajeme hudbu klidnějšího charakteru, primárně je v ní zastoupeno období baroka, ale žánrově není vyhraněná, zaznívají zde i skladby období romantismu a také současné hudby. Záštitu nad tímto cyklem převzala Muzikoterapeutická asociace České republiky.

A pro rodiče s dětmi od 3 let máme na nedělní dopoledne připravený cyklus koncertních matiné.

C4 – Filmová hudba velkých skladatelů, 24. března 2023 – Moravská filharmonie Olomouc a Zsolt Hamar (foto Filip Jančo)
C4 – Filmová hudba velkých skladatelů, 24. března 2023 – Moravská filharmonie Olomouc a Zsolt Hamar (foto Filip Jančo)

Vaše abonentní řada D je zcela nová – jak jste k její koncepci přistupovala?
Nebyl to zrovna můj nápad, ale nemám nic proti. A když vznikla „moje“ koncertní řada, nějak přirozeně vyplynulo, že v sólistické roli jsou samé dámy. Jedná se o ženy z různých koutů světa i napříč generacemi – vystoupí violoncellistka Michaela Fukačová, původem bulharská flétnistka Zofia Neugebauer působící ve Švýcarsku, světoznámá srbská klavíristka Tamara Stefanovič a slovenská kytaristka Miriam Rodriguez Brüllová. Na koncertech spojíme tradiční i progresivnějším způsobem pojaté hudební kusy, sáhli jsme ke skladbám, které se tak často na pódiích neobjevují. Uvedeme například Symfonii č. 4 op. 60 Karola Szymanowského, nebo Dvojkoncert pro kytaru, kontrabas a smyčcový orchestr Sylvie Bodorové, zazní i Koncert pro violoncello a orchestr C dur op. 27 Pavla Vranického. Hned prvním koncertem této řady oslavíme 450 let od založení univerzity. Uvedeme světovou premiéru suity Templum Honoris, jejíž části komponují čtyři olomoučtí skladatelé – Marek Keprt, Vít Zouhar, Jan Vičar a Tomáš Hanzlík, v druhé polovině zazní Symfonie č. 1 f moll op. 10 Dmitrije Šostakoviče. Tento koncert bude přenášet živě rozhlasová stanice Vltava.

Uskuteční se opět multižánrové či open air projekty?
Ano, vstoupíme opět i do oblasti showbyznysu, velmi se těšíme na spolupráci s houslistou Davidem Garrettem, ke které jsme byli přizváni. Uskuteční se letos v srpnu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna, divácká kapacita je tam 6000 míst. V září se v rámci Dnů evropského kulturního dědictví uskuteční na náměstí koncert pod vedením našeho šéfdirigenta. A jestliže se bude situace dobře vyvíjet, měla by se opakovat v roce 2024 již zmiňovaná akce ve spolupráci se Sigmou Olomouc. V rámci naší crossoverové řady například vystoupíme s finskou zpěvačkou Tarjou, hudebně doprovodíme mistrovský snímek The Kid Brother režiséra Harolda Lloyda a neopomeneme ani hudbu z českých filmů.

Jak bude vypadat Rok české hudby v podání Moravské filharmonie Olomouc?
Budeme hrát české klasické autory jako Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka, Josefa Suka, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, nezapomínáme ani na současnou českou hudbu, provedeme také skladby Sylvie Bodorové. Abych byla konkrétní – z díla Bedřicha Smetany provedeme s Petrem Vronským v rámci řady Patriot Vltavu a Valdštýnův tábor, v symfonické řadě bude hrát Josef Špaček Koncert pro housle a orchestr č. 1 Bohuslava Martinů, nastudujeme Pohádku Josefa Suka, v případě Antonína Dvořáka jsme vsadili na jeho Symfonii č. 7 d moll. V rámci komorní řady povede Jiří Vodička komorní soubor našich filharmoniků v komorní skladbě Leoše Janáčka Suita pro smyčce.

Ivana Kalina Tabak (foto Olga Benešová)
Ivana Kalina Tabak (foto Olga Benešová)

Jak se vůbec může plánovat sezóna, když situace filharmonie je více než nejasná?
Peníze se schvalují na kalendářní rok, máme je tedy v tuto chvíli schválené do konce roku 2023. Všechno další plánujeme s důvěrou v pozitivní vývoj, pohybujeme se ve finančních mantinelech nastavených na letošní rok. Věříme, že nám jde o to samé – o kvalitu. My, jako řadoví zaměstnanci, můžeme jen doufat, že se najde nějaké skvělé řešení, které pomůže všem, že nebudeme muset každý rok čekat na to, jestli peníze budou či nikoliv; může se také ukázat, že je nutné hledat jiné způsoby financování i v tom smyslu, že se více zapojí kraj.

Moravská filharmonie reprezentuje město i kraj na zahraničních koncertech, můžete i zahraničních výjezdy v nadcházející sezóně plánovat na základě důvěry v pozitivní vývoj situace?
Zájezdy jsou podstatnou složkou našich aktivit, reprezentujeme jimi město Olomouc, svého zřizovatele, i celý kraj a po všech stránkách prospívají celému tělesu – z hlediska intenzivní přípravy, tvorby reprezentativního programu, spoluprací s renomovanými interprety a přinášejí i příležitost k prezentování české hudby v zahraničí. V příštím Roce české hudby chceme právě na tomto naše programy pro zahraničí stavět. Filharmonie v tomto ohledu chce zintenzivnit zájezdovou činnost a vlastní aktivity, rýsují se zájezdy do Chorvatska a Rakouska a další plány už jsou v jednání. Takže ano, plánujeme.

Nechybí v plánech Dvořákova Olomouc? V letošní sezóně jste museli festival, který je třetím nejstarším v republice, zrušit…
Dvořákova Olomouc byla zcela vyprodána, naplánováno bylo šest projektů rozmanitých žánrů od pravoslavných zpěvů v pravoslavném chrámu, přes vystoupení prestižního italského ansámblu Soqquadro Italiano, koncert jazzového pianisty Uriho Caina s Moravskou filharmonií či premiéry soudobé opery DURST skladatele Roberta Jíši. Zrušení z finančních důvodů nás velmi mrzelo. Co se týká nové sezóny, nebylo zatím vydáno žádné oficiální stanovisko o tom, že by se festival nekonal.

V pořadí již 55. ročník Mezinárodního varhanního festivalu se na podzim uskuteční, předpokládám, že tady už k žádnému nežádoucím zvratu nemůže dojít…
Varhanní festival má velmi silnou základnu a pevnou tradici, konal se vždy v chrámu u sv. Mořice. Minulé tři roky se tu varhany opravovaly, nyní už rekonstrukce skončila a na podzim se festival ke sv. Mořici vrací. V minulých letech se ovšem ukázalo, že využití dalších chrámových prostor přináší příležitost pro dramaturgickou různorodost a také širší volbu umělců s různým zaměřením. Proto se bude jeden z pěti festivalových koncertů konat v katedrále, jeden z koncertů, na kterém vystoupí maďarský varhaník Balázs Szabó, bude natáčet Český rozhlas Vltava.

Moravská filharmonie Olomouc (zdroj Moravská filharmonie Olomouc)
Moravská filharmonie Olomouc (zdroj Moravská filharmonie Olomouc)

Na obrazovkách České televize se Moravská filharmonie Olomouc představí, co uslyšíme na vlnách českého rozhlasu po varhanním koncertu?
Živě se bude přenášet koncert 17. listopadu u příležitosti 450 let od založení univerzity a další nahrávky jsou v jednání.

Moravská filharmonie Olomouc je velké hudební těleso, má 87 stálých členů, vystupují nejen na symfonických, ale i komorních koncertech, rovněž sólisticky. Svůj potenciál jste mohli plně využít na netradiční akci MFOpen. Jak jste ji připravovali?
Orchestr je v plné síle, věkově se velmi obměnil, u prvních pultů máme nové hráče ve věku kolem třiceti let a má skutečně vynikající úroveň. Když musela být Dvořákova Olomouc zrušena, přišel náš šéfdirigent Zsolt Hamar s originálním nápadem – pozvat publikum k nám domů, do našich sálů. Koncert, jenž měl být zahajovací, se rozšířil na jakýsi hudební maraton. V rozmezí tří dnů se členové orchestru představili jako sólisté, komorní hráči a jako součást symfonického tělesa. Vše dirigoval sám šéfdirigent, koncertní mistr violoncell Vilém Petras hrál Dvořákův violoncellový koncert. Celková dramaturgie byla hodně vázaná na odkaz Antonína Dvořáka. Nehrálo se za odměny, a přesto se nám přihlásilo pět komorních souborů od dua až po sexteta složených z hráčů našeho orchestru, kteří nastudovali vlastní program. Přizvali jsme také místní pěvecký sbor Žerotín, který připravil vlastní program, prostor dostali studenti z olomoucké konzervatoře, proběhl i program pro děti. Naším záměrem bylo upozornit na potenciál a možnosti filharmonie, ukázat, co všechno a v jak vysoké kvalitě dokážeme udělat z vlastních sil. Jak rozmanitý program jsme schopni připravit. Publikum u nás mohlo prožít celý den. Ohlas na tuto akci byl skvělý! Udělalo nám to velkou radost.

Nezopakujete MFOpen znovu i v případě, že se Dvořákova Olomouc uskuteční?
Iniciativa existuje, nadšení pro věc také, uvidíme… Chceme také dál stavět na pilotním projektu pro děti předškolního věku ze sezóny 2022/2023. Nazvali jsme jej Honba za pokladem. Děti při ní procházely celým prostorem, seznamovaly se s prostředím, s chováním v koncertní síni, ale mohly si také například zabubnovat. Celé akce se zúčastnil pan ředitel i pan šéfdirigent, jeden hrál na tubu, druhý na klavír, nakonec děti doputovaly do archivu a dostaly odměnu. Na nadcházející sezónu by tedy bylo mnoho rozmanitých plánů. Co bude možné uskutečnit, se ukáže… Ale nesedíme s rukama v klíně. Sami hledáme i další možné zdroje financování. Přejeme si, abychom toho mohli realizovat co nejvíce, aby měla Moravská filharmonie před sebou jasné perspektivy, aby mohla dál rozvíjet svůj obrovský potenciál, přinášet tak jako doposud publiku všech generací krásnou hudbu na vysoké úrovni. A reprezentovat tak svoje město a kraj.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments