Festival Hudební léto Kuks zahájili Adam Plachetka a Přemysl Kšica

Každý hudební festival v kterémkoli regionu, mimo tradiční centra a velká města, budiž pochválen. A každému z pořadatelů takovýchto akcí budiž vzdána čest. Pouze ten, kdo se někdy pokusil zorganizovat hudební festival či cyklus koncertů, ví, jak náročná je to činnost a kolik úsilí, nervů a času si vyžaduje dovést vše do zdárného konce. Tím více pak potěší, když se danou akci podaří zopakovat a vznikne nová tradice, stejně jako stoupá-li rok od roku její dramaturgická i umělecká úroveň a samozřejmě zájem návštěvníků.

K tradičním akcím, pořádaným v letním období ve východních Čechách, dnes již lze zařadit také Hudební léto Kuks, jehož šestý ročník byl zahájen v kostele Nejsvětější Trojice v sobotu 27. června. Stejně jako jiné festivaly rovněž tento sází na genius loci, jeho dramaturgie se však neomezuje pouze na hudbu období baroka, k čemuž by prostředí jedinečného podkrkonošského komplexu, spojeného se jmény hraběte Šporka a Matyáše Bernarda Brauna, mohlo svádět.Do svatostánku v bývalém kukském hospitalu se díky promyšlené programové koncepci duchovního otce, zakladatele a ředitele zdejšího Hudebního léta Víta Havlíčka začínají sjíždět interpreti zvučných jmen, aby zde v několika sobotních podvečerech předvedli posluchačům vedle skladeb barokních (včetně děl z bohatého místního archivu) také díla klasicismu, romantická i novodobá, přičemž některá z nich byla napsána přímo pro tento festival nebo jsou zde premiérována. Příkladem novodobé premiéry z kukského archivu bude letos provedení Mater Christi Stephana Sailera (1741–1814) v sobotu 11. července v podání polské sopranistky Natalie Rubiś a souboru Collegium 1704 vedeného Václavem Luksem, se světovou premiérou nové skladby Otomara Kvěcha (Fantazijní variace na „Zaječí árii“ pro trubku a varhany) se budou posluchači moci seznámit na koncertě Jaroslava Halíře a Pavla Černého o dva týdny později. Pořadatelé z občanského sdružení Královédvorský chrámový sbor a správa Hospitalu Kuks zkrátka dělají vše pro to, aby se vedle již pravidelných návštěvníků objevovali i noví. A podle registračních značek automobilů, zaparkovaných při letošním zahajovacím koncertě za zdí hospitalu, lze usuzovat, že mnozí dorazili do auditoria z pěkných dálav. Škoda jen, že byť je železniční zastávka prakticky za rohem, vlakem se do Kuksu hudbymilovní a nemotorizovaní jedinci v podvečer nedostanou a zpátky už vůbec ne. Ale to už je problém z jiného soudku…

Než se vrátíme k zahajovacímu koncertu letošního šestého ročníku, dodejme ještě, že loni se z důvodu celkové rekonstrukce kukského areálu hrálo v Choustníkově Hradišti. I když i v tamním kostele našel festival důstojné zázemí, na návrat do Kuksu se všichni velmi těšili. A co teprve, když se dozvěděli, kdo na něm vystoupí!

Početnou posluchačskou obec nalákala na první podvečer především jména mladých interpretů. Zejména basbarytonista Adam Plachetka září na současném českém pěveckém nebi asi nejzářivěji, Přemysl Kšica je zase příkladem vzdělaného a poctivého varhaníka se zkušenostmi ze spolupráce s řadou významných osobností (mimo jiné Josef Suk či Serge Baudo). Program úvodního koncertu tvořila až na jedinou výjimku díla Antonína Dvořáka, zazněly Preludium a fuga D dur pro varhany a poté Ave Maria a Tu Trinitatis unitasHymnus k Nejsvětější Trojici. Již po prvních dvou zpívaných skladbách bylo zřejmé, že oba mladí umělci jsou ve skvělé formě a že spolu vzájemně nevystupují poprvé. Po dramaturgicky zajímavě zařazené Sonátě IV pro varhany od Josefa Leopolda Zvonaře (1824–1865) přišly na řadu Dvořákovy Biblické písně. A všichni zatajili dech…Adam Plachetka dokonalou interpretací prokázal ošidnost tvrzení, že operní pěvci nedosahují kvalit specialistů na duchovní skladby. Biblické písně provedl s veškerou razancí svého stále ještě mladého věku a hlasu, čímž naplno zdůraznil naléhavost slov jednotlivých písní. Jedinečná technika se v jeho případě snoubí s patrným ponorem do textu a celkového významu hudebního sdělení. Věk není v jeho případě hendikep, jak by mohl namítnout ten, kdo očekává interpreta Biblických písní staršího, poznamenaného uvážlivostí či zkušeností danou životními prožitky. Naopak, procítěné podání, jakého byli posluchači na Kuksu svědky, jasně přesvědčilo, že Plachetka si velmi dobře uvědomuje obsah interpretovaného díla a činí mu radost předávat jeho poselství. Vyniká sebejistotou, ale i pokorou a úctou k dílu i k těm, kdo mu naslouchají. Publikum právem ocenilo dlouhotrvajícím potleskem jak Adama Plachetku, tak způsob, jakým se varhanního doprovodu ujal Přemysl Kšica. A ještě dlouho po koncertě si mnozí z nich povídali o tom, jaké štěstí je potkalo, že se mohli na Kuksu osobně a doslova „na dotek“ seznámit se sólistou Vídeňské státní opery či newyorské Met.Hudební léto Kuks pokračuje v sobotu 11. července od 18 hodin již zmíněným koncertem polské sopranistky Natalie Rubiś a souboru Collegium 1704 s dirigentem Václavem Luksem, 25. července vystoupí Jaroslav Halíř (trubka) a Pavel Černý (varhany), 8. srpna je na programu koncert Škampova kvarteta a v sobotu 22. srpna letošní ročník uzavřou Ivan Ženatý (housle) a Jaroslav Tůma (kladívkový klavír), kteří mimo jiné provedou novodobou premiéru duet Jakuba Jana Ryby. Důvodů k návštěvě Kuksu je tedy více než dost!

Hodnocení autora recenze: 90 %

Hudební léto Kuks 2015
Zahajovací koncert festivalu
Adam Plachetka (basbaryton)
Přemysl Kšica (varhany)
27. června 2015 Kostel Nejsvětější Trojice Kuks

program:
– Antonín Dvořák: Preludium a fuga D dur pro varhany
– Antonín Dvořák: Ave Maria
– Antonín Dvořák: Tu Trinitatis unitas – Hymnus k Nejsvětější Trojici
– Josef Leopold Zvonař: Sonáta IV pro varhany
– Antonín Dvořák: Biblické písně, op. 99

www.hudebniletokuks.cz

Foto Hudební léto Kuks

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Hodnocení

Vaše hodnocení - Zahajovací koncert - A.Plachetka, P.Kšica (Hudební léto Kuks 27.6.2015)

[yasr_visitor_votes postid="173756" size="small"]

Mohlo by vás zajímat