Festival Opera 2017: Do Národního divadla přijíždí první slovenský soubor

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

ŠIMON SVITOK
Dlhodobou dramaturgickou líniou Štátnej opery je uvádzať slovenskú tvorbu – diela starších i súčasných slovenských skladateľov. Je to idea, ktorú neprinieslo súčasné umelecké vedenie divadla, ale tiahne sa celou jeho existenciou od roku 1959. K najvýznamnejším tvorcom operného žánra u nás patrí aj Ján Cikker, navyše, rodák z Banskej Bystrice. Aj preto sú jeho diela s našou opernou scénou nerozlučne späté. Tento vzťah však nesúvisí len s tým, že Cikkera považujeme za „svojho“ Banskobystričana, ale najmä s tým, že jeho tvorba je pre nás umeleckou, dramaturgickou i ľudskou výzvou. Myslím si, že každá generácia tvorcov by sa mala pokúsiť o „javiskového“ Cikkera, o jeho pochopenie a výklad pre súčasnosť.

KAROL KEVICKÝ
Úprimne povedané, čo sa týka dramaturgickej voľby a zaradenia Alciny do repertoáru opery, ide viac-menej o jednorazovú záležitosť a akúsi výstrednosť, či ak chcete, istým spôsobom trúfalosť. Inscenovanie tejto opery bol totiž z mojej strany do určitej miery risk – predsa len baroková opera nie je a nikdy nebude doménou košického súboru – ale zaujímavá zhoda okolností spojila v našej opere viacero umelcov dohromady, o ktorých som bol presvedčený, že by stálo za hriech po prvýkrát v histórii uviesť v Košiciach barokovú operu. Napriek tomu, že som sa myšlienkou uviesť barokovú operu zaoberal aj minulosti, až v Košiciach som ju mohol naozaj zrealizovať. V každom prípade je to ojedinelý počin a takým zrejme na dlhší čas aj zostane.

Představte prosím váš soubor ve stručnosti: S kolika kmenovými sólisty pracuje, kolik stálých členů má sbor a orchestr, kolik představení a premiér v průměru za sezonu děláte?

SLAVOMÍR JAKUBEK
Opera Slovenského národného divadla disponuje vyše dvadsiatkou domácich sólistov, zborom o počte necelým šesťdesiat členov a stopätnásťčlenným orchestrom. Štandardne pripravujeme štyri až päť operných premiér v sezóne pri počte okolo stotridsaťpäť predstavení.

ŠIMON SVITOK
Štátna opera má momentálne dvanásť stálych sólistov v plnom angažmá, tridsaťdva členov operného zboru, štyridsaťpäťčlenný orchester a trinásť členov baletného súboru. Toto je aktuálny stav. Okrem našich interných zamestnancov pravidelne spolupracujeme s externými spolupracovníkmi a umelcami. Počas sezóny odohráme približne stopätnásť predstavení, zvykneme inscenovať štyri nové premiéry, z toho jednu operetu, a každý druhý rok dostáva priestor tanečný súbor pre svoju produkciu. V súčasnej dobe máme v repertoári dvadsaťpäť titulov – operných, operetných, tanečných a jeden muzikál.

KAROL KEVICKÝ
V momentálnej situácii má opera Štátneho divadla Košice trinásť kmeňových sólistov, štyridsaťšesťčlenný orchester a tridsaťjedenčlenný zbor. V rámci divadelnej sezóny odohráme v priemere sedemdesiat predstavení a pripravíme tri operné premiéry. Okrem toho orchester participuje aj na príprave klasických baletných predstavení a každoročne sa snažíme našim priaznivcom príležitostne ponúknuť aj koncerty dramaturgicky koncipované k rôznym príležitostiam (Nový rok, Vianoce, Veľká noc a pododne).

V čem vidíte silné stránky a naopak i slabiny souboru?

SLAVOMÍR JAKUBEK
Máme viacero vynikajúcich prvoodborových sólistov s výraznejším zastúpením mladšej generácie. Tak isto na zásadných pozíciách v orchestri a zbore disponujeme veľmi solídnou kvalitou, pričom dochádza k postupnému omladzovaniu telies. K problémom, s ktorými sa musíme vysporiadať a ktoré do istej miery komplikujú ďalšiu cestu k želanej kvalite, patrí napríklad problém vokálnej univerzálnosti spätý s existenciou väčšieho stáleho sólistického súboru. Pri jednoznačnej tendencii k speváckej špecializácii vo svete a vo svetle naplňovania úväzkov zamestnancov naráža udržanie tohto tradovaného modelu na logické bariéry a vyžaduje permanentnú pružnosť i isté kompromisy v umeleckej prevádzke.

ŠIMON SVITOK
Náš súbor sa radí medzi tie menšie a práve táto skutočnosť prináša určité výhody. Opera v Banskej Bystrici vznikla pred rokmi ako zájazdové divadlo. To, že sme menšia operná scéna, nám dáva aj dnes možnosť vycestovať s našimi inscenáciami do iných miest Slovenska. Naše scénické výpravy dokážeme prispôsobiť aj menším priestorovým možnostiam v mestách, kde nemajú divadlo a predstavenia tak môže vidieť široká divácka obec.

Na druhej strane skutočnosť, že nedisponujeme veľkým množstvom domácich sólistov a naša dramaturgia je zložená z opier, operiet aj muzikálu, tlak na umelcov je enormný. Multižánrovosť repertoáru ľudí veľmi vyčerpáva, no celkové požiadavky na umeleckú kvalitu a schopnosť prispôsobiť sa sú, prirodzene, vysoké.

Veľmi často pozývame do našich inscenácií hosťujúcich umelcov. Je to neobyčajne prínosné a obohacujúce pre divákov, ktorí majú možnosť vidieť širšie spektrum účinkujúcich. No prináša to však veľké komplikácie pri zostavovaní hracieho plánu. Je potrebné zosúladiť všetky termíny zainteresovaných a brať do úvahy aj množstvo iných aspektov ovplyvňujúcich zaradenie konkrétnej inscenácie do mesačných dramaturgií.

KAROL KEVICKÝ
Silnou stránkou košického operného súboru je predovšetkým jeho umelecký potenciál. V každej jeho zložke – v orchestri, medzi sólistami ako i v zbore – sa nájdu mnohé výrazné umelecké osobnosti, ktoré dané teleso formujú, príkladne tvarujú a dávajú mu pečať nezameniteľného zvukového koloritu. Máme aj veľké šťastie na osobnosť zbormajstra, ktorým je Lukáš Kozubík, a ktorý má nesmiernu zásluhu na mimoriadnom umeleckom vzostupe operného zboru za posledné roky nielen po stránke celkovej vyváženosti jednotlivých hlasových skupín a kultivovaného speváckeho prejavu, ale zároveň formuje zborové teleso aj po stránke medziľudských vzťahov, čo sa prejavuje hlavne pri práci s režisérom. Veľkou slabinou, resp. nedostatkom opery je, žiaľ, dlhodobá absencia na poste šéfdirigenta. Napriek umeleckým kvalitám jednotlivcov je táto situácia z dlhodobého hľadiska neudržateľná. Osobnosť šéfdirigenta je nesmierne potrebná pre formovanie celého súboru, pre jeho pravidelnú prácu so sólistami a orchestrom a už niekoľko rokov je obsadenie tejto dôležitej pozície pre mňa absolútnou prioritou. K mojej veľkej ľútosti sa mi však toto predsavzatie doposiaľ nepodarilo naplniť. Dôvodov je viacero, nie sú síce charakteru umeleckého a týkajú sa predovšetkým našich pomerne obmedzených možností finančných, organizačných, ale aj spoločensko-marketingových. Napriek tomu to istým spôsobom považujem aj za svoje zlyhanie. Istou náplasťou absencie šéfdirigenta je aspoň pravidelné hosťovanie kvalitných dirigentov a režisérov, ktorí sa do košickej opery radi vracajú, a pokiaľ im to čas a povinnosti dovolia, nikdy neodmietnu naše pozvanie.

V jakých podmínkách váš soubor pracuje a co byste rádi změnili?

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments