Firkušného festival dnes vysílá koncert Slávky Vernerové

  1. 1
  2. 2
Slávka Vernerová patří k nejvýraznějším českým klavíristům. Koncertuje po celém světě – recitál odehrála ve slavném sále curyšské Tonhalle, vystoupila za doprovodu Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, s velkým úspěchem hostovala na slavném londýnském festivalu BBC Proms – pod taktovkou Jiřího Bělohlávka a za doprovodu BBC Symphony Orchestra. Jako hold svému učiteli prof. Ivanu Moravcovi, který by se v listopadu dožil devadesáti let, pojala Slávka Vernerová program svého recitálu.

Slávka Vernerová (zdroj Pražské jaro / Klavírní festival R. Firkušného)

Slávka Vernerová patří k posledním žákům legendárního českého klavíristy Ivana Moravce (1930–2015). Odborná kritika se shoduje na tom, že od pedagoga, který ji označil za svou nejlepší studentku, převzala zejména kultivovaný úhoz, noblesu a poctivou sebekritičnost. Dnešním recitálem se skladbami, kterým se věnovala pod Moravcovým vedením, vzdává sólistka hold svému učiteli, který by se 9. listopadu dožil devadesáti let.

U zrodu kariéry Slávky Vernerové stál Martin Hršel, taktéž Moravcův žák. Okamžitě rozpoznal velký talent a v době, kdy studovala na gymnáziu, jí nabídl přípravu k přijímacím zkouškám na Konzervatoř Pardubice. Znamenalo to sice vstávat téměř denně ve čtvrt na pět a dojíždět, ale Slávka, ač od dětství snila o lékařské dráze, tuhle dřinu podstoupila. Uspěla, na pardubickou konzervatoř ji přijali do třídy Martina Hršela rovnou do druhého ročníku. Nedlouho poté zahájila paralelně studium na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Definitivně se pro hudební dráhu rozhodla po vítězství v Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži v Hradci Králové (1996); je rovněž laureátkou mezinárodních soutěží ve Vratislavi (Wrocłav), 1995, Missouri, 1998 a Walesu, 2001.

V roce 1998 nastoupila na pražskou HAMU do třídy Ivana Moravce, u nějž absolvovala jak magisterské, tak doktorandské studium zakončené v roce 2007 dizertační prací o klavírní tvorbě Leoše Janáčka, jejíž nedílnou praktickou součástí byla nahrávka skladatelova kompletního sólového a komorního díla pro klavír. O dva roky později natočila (ještě pod dívčím jménem Slávka Pěchočová) všechna Janáčkova díla pro sólový klavír na své debutové CD. Album, vydané v roce 2010 na labelu Praga Digitals, získalo nejvyšší hodnocení časopisů Le Monde de la musique a Harmonie, na belgickém rádiu Classic se zařadilo mezi TOP 10.

V roce 2002, kdy Slávka absolvovala tříměsíční postgraduální studium v Londýně na Royal College of Music, o ní natočila Česká televize 40minutový dokument „Povolání klavíristka“ v režii Jana Mudry. Dva roky poté debutovala sólovým recitálem na Pražském jaru. Od té doby hrála téměř se všemi nejvýznamnějšími českými orchestry a dirigenty (Libor Pešek, Jiří Bělohlávek, Martin Turnovský, Jakub Hrůša ad.). V zahraničí hostovala např. s Gunma Symphony Orchestra nebo Royal Liverpool Orchestra, v roce 2009 provedla s Václavem Máchou a pod taktovkou Jiřího Bělohlávka Koncert pro dva klavíry a orchestr Bohuslava Martinů s BBC Symphony Orchestra na slavném festivalu Proms. Se sólovými recitály vystoupila v klavírních cyklech FOK, v curyšské Tonhalle, v Ósace nebo Ottawě. Mezitím natočila pro Praga Digitals další dvě alba: CD s díly Chopina a Schumanna a v roce 2013 tři Mozartovy klavírní koncerty s Pražákovým kvartetem – deska získala všech pět ladiček prestižního časopisu Diapason.

Slávka Vernerová se intenzivně věnuje komorní hudbě, je zakládající členkou Dvořákova klavírního kvarteta, se svým manželem hraje v Spring Duu, v letech 2008–2015 působila v Kinsky Trio Prague, spolupracuje s předními instrumentalisty a ansámbly české hudební scény. S manželem, houslistou, violistou a dirigentem Petrem Vernerem a dvěma dětmi žije v Praze.

Koncert Slávky Vernerové v rámci Klavírního festivalu R. Firkušného v Obecním domě lze v sobotu 7. listopadu 2020 sledovat od 20.00 hodin zde:

Slovo k programu
LEOŠ JANÁČEK (1854–1928) nejenže byl výjimečně osobitý skladatel, ale také vlastenec se silným sociálním cítěním. Záleželo mu na zpřístupnění vzdělání všem Čechům a podporoval snahy o založení české univerzity v Brně, jež vyvrcholily roku 1905. Převažující německá část obyvatel města v obavách z oslabení svého vlivu svolala začátkem října své představitele na tzv. „Volkstag“, čeští poslanci se měli sejít v Besedním domě. Úředně povolené akce provázely masové demonstrace, kterých se účastnil i Janáček. Stal se přitom svědkem tragické události, při níž německý voják probodl bajonetem dvacetiletého truhlářského pomocníka Františka Pavlíka. Tato smrt otřásla nejen skladatelem, ale celou českou veřejností, na pohřeb mladého muže se vypravily desetitisíce lidí, Janáček dokonce nad jeho hrobem pronesl krátký projev. Své rozrušení, možná též vzpomínku na jedinou dceru Olgu, která zemřela na tyfus dva roky předtím, vložil do třívěté klavírní skladby s názvem Z ulice dne 1. října 1905.

Název „sonáta“ dostala kompozice podle formy první věty v době, kdy byla považována za ztracenou. Skladatel vyslechl v lednu roku 1906 na generálce nová díla svých kolegů (J. B. Foerster, V. Novák, část cyklu Jaro J. Suka) a podlehl poté přehnané, zničující sebekritice. Třetí větu spálil těsně před premiérou, zbylé dvě hodil do Vltavy po neformálním uvedení v Praze. Jejich opis (dnes bohužel nezvěstný) zachránila interpretka prvního uvedení Ludmila Tučková, Janáček později svůj vztah k dílu přehodnotil a souhlasil i s vydáním.

Ve skladbě si povšimněme zejména využití široké škály vyjadřovacích prostředků na malém prostoru. V Předtuše kombinuje autor tradiční prvky (např. polyfonii, imitaci, inverzi) se svou typickou kompoziční výbavou, jako jsou „cimbálová“ arpeggia, modalita, nápěvky nebo tzv. sčasovky. Hlavní tóninu es moll střídá v expozici pozitivní G dur (později Ges dur), v provedení vrcholí motiv předtuchy (sestupná tónová řada) současně se zvukovým zhuštěním, jež plynule přechází do reprízy s „rezignující“ kodou. Následuje elegický díl Smrt, pro nějž je typická práce s rytmem a výrazová úspornost.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments