František Kysela a Smetanovy opery

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Národní muzeum vystavuje od zítřka v Muzeu Bedřicha Smetany unikátní celek scénických a kostýmních návrhů výtvarníka Františka Kysely (1881–1941) k osmi Smetanovým operám, které Národní divadlo v Praze uvedlo v rámci smetanovských oslav v roce 1924. Kysela jako jediný výtvarník v dosavadních dějinách Národního divadla získal možnost vytvořit takto rozsáhlý ucelený výtvarný projekt.Oslavy stého výročí narození Bedřicha Smetany v roce 1924 byly projevem úcty národa ke svému géniu a souvisely i s vlastenectvím počátečního období První republiky. Jubileum se nepřehlédnutelně zapsalo do celorepublikového kulturního dění, neboť oslavné akce zasahovaly do všech oborů umění a byly završením dosavadního celonárodního uznání Smetanovu odkazu. Největší pozornost se upínala k jádru oslav – slavnostnímu cyklu v Národním divadle, v němž mezi 23. dubnem a 12. květnem zazněly v chronologickém pořadí všechny Smetanovy opery. Posloupnost nedodržela jen opera Libuše, jejíž premiérou 12. května 1924, v den čtyřicátého výročí skladatelova úmrtí, slavnostní cyklus vrcholil. Inscenace byly dílem tvůrčí trojice Otakar Ostrčil – Ferdinand Pujman – František Kysela (i když na Tajemství a Hubičce působil jako režisér ještě Robert Polák) a představovaly moderní spolupráci dirigenta, režiséra a výtvarníka, při níž se všechny složky tvořivě prolínají, a jedna ovlivňuje druhou. Ostrčil do Národního divadla nastoupil v roce 1919 nejprve jako dramaturg, kam jej po zrušení zpěvohry na Vinohradech povolal tehdejší šéf Opery Karel Kovařovic. Po jeho smrti v roce 1920 se stal novým šéfem Opery a současně vykonával i funkci dirigenta. Při přípravách Ostrčil vycházel z několika vlastních nastudování v předchozích letech, neboť počínaje sezonou 1921/1922 tvořily Smetanovy opery pevnou součást jeho dramaturgického plánu. Do roku 1923 se uskutečnily premiéry oper Tajemství (12. května 1922), Hubička (9. února 1923), Prodaná nevěsta (27. května 1923) a Dvě vdovy (2. října 1923). V prvních měsících roku 1924 se konaly premiéry Dalibora (9. ledna), Čertovy stěny (2. února) a Braniborů v Čechách (2. března). V rámci jubilejních oslav byl také vůbec poprvé scénicky uveden operní fragment Viola (11. května). František Kysela realizoval výpravy všech oper (své návrhy tehdy podali kromě Kysely také Bedřich Feuerstein a Vratislav Hofman). Ostrčil s Kyselou tak navázali na svoji předchozí spolupráci při nastudování Prodané nevěsty a Hubičky v roce 1915 v Městském divadle na Královských Vinohradech, kde Ostrčil působil od roku 1914 jako umělecký šéf opery.Scénografie má interpretovat hudební předlohu pomocí obrazu. Měla by posluchači přiblížit dílo prostřednictvím výtvarné stránky: dokreslit obsah, vystihnout charakteristiku a podpořit emoci. Ještě na přelomu století však nebyla zcela integrální součástí divadelní inscenace. Příklady z dobového tisku o úrovni výpravy vypovídají toto: při premiéře Hubičky v roce 1876 byla výprava pojata tak, že světnice v prvním jednání postrádala zcela rekvizity, místo truhly byla použita krabice pokrytá zelenou látkou a postavená na dvě ševcovské trojnožky, a aby mělo obecenstvo o pestře malované selské truhle alespoň nějakou představu, na krabici byl přilepen barevný obrázek (Lumír 1876). Ze zpěváků jediný Paloucký měl český kroj, ostatní byli oblečeni do sametových kabátů (Zpěvohry Smetanovy 1908). Výprava byla podceňována a autoři výtvarné složky zůstávali často v anonymitě a to i v Národním divadle. V historii výprav Smetanových oper se jen zřídka objevovalo jméno výtvarníka. Celou výtvarnou tradici je možno shrnout na několik následujících řádek: existovaly ojedinělé návrhy Huga Ullíka k Tajemství, plenérová krajina k Prodané nevěstě Aloise Kalvody a Alšovy kresby jen některých krojů pro Libuši (záměr byl patrně navržení všech kostýmů, ovšem zůstal nezrealizován).

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat