Glosa: Letní slavnosti zahájil Cantus Cölln na Hradě

Po prologu, který je v programové koncepci letos novinkou, kdy se minulou neděli v pražském Clam-Gallasově paláci rozezněly fanfáry, římské barokní písně, tance a sonáty, Letní slavnosti staré hudby včera zahájily prvním „regulérním“ večerem. Před téměř zaplněným Španělským sálem Pražského hradu se představil uznávaný německý soubor vokálních sólistů Cantus Cölln.Soubor, který nedávno vstoupil již do druhého čtvrtstoletí svojí existence, má na svém kontě už bezmála čtyři desítky CD s mnohými oceněními (mj. Grand Prix du Disque, Edison Aeards Classical) a mezi vokálními uskupeními patří k absolutní světové špičce. Však o něm také americký časopis Stereophile uvedl, že v jeho podání by „i telefonní seznam zněl přesvědčivě“.Zakladatel a vůdčí osobnost souboru, letos šedesátiletý loutnista Konrad Junghänel je jako dirigent důvěrně znám i operním fanouškům, mj. svým nastudováním Gluckovy Armidy v berlínské Komické opeře před pár lety, kam se má příští rok vrátit s Xerxem v režii Stefana Herheima. I v Praze se soubor pod jeho vedením blýskl vedle samotné preciznosti provedení především nevídanou výrazovou expresivitou a emocionální působivostí. Šťastné rozhodně kvůli nepříliš dobré akustice Španělského sálu bylo podélné umístění pódia.V programu s názvem Theatrum sacrum včera zazněla římská oratoria a kantáty barokních mistrů z druhé poloviny 17. století, kdy tento žánr zaznamenal rozkvět, konkrétně díla italského kněze, skladatele a virtuóza na harfu Marca Marazzoliho, jeho krajana, jednoho z hlavních představitelů římské školy a „otce oratoria“ Giacoma Carissimiho, poměrně zřídka hraného Němce (a legendárního pedagoga) Johanna Caspara Kerlla a konečně i lipského varhaníka, posléze působícího v Itálii, Johanna Rosenmüllera. Provedení celého programu přitom doslova „viselo“ na schopnostech sólistů, střídmý doprovod obstarávaly varhany, violoncello, loutna a lirone, nástroj podobný viole da gamba, patřící k římské hudbě té doby. První půli dominovalo Marazzoliho velikonoční oratorium Svatý Tomáš, druhé mnohem známější Carissimiho Jephta (obě díla soubor vydal na společném CD už před osmnácti lety u labelu Harmonia Mundi).Ze sólistů je třeba pochválit především sopranistky lahodně znějících a vyrovnaných témbrů Magdalene Harer a Julii Kirchner, najmě v Jephtovi se zaskvěl tenorista Hans Jörg Mammel, mimo jiné úžasnou pěveckou flexibilitou zaujal basista Markus Flaig, naopak matným, nevýrazným dojmem působil kontratenorista Alexander Schneider.Letní slavnosti staré hudby, které si letos ve svém již 14. ročníku daly ambici být přehlídkou toho nejlepšího z bohaté hudební tradice Říma, pokračují dalšími šesti festivalovými večery. Ty nabídnou ve stylově skvěle vybraných sálech Anežského a Břevnovského kláštera, Novoměstské radnice nebo Zámku Troja, ale znovu i na Pražském hradě program právě v tomto duchu. Očekáván je například slavný španělský kontratenorista Carlos Mena, v závěru festivalu 6. srpna ve Španělském sále se při Římské slavnosti spojí zvuk barokního orchestru Arte dei Suonatori z Polska s pražským rezidentním Collegiem Marianum, jako sólistka je ohlášena francouzská sopranistka Claire Lefilliâtre.

Hodnocení autora glosy: 90 %

Letní slavnosti staré hudby 2013
Theatrum sacrum
Cantus Cölln
Magdalene Harer, Mechthild Bach, Julia Kirchner – soprán
Alexander Schneider – alt
Hans Jörg Mammel – tenor
Markus Flaig – bas
Albert Brüggen – violoncello
Matthias Müller – teorba
Carsten Lohff – varhany
Konrad Junghänel – umělecký vedoucí
18. července 2013 Španělský sál Pražského hradu

program:
– Marco Marazzoli: San Tomaso
– Johann Caspar Kerll: Exultate corda devota per tre canti e basso continuo
– Marco Marazzoli: Per il Giorno di Resurrettione
= přestávka =
– Johann Caspar Kerll: Salve Regina per due canti e basso continuo
– Johann Rosenmüller: Mater Jerusalem per tre canti e basso continuo
– Giacomo Carissimi: Historia di Jephte

www.letnislavnosti.cz
www.cantuscoelln.com

Foto Petra Hajská

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Hodnocení

Vaše hodnocení - Cantus Cölln (LSSH 2013 Praha)

[yasr_visitor_votes postid="63480" size="small"]

Mohlo by vás zajímat