Musica Florea a basbarytonista Markus Flaig na Kuksu

Hudba a Kuks patří k sobě již po staletí. Nejinak tomu bylo i v sobotu 6. srpna, kdy se v barokním kostele Nejsvětější Trojice uskutečnil předposlední koncert sedmého ročníku dnes již velmi dobře zavedeného festivalu Hudební léto Kuks. Protagonisty večera byli německý basbarytonista Markus Flaig, laureát mezinárodní soutěže Johanna Sebastiana Bacha v Lipsku, a soubor Musica Florea spolu s jeho uměleckým vedoucím Markem Štrynclem. Hlavním bodem programu se především stala novodobá premiéra skladby Regina coeli Blažeje Smrčka z kukského archivu, kterou dále doplnily instrumentální i vokální skladby z období baroka a klasicismu.

Markus Flaig, Musica Florea a Marek Štryncl - Hudební léto Kuks 2016 (zdroj FB Hudební léto Kuks)
Markus Flaig, Musica Florea a Marek Štryncl – Hudební léto Kuks 2016 (zdroj FB Hudební léto Kuks)

Koncert otevřela anonymní Sonata a 3 z kroměřížského archivu ze sedmnáctého století. Poněkud rozpačitý dojem z výkonu souboru v úvodní skladbě, zejména v partech houslí a trubky, byl vynahrazen následující skladbou – árií Exurge, Providentia! z druhé části alegorické hry Sub olea Pacis et palma virtutis, ZWV 175 Jana Dismase Zelenky. Zde se také publiku poprvé představil charismatický basbarytonista Markus Flaig. Dílo oslavující největšího českého světce a patrona země, knížete Václava, původně vzniklo v roce 1722 na základě objednávky pražských jezuitů, kteří se podíleli na slavnostní přípravě programu korunovace habsburského císaře Karla VI. na českého krále v Praze roku 1723. Téhož roku pak představení proběhlo v jezuitském Klementinu za přítomnosti královského páru.

Markus Flaig předvedl velmi pěkný výkon, který se především vyznačoval precizní výslovností a poměrně dobře zvládnutými koloraturami. Jeho znělý hlas se také dokonale skloubil s akustikou kostela. Díky výborné komunikaci s publikem a příjemnému vystupování se interpret po svém výkonu za mohutného potlesku znovu vrátil na pódium, což se pak opakovalo i po dalších vokálních skladbách.

Markus Flaig, Musica Florea a Marek Štryncl - Hudební léto Kuks 2016 (zdroj FB Hudební léto Kuks)
Markus Flaig, Musica Florea a Marek Štryncl – Hudební léto Kuks 2016 (zdroj FB Hudební léto Kuks)

Po technicky zvládnuté instrumentální Sonatě I. Carla Rosiera zazněla emocionálně působivá vokální kompozice Jana Dismase Zelenky Lamentatio pro die mercuii sancto, ZWV 53 z cyklu Lamentationes Jeremiae Prophetae. Lamentace vznikly v roce 1722, zatím však bez responsorií, ty Zelenka zkomponoval až později. Provozovaly se jako součást prvního nokturna velikonočního matutina v předvečer Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty.

Svižným nástupem navázala Sinfonia pro smyčce a continuo g moll, RV 157 Antonia Vivaldiho. Poté byla uvedena poslední barokní árie Kron und Preis gekrönter Damen z kantáty Tönet ihr Pauken, BWV 214 Johanna Sebastiana Bacha, kterou skladatel složil v roce 1733 na počest narozenin arcivévodkyně Marie Josefy Habsburské. Některé její přepracované části se dále objevují v pozdějším Bachově díle Vánočního oratoria, BWV 248 z roku 1734.

Pomyslnou druhou polovinu programu, která se skládala ze skladeb z období klasicismu, zahájila Sinfonia in D od Ferdinanda Kauera. Následně přišla na řadu již očekávaná novodobá premiéra Regina coeli Haydnova žáka Blažeje Smrčka, který působil v pražském konventu řádu Milosrdných bratří. Kromě skladatelské činnosti Smrček v řádu také zastával pozici subpriora a prokurátora. Harmonicky průzračnou kompozici všichni interpreti provedli s dech beroucí lehkostí.

Celý koncert pak završila árie Flammis orci, která je součástí Stabat Mater, Hob.XXa:1 Josepha Haydna z roku 1767. Po skončení posluchači odměnili účinkující velkým potleskem a vyžádali si tak přídavek v podobě Bachovy árie Bleibet nun in eurer Ruh, ihr erblassten Fürstenglieder z Köthener Trauermusik.

Na závěrečném koncertu festivalu, který se uskuteční za čtrnáct dní, se můžeme dále těšit na německého hráče na picolo trubku Otta Sautera, kterého doprovodí žesťový soubor Czech Brass.

 

Hodnocení autorky recenze: 80%

Hudení léto Kuks 2016
Markus Flaig (basbaryton)
Marek Štryncl (umělecký vedoucí)
Musica Florea
6. srpna 2016 kostel Nejsvětější Trojice Kuks

program:
anonym (kroměřížský archiv): Sonata a 3
Jan Dismas Zelenka: Sub olea Pacis et palma virtutis, ZWV 175 – Exurge, Providentia!
Carl Rosier: Sonata I.
Jan Dismas Zelenka: Lamentatio pro die mercurii sancto, ZWV 53
Antonio Vivaldi: Sinfonia pro smyčce a continuo g moll, RV 157
Johann Sebastian Bach: Tönet ihr Pauken, BWV 214 – Kron und Preis gekrönter Damen
Ferdinand Kauer: Sinfonia in D
Blažej Smrček: Regina coeli – novodobá premiéra skladby z kukského archivu
Joseph Haydn: Stabat Mater, Hob.XXa:1 – Flammis orci
přídavek:
Johann Sebastian Bach: Bleibet nun in eurer Ruh, ihr erblassten Fürstenglieder, BWV 244a – Köthener Trauermusik

www.hudebniletokuks.cz

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Hodnocení

Vaše hodnocení - Musica Florea -M.Štryncl & M.Flaig (Hudební léto Kuks 2016)

[yasr_visitor_votes postid="220686" size="small"]

Mohlo by vás zajímat