Jakub Jan Ryba – pravdy a omyly, odkaz a dílo

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Myslím si, že není důležité, jak Ryba vypadal, ale mnohem důležitější je jeho odkaz, který nám zanechal. Také se často hovoří o Rybových sporech s církví, což je další omyl. Ano, měl spory, ovšem ne s církví, ale s téměř o dvě generace starším panem farářem Zacharem, a to je přece zcela něco jiného. A častá tvrzení, poplatná především minulému komunistickému režimu, že Rybova rodina žila v neustálé bídě, jsou dalším výmyslem. Rybova rodina si svůj standard díky Rybovým příjmům z funkcí učitele a regenschoriho udržovala až do doby krachu rakouské měny v roce 1811, kdy ale do nouze propadlo mnoho i výše situovaných rodin. Rozšířeným mýtem bývá i nesprávně uváděný způsob Rybovy sebevraždy tvrzením, že se oběsil či zastřelil, když víme, že si Ryba břitvou prořízl hrdlo. Někdy se vyskytnou „zaručené“ zprávy o tom, že se nejednalo o sebevraždu, ale o vraždu. To mohou uvádět jen ti, kdo dostatečně neznají Rybův život a Rybovo myšlení. Toto jsou jen nejkřiklavější mýty. O dalších se mimo jiné dočtete v nové knize o Rybovi.

V roce 2015 měl Jakub Jan Ryba významné výročí narození i úmrtí. Byl podle vás využit potenciál, který skýtal tento rok?

Společnost Jakuba Jana Ryby oslovila mnoho významných hudebních a pěveckých těles, aby v tomto roce do svého repertoáru zařadila alespoň jednu Rybovu skladbu. Společnost nabídla zároveň i poskytnutí notového materiálu. Tato výzva se setkala s velkým ohlasem a došlo k naplnění několika projektů. Proto si myslím, že z tohoto hlediska byl tento potenciál využit, zapojil se například i Český rozhlas svým novým vydáním notového materiálu České mše vánoční a latinského Stabat Mater. Proběhla řada koncertů a provedení, a to jak v koncertních prostorách, tak i v prostorách našich kostelů. Velkým impulsem bylo také vydání nové celobarevné publikace s názvem Jakub Jan Ryba, kterou vydala naše Společnost Jakuba Jana Ryby za podpory Středočeského kraje a Města Rožmitál pod Třemšínem.

Jaké projekty se k tomuto výročí uskutečnily?

Tak jen namátkou. Provedení několika Rybových mší a dalších duchovních skladeb v emauzském klášteře (pan Tomáš Čechal), provedení dvou slavných mší majících vztah k Liberci souborem Regnis s orchestrem z Liberce. Provedeno například v Liberci, v Rožmitále, v Praze, v Litni a v dalších letech i jinde. Provedení houslových koncertů F dur Václavem Hudečkem a D dur Antonem Čonkou za doprovodu orchestru Konzervatoře Plzeň v Rožmitále pod Třemšínem, zazněly tehdy i Kasace (Serenáda) C dur a Symfonie C dur, vše řídil dirigent Jiří Štrunc. V Rožmitále u příležitosti valné hromady Společnosti Jakuba Jana Ryby zazněly i čtyři dochované Rybovy kvartety. V Benešově jsme mohli slyšet díky velké obětavosti violoncellistky Alžběty Vlčkové v novodobé premiéře Rybův violoncellový koncert C dur z roku 1800. V rozhlase proběhlo několik pořadů s rybovskou tematikou a s ukázkami Rybových skladeb. Na místě Rybova skonu se uskutečnila vzpomínková bohoslužba. Žáci Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby pod vedením paní učitelky Petry Peštové vytvořili první dětský animovaný film o Rybovi s názvem Jakub Jan Ryba dětskýma očima, který získal řadu ocenění. V plzeňské Měšťanské besedě zaznělo pod taktovkou Vojtěcha Spurného Rybovo Stabat Mater z roku 1805. Koncert byl přenášen televizí Noe a prostřednictvím Eurorádia do celé Evropy. Bylo ještě uskutečněno mnoho dalších zde nejmenovaných akcí.

V jubilejním roce 2015 vyšla také první celobarevná monografie o Jakubu Janu Rybovi, kterou jste již opakovaně zmínil. Mohl byste nám ji přestavit?

První monografie Jana Němečka i kniha Jiřího Berkovce o Rybovi jsou dávno rozebrané a z některých hledisek již i zastaralé. Bylo proto potřeba realizovat a vydat dílo nové. To se v roce 2015 skutečně podařilo, když bylo dovršeno několikaleté úsilí mé dcery Ivany Hoyerové, současné tajemnice Společnosti Jakuba Jana Ryby, vydáním celobarevné knihy s názvem Jakub Jan Ryba. Kniha poutavým způsobem popisuje život a dílo tohoto výjimečného člověka v různých etapách života, přičemž těžiště celé práce je v době jeho působení jako učitele, regenschoriho a hudebního skladatele, hudebního teoretika, spisovatele a básníka v Rožmitále, kde vznikla rozhodující část jeho díla a strávil zde většinu svého života. V knize je uvedeno mnoho ukázek Rybových autografů, míst působení a korespondence. Osobnost Jakuba Jana Ryby je přiblížena populárním způsobem s použitím dobové faktografie. Přílohou knihy je i DVD, které zobrazuje Rybův život a dílo ve formě dokumentu a jsou zde uvedeny úryvky nahrávek výhradně Rybovy hudby. Tento materiál zpracovaný naší společností byl použit z Rybovy expozice Podbrdského muzea v Rožmitále. Také koncepce celé knihy vychází z této expozice, jejíž navrhovatelkou byla právě autorka knihy spolu s kolektivem Společnost Jakuba Jana Ryby. V knize jsou na správnou míru uvedeny vžité omyly a mýty o Jakubu Janu Rybovi. Rozhodně ji všem zájemcům doporučuji ke studiu a k přečtení.

Kniha Jakub Jan Ryba (vydala Společnost Jakuba Jana Ryby)

Jaká je vůbec návštěvnost Rožmitálu pod Třemšínem v souvislosti s Rybou? Je zájem o místa, kde Ryba působil?

Většina návštěvníků našeho města se zajímá o Jakuba Jana Rybu, navštěvuje zmíněné Podbrdské muzeum s rozsáhlou Rybovou expozicí a často i kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále, kde jsou varhany z roku 1750, na které právě Ryba hrával a kde působil jako regenschori. Část návštěvníků zamíří na místo Rybova tragického skonu, k takzvané Rybově mohyle nad obcí Voltuš. Návštěvníků je poměrně velký počet. Děje se tak jak formou zájezdů, tak i skupin a jednotlivců. Zájem o Rybu je opravdu velký.

Kolik je dnes dochovaných skladeb Jakuba Jana Ryby? A kolik jich je vydaných a nahraných?

Z celkového počtu cca 1.500 Rybových skladeb se dochovalo asi kolem 600 skladeb. Většina z nich je uložena v Českém muzeu hudby v Praze a stále jich většina čeká na svou realizaci. Vydaných je pouze několik desítek skladeb a nahraných děl je ještě méně.

Myslíte si, že stoupá zájem o Rybův odkaz, nebo pozorujete stagnaci či dlouhodobý nezájmem?

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na