Jakub Jan Ryba – pravdy a omyly, odkaz a dílo

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Myslím si, že v současné době stoupá zájem o Rybův odkaz. Zaznamenáváme stoupající množství poptávek po notových materiálech, které v případě zájmu naše společnost poskytuje. Nejviditelnějším důkazem je realizace a vůbec první nahrávka Rybova Stabat Mater z roku 1805, určeného pro plzeňský kůr, zásluhou pana Zdeňka Klaudy z Prahy a jeho kolektivu. Před časem byla provedena nahrávka Rybových varhanních skladeb díky ochotě interpreta Michala Novenka, profesora Pražské konzervatoře, a nahrávka čtyř dochovaných Rybových kvartetů (dva jsou klasické smyčcové, d moll a a moll, na rozdíl od dvou takzvaných flétnových kvartetů, kde místo prvních houslí je obsazeno virtuózní flétnou) přičiněním flétnisty Jana Ostrého, profesora Pražské konzervatoře. V současnosti došlo ke studiovým nahrávkám houslových koncertů D dur a d moll v Českém rozhlase Plzeň, přičemž jsou plánovány nahrávky koncertu C dur pro violoncello, koncertu in Dis pro lesní roh, houslového koncertu F dur, Symfonie C dur a konečně i Kasace (Serenády) C dur. Je třeba podotknout, že většinu skladeb k novodobým provedením spartovala Společnost Jakuba Jana Ryby.

Váš život je už asi neodmyslitelně spjat s Rybovým odkazem. Věnujete se i jiným činnostem?

Vedle hudby je to velký zájem o přírodní vědy, jmenovitě o meteorologii a astronomii. Již od roku 1966 pracuji jako dobrovolný pozorovatel na meteorologické stanici v Rožmitále pro Český hydrometeorologický ústav. V letech 1997 až 2011 jsem řediteloval na zdejší Základní umělecké škole Jakuba Jana Ryby. Před listopadem 1989 jsem několik let učil externě, než mi to bylo v roce 1983 zakázáno. Vyučoval jsem vedle svého hlavního zaměstnání, jímž byla do roku 1990 funkce technologa čistíren odpadních vod. I když jsem již od roku 2011 v penzi, stále jsem v Základní umělecké škole ještě zaměstnán.

Děkuji za rozhovor!

 

VIZITKA
Společnost Jakuba Jana Ryby
Společnost Jakuba Jana Ryby vznikla z popudu pana Jindřicha Háska v červnu roku 1990 v Rožmitále pod Třemšínem s cílem popularizovat dílo tohoto vynikajícího českého učitele, hudebního skladatele a národního buditele. Sdružuje příznivce Rybova umění, má sídlo v Rožmitále pod Třemšínem a v současné době má více než 200 členů, mezi nimiž jsou nebo byly i významné osobnosti: Jiří Berkovec, hudební vědec a skladatel, Msgre Miloslav kardinál Vlk, arcibiskup pražský a primas český, čestný občan města Rožmitál pod Třemšínem a bývalý starorožmitálský farář, Otakar Brousek st., herec, paní Alena Novotná – prapravnučka, paní Ivana Krchovová a Danuše Pelikánová – praprapravnučky a Jakub Jan Kühnel – prapraprapravnuk Jakuba Jana Ryby. Kolektivními členy Společnosti se staly: Městský úřad Rožmitál pod Třemšínem, Základní umělecká škola J. J. Ryby, Základní škola J. J. Ryby, spolek Svatobor, Městská knihovna manželů Tomanových Rožmitál pod Třemšínem, Klub důchodců v Rožmitále a Spolek pro záchranu historických památek Přešticka.

Od svého vzniku vydává Společnost Jakuba Jana Ryby každoročně bulletin, v němž seznamuje své členy a příznivce s novými skutečnostmi týkajícími se Rybova života či díla.

Jejím prvním předsedou se stal Jindřich Hásek (1947–2007), toho času vedoucí Městského kulturního střediska v Rožmitále, a vedl ji až do své rezignace v roce 1994. Tajemníkem Společnosti byl od jejího vzniku až do roku 2001 Ivan Hoyer (1918–2005), jenž po předsedově rezignaci převzal každoroční přípravu bulletinu. Jeho funkci i přípravu bulletinu převzala v roce 2001 Ivana Hoyerová (*1977). Novým předsedou byl valnou hromadou 18. 6. 1994 zvolen učitel Základní umělecké školy J. J. Ryby v Rožmitále, varhaník a skladatel Hubert Hoyer (*1949), ředitel Základní umělecké školy J. J. Ryby (1997–2011) a regenschori farního kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále, jenž je jejím předsedou dosud.
(zdroj: jakubjanryba.cz)

www.jakubjanryba.cz

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na