Jaroslav Kyzlink: Osm Smetanových oper psal zralý autor!

  1. 1
  2. 2
  3. 3

To je ale vše psáno v libretu a ve story této opery. Leč viděli jsme různé Dalibory a někteří inscenátoři příkladně akcentují přátelství Dalibora a Zdeňka jako intimní vztah… Před časem mi to na tomto portálu vysvětloval Aleš Briscein a popsal to, co mezi nimi je, jako středověký ideál „druha v boji“, nic víc, nic míň…
A tak to také je! Povýšíte-li vztah Dalibora a Zdeňka na něco jiného, pak vám již nebude dávat smysl Milada v převlečení a nesmyslná bude i jiskra, která mezi Miladou a Daliborem v žaláři okamžitě přeskočí a my je slyšíme vzápětí zpívat o „nevýslovném štěstí lásky“. Nicméně ony dramaturgicko-dějové slabiny libreta těmto různým výkladům dávají prostor. Vyvstává otázka, jak vlastně dnes Dalibora realizovat. A zároveň přichází odpověď, proč je Dalibor – navíc s tak náročnými party ústřední dvojice postav – tak málo na repertoáru divadel v cizině i u nás.

Jenže ideál „přítele v boji“ oddaného na život a na smrt je nám dnes poněkud vzdálený, a tak máme tendenci posouvat Daliborův příběh do rovin, které se exponují dnes… Ještě zpět k dramatickým zlomům ústředních postav – jak náročné jsou tyto proměny pro vás, dirigenta, v komunikaci s představiteli na scéně? Nejen v jejich slovech, ale i v jejich hudebním výrazu?
Konkrétně ve scéně u soudu, kterou jste připomněl, má Milada trochu času. Ano, nejprve zjistí, že ji rytíř okouzlil svým zjevem a posléze i celou debatou s králem. A až na konci prvního jednání prosí krále, aby mu odpustil. A tak má z hlediska výrazu určitou reakční dobu na to, aby se – řečeno dnešním slovníkem – z teatrální až hysterické žalobkyně stala reálná postava.

A v pozdějších situacích?
Mnohem náročnější bod vidím ve druhém dějství, kdy se Milada musí měnit z převleku zpátky na zralou a rozhodnou ženu a následně zpět do převleku. Tam jsou opravdu rychlé střihy, zopakujme si to: jako žalářníkův pomocník se Milada stará o máslo, chléb, sýr, pivo. A když Beneš odejde pro housle, je z Milady – jak říkám s nadsázkou – něco mezi Toskou a Isoldou; v obrovské árii vrcholně dramatického sopránu si uvědomuje, že se ke svému vyvolenému Daliborovi zanedlouho dostane. A pomůže mu…

Děkuji za rozhovor.

 

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat