Již nyní je možné se přihlásit do mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2020

Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro 2020 se bude konat v oborech fagot a klarinet již tradičně od 7. do 15. května v Praze. Zájemci o účast v soutěži vyplní online přihlášku, k níž přiloží mimo další přílohy také nahrávky s repertoárem pro předkolo. Uzávěrka přihlášek je 3. prosince 2019.
Mezinárodní soutěž Pražského jara 2019 (foto Petra Hajská)

Účast v porotách přislíbili renomovaní sólisté, pedagogové i orchestrální hráči. Fagotové porotě bude předsedat Carlo Colombo, pedagog na Conservatoire National Superiéur de Musique v Lyonu a dlouholetý člen Lyon National Opera Orchestra. Dalšími členy poroty jsou Bence Bognáyi (pedagog na Hochschule für Musik v Norimberku a sólofagotista Mnichovských filharmoniků), Ole Kristian Dahl (pedagog na Staatliche Hochschule für Musik und darstellende Kunst v Mannheimu a sólofagotista Swedish National Orchestra), Richard Galler (sólofagotista Vídeňských symfoniků a pedagog na „Mozarteu“ v Salzburku a na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni),  Jaroslav Kubita (sólofagotista České filharmonie a pedagog na Janáčkově akademii múzických umění v Brně), Laurent Lefèvre (sólofagotista Orchestre de l´Opéra de Paris a pedagog na Conservatoire National Superiéur de Musique et de Danse v Paříži) a Matthias Rácz (sólofagotista Tohnalle-Orchester Zürich a pedagog na Zürcher Hochschule der Künste).

Klarinetovou porotu povede Harri Mäki (pedagog na Sibeliově Akademii v Helsinkách a bývalý sóloklarinetista Tapiola Sinfonietta), kterého doplní Nicholas Cox (profesor na Royal Northern College of Music v Manchesteru), Igor Františák (pedagog na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě), Johannes Gmeinder (pedagog na Hochschule für Musik v Mainzu a Saaru), Michel Lethiec (pedagog na Conservatoire National Superiéur de Musique et de Danse v Paříži a umělecký ředitel Festivalu Pabla Casalse v Prades), Vlastimil Mareš (sóloklarinetista Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK a pedagog na Akademii múzických umění v Praze) a Masatoshi Tanaka (pedagog na Tokyo Gakugei University).

I pro nadcházející soutěž Pražské jaro objednalo novou skladbu pro každý obor. Petr Wajsar píše sólovou skladbu pro fagot a Jan Dušek pro klarinet. Tyto skladby budou soutěžícím přijatým do soutěže zaslány tři měsíce před konáním soutěže a ve světové premiéře zazní během druhých kol, tedy 11. května 2020 v oboru fagot a 12. května 2020 v oboru klarinet. Za nejlepší interpretaci těchto skladeb je také vypsána cena Nadace Český hudební fond.

Soutěžní podmínky, repertoár i harmonogram již 72. ročníku naleznete na webových stránkách soutěže. Výsledky výběrového předkola budou zveřejněny nejpozději 20. ledna 2020 na internetových stránkách festivalu Pražské jaro.

Mohlo by vás zajímat