Jonas Kaufmann zahájil českokrumlovský festival

  1. 1
  2. 2

Již třiadvacátý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov byl zahájen dne 18. července 2014 a představil publiku velkou superstar soudobého světa opery – Jonase Kaufmanna. Vystoupil za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Jochena Riedera.Jonas Kaufmann zazářil v roce 2006 na velké scéně Met a stal se od tohoto okamžiku nejen oblíbencem staroslavné scény, ale světovou hvězdou první velikosti. Každá doba má své velké hlasy. Jonas Kaufmann je právem srovnáván s velkými dramatickými tenory minulosti – Francem Corellim i Mario Del Monacem, byť jistě každé srovnání těchto velkých hvězd je jen přibližné, tudíž symbolické. Každý z velikých operních interpretů éry neobelcanta je osobností originální, svébytnou. Od Enrica Carusa, Beniamina Gigliho, Aureliana Pertileho, Maria Del Monaca, Carla Bergonziho, přes mnoho velikánů, až po Jonase Kaufmanna, se jedná vždy o originální profil osobnosti… To, co je ovšem u těchto hvězd podobné, je belcantová hlasová technika, která má své pevné zakotvení v rezonanci, v maximálním rozeznění takzvané masky a v plném propojení rezonancí. Včetně bezešvého spojení obou rejstříků, hlavového i prsního. A samozřejmě umění odvíjení hladké, dlouhodeché kantilény, na níž styl neobelcanta pevně stojí. Zvládat světový repertoár neobelcantové epochy má své zákonitosti, bez nichž nelze účinkovat na předních scénách světa v tomto vyhraněném pěveckém stylu. Proto repertoár koncertů těchto operních superstar je velmi podobný. Taktéž podobný je na profilových recitálech těchto pěvců, na jejich CD. Árie z tvorby Giuseppe Verdiho, Giacoma Pucciniho, Georgese Bizeta, Charlese Gounoda, Julese Masseneta, Rugera Leoncavalla či Pietra Mascagniho nikdy nemohou chybět. Jsou to prubířské kameny pěveckého mistrovství.

Jonas Kaufmann je nádherný, temný a objemný hlas s dokonale vypracovanou hlasovou technikou, kterou racionálně zdokonalil, když překonával hlasovou krizi. Vyšel z ní vítězně a patří dnes k těm pěvcům, kteří ví velmi přesně, jak hlas tvoří. A z jeho projevu to je znát. Jediné nemůže posluchač koncertu v Českém Krumlově zjistit. Totiž, objem, velikost, prostorovou nosnost jeho fondu, to nelze zjistit ani z nahrávek. Tento obraz lze získat jen v divadle nebo například na koncertě v Obecním domě v Praze, kde naposledy letos v dubnu Kaufmann vystoupil s programem písňového cyklu Franze Schuberta Zimní cesta. Prostě megaprostor open air scény, obdobně jako u Pivovarské zahrady, je podmíněn větší amplifikací zvuku. U populárních žánrů je to běžné, u opery nikoli. Hlasy se v divadle, alespoň zatím, zaplať bůh, nezesilují. Natož orchestr! Na velkých kolbištích, jako je zmíněná Met, ale jistě i La Scala, Wiener Staatsoper či Bayerische Staatsoper, je stavovskou ctí obsáhnout prostor jen a pouze vlastní rozvinutou rezonancí hlasu. Uspět v těchto arénách proto může jen určitý rozměr hlasu. Mnoho hlasů je též výborných, ale uspějí jen v menších prostorech, na tom velikém by již jejich hlasy zanikaly. V tomto punktu je právě ona Achillova pata operního zpěvu, kterou si obvykle laik vůbec neuvědomuje. A pokud náhle musíme tento typ velkého hlasu slyšet uměle zesilovaný, je to ze samé podstaty oboru contradictio in adjecto, jak by nám pravili latiníci. Včetně hry symfonického orchestru, jehož amplifikace vede ke zkreslování zvuku, nevyrovnanosti jednotlivých skupin, nepřirozenému vytažení jedné skupiny, která adoruje nad těmi ostatními. Zesílení zvuku, navíc značné, nikoli jen decentní, je společným jmenovatelem na otevřených akcích v Českém Krumlově. Ne ale těch, konaných v uzavřených sálech zámku, které mám proto nepoměrně raději.

S tímto handicapem se musí posluchač této mega akce, typické show ve volném stylu, prostě vyrovnat. Kdo je opravdu typickým operním fanouškem, potažmo návštěvníkem divadel a koncertních sálů, bude takto zesilovaný zvuk přijímat s většími výhradami než účastník akce, preferující spíše společenská hlediska daného koncertu.Jonas Kaufmann se představil v Českém Krumlově výběrem árií z neobelcantové epochy, což zahrnuje tvorbu italskou, ale i francouzskou. Naopak nezařadil do svého koncertu tvorbu německou. Svůj koncert zahájil vstupní árií Cavaradossiho z opery Tosca Giacoma Pucciniho, na kterou hned navázala árie des Grieux z prvního dějství opery Manon Lescaut (z hlediska jeho barytonálního fondu by byla zajímavá ona dramatická árie ze třetího dějství). Prvou část večera ukončila velká árie dona Alvara z Verdiho Síly osudu, kde pěvec uplatnil řadu dynamických odstínů v podobě pěkných pian a mezza voce, závěrečné vrcholové bé pak efektně rozvinul nasazením v pianu a jeho dechovým zesílením až po piena forte imponující tónové šíře. Tuto techniku pian, kterou jsem velmi kvitoval, přinesl Jonas Kaufmann rovněž v Bizetově květinové árii dona Josého z opery Carmen. Závěrečné vysoké bé, na které se zde pěvec dostane po stupnici (také proto ji uzpívají i vyšší typy barytonů), interpretoval v dokonalém pianu. Pravda ne lesklém, zářivém pianu à la Giuseppe Di Stefano či Luciano Pavarotti, jeho typ pian má blíže k pojmu sotto voce. Ale Georges Bizet v partituře dokonce třemi piany (ppp!) prosí tenoristy o ztišení vrcholu, které je vyústěním vyznání lásky (v překladu Tobě náleží duše má)… Takže Kaufmannovo inteligentní odstínění závěru árie jsem velmi ocenil. Bravo! V těchto aspektech častého užívání pian, mezza voce, crescend a decrescend mi připomněl slavné předchůdce, klasiky této dynamicky odstíněné interpretace, jimiž byli Miguel Fleta a Giuseppe Di Stefano. Jonas Kaufmann si racionálně (vždyť je přece vystudovaný matematik) drží perfektní falzetovou strukturu hlasu, o kterou se technicky zjevně opírá. Ta mu zajišťuje bezvadnou funkci, nasazuje vždy přechodové tóny důsledně pocitem „zhora“.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - J.Kaufmann, S.Y.Kim & SOČR-J.Rieder (MHF Český Krumlov 2014)

[yasr_visitor_votes postid="118114" size="small"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments